Illustration: Stockholms stad

Ämnesdidaktiska nätverk inom STLS

De ämnesdidaktiska nätverken koordinerar och stödjer ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt från grundskolans tidiga år till gymnasiet.

Våra FoU-projekt koordineras och bedrivs av åtta ämnesdidaktiska nätverk. Nätverken koordineras av lektorer och doktorander under handledning av våra vetenskapliga ledare Maria Andrée, Johan Sandahl och Kristina Danielsson. Projekten planeras och genomförs på skolorna, men möjlighet till diskussion och handledning erbjuds genom gemensamma nätverksseminarier. Inom nätverken anordnas möten med andra projekt, textseminarier och workshops som syftar till att stödja och utveckla projekten.

Inom nätverken finns det upp till två olika typer av projekt du kan delta i.

  1. Ämnesdidaktiska ramprojekt som drivs av nätverket med deltagare från olika skolor. Verksamheten omfattar bland annat seminarier och workshops som syftar till att stödja och utveckla projekten.
  2. Ämnesdidaktiska FoU-projekt som planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd från nätverket.

Delta i forsknings- och utvecklingsprojekt

Nätverken

Nätverken erbjuder dig vetenskapligt stöd och tillsammans skapar vi en vetenskaplig miljö för kvalificering av projekten. Verksamheten i nätverket omfattar regelbundna träffar med lärarna som deltar i de pågående projekten. 

Sedan 2010 har det pågått ämnesdidaktiska projekt inom följande ämnesområden:

Förskoledidaktik

Nätverket är för närvarande under uppbyggnad. I nätverket ingår i dagsläget nätverksledare Petra Petersen och nätverkskoordinatorerna Olga Boksjö, Tove del Gaiso och Frida Lindroth.

Ramprojekt i förskoledidaktik

Engelska och moderna språk

I nätverket ingår Jessica Berggren, nätverksledare, och nätverkskoordinatorn Silvia Kunitz.

Yrkesämnen

I nätverket ingår Viveca Lindberg, nätverksledare.

Matematik

I nätverket ingår Attila Szabo, nätverksledare, samt nätverkskoordinatorerna Johannes Berggren, Laura Caligari Moreira och Martin Nyman.

Naturvetenskap och teknik

I nätverket ingår Per Anderhag, nätverksledare, och nätverkskoordinatorerna Andre Bürgers, Birgit Fahrman, Maria Sundler, Maria Weiland, Mattias Wickberg, Sara Planting-Bergloo och Sebastian Björnhammer.

Praktisk-estetiska ämnen

I nätverket ingår Camilla Gåfvels, nätverksledare, och nätverkskoordinatorerna Eva-Lena Forslind, Torben Freytag och Jonas Asplund.

Samhällsvetenskapliga ämnen

I nätverket ingår Malin Tväråna, nätverksledare, och nätverkskoordinatorerna Ann-Sofie Jägerskog och Mattias Björklund.

Svenska, svenska som andraspråk och modersmål

I nätverket ingår Anna-Maija Norberg, nätverksledare, och nätverkskoordinatorerna Deni Beslagic, Björn Kindenberg, Ann Ohlsson och Enni Paul.