Ämnesdidaktiska nätverk inom STLS

De ämnesdidaktiska nätverken koordinerar och stödjer ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt från grundskolans tidiga år till gymnasiet.

Våra FoU-projekt koordineras och bedrivs av sju ämnesdidaktiska nätverk. Nätverken koordineras av lektorer och doktorander under handledning av våra vetenskapliga ledare Maria Andrée, Viveca Lindberg och Kristina Danielsson. Projekten planeras och genomförs på skolorna, men möjlighet till diskussion och handledning erbjuds genom gemensamma nätverksseminarier. Inom nätverken anordnas möten med andra projekt, textseminarier och workshops som syftar till att stödja och utveckla projekten.

Inom nätverken finns det upp till två olika typer av projekt du kan delta i.

  1. Ämnesdidaktiska ramprojekt som drivs av nätverket med deltagare från olika skolor. Verksamheten omfattar bland annat seminarier och workshops som syftar till att stödja och utveckla projekten.
  2. Ämnesdidaktiska FoU-projekt som planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd från nätverket.

Delta i forsknings- och utvecklingsprojekt

Nätverken erbjuder dig vetenskapligt stöd och tillsammans skapar vi en vetenskaplig miljö för kvalificering av projekten. Verksamheten i nätverket omfattar regelbundna träffar med lärarna som deltar i de pågående projekten. Sedan 2010 har det pågått ämnesdidaktiska projekt inom följande ämnesområden:

Engelska och moderna språk

I nätverket ingår Jessica Berggren, nätverksledare, och nätverkskoordinatorerna Silvia Kunitz och Deni Beslagic.

Yrkes- och karaktärsämnen

I nätverket ingår Maria Christidis, nätverksledare.

Matematik

I nätverket ingår Attila Szabo, nätverksledare, samt nätverkskoordinatorerna Laura Caligari Moreira och Martin Nyman.

Naturvetenskap och teknik

I nätverket ingår Per Anderhag, nätverksledare, och nätverkskoordinatorerna Andre Bürgers, Birgit Fahrman, Dana Seifeddine Ehdwall, Maria Sundler, Maria Weiland, Sara Planting-Bergloo och Sebastian Björnhammer.

Praktisk-estetiska ämnen

I nätverket ingår Camilla Gåfvels, nätverksledare, och nätverkskoordinatorerna Eva-Lena Forslind, Torben Freytag och Jonas Asplund.

Samhällsvetenskapliga ämnen

I nätverket ingår Malin Tväråna, nätverksledare, och nätverkskoordinatorerna Ann-Sofie Jägerskog och Mattias Björklund.

Svenska och svenska som andraspråk

I nätverket ingår Anna-Maija Norberg, nätverksledare, och nätverkskoordinatorerna Carmina de Leeuw, Björn Kindenberg, Ann Ohlsson och Enni Paul.

Vill du veta mer?

Kontakta FoU via e-post