Illustration: Stockholms stad

Ämnesdidaktiska nätverk inom STLS

De ämnesdidaktiska nätverken koordinerar och stödjer ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt från förskolan till gymnasiet och vuxenutbildningen.

Våra FoU-projekt koordineras och bedrivs av åtta ämnesdidaktiska nätverk. Nätverken koordineras av lektorer och doktorander under handledning av våra vetenskapliga ledare Maria Andrée, Johan Sandahl och Jenny Rosén. Projekten planeras och genomförs på skolorna och förskolorna, men möjlighet till diskussion och handledning erbjuds genom gemensamma nätverksseminarier. Inom nätverken anordnas möten med andra projekt, textseminarier och workshops som syftar till att stödja och utveckla projekten.

Inom nätverken finns det upp till två olika typer av projekt du kan delta i.

  1. Ämnesdidaktiska ramprojekt som drivs av nätverket med deltagare från olika skolor eller förskolor. Verksamheten omfattar bland annat seminarier och workshops som syftar till att stödja och utveckla projekten.
  2. Ämnesdidaktiska FoU-projekt som planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd från nätverket.

Delta i forsknings- och utvecklingsprojekt

Nätverken

Nätverken erbjuder dig vetenskapligt stöd och tillsammans skapar vi en vetenskaplig miljö för kvalificering av projekten. Verksamheten i nätverket omfattar regelbundna träffar med lärarna som deltar i de pågående projekten. 

Sedan 2010 har det pågått ämnesdidaktiska projekt inom följande ämnesområden:

Förskoledidaktik

Nätverket är för närvarande under uppbyggnad. I nätverket ingår i dagsläget nätverksledare Petra Petersen och nätverkskoordinatorerna Olga Boksjö och Sara Folkman.

Ramprojekt i förskoledidaktik

Engelska och moderna språk

I nätverket ingår Jessica Berggren, nätverksledare, och nätverkskoordinatorerna Silvia Kunitz, Anna Green och Karina Pålsson Gröndahl.

Yrkesämnen

I nätverket ingår Enni Paul, nätverksledare.

Matematik

I nätverket ingår Attila Szabo, nätverksledare, samt nätverkskoordinatorerna Johannes Berggren, Laura Caligari Moreira och Martin Nyman.

Naturvetenskap och teknik

I nätverket ingår Per Anderhag, nätverksledare, och nätverkskoordinatorerna Andre Bürgers, Maria Sundler, Maria Weiland, Mattias Wickberg Hugerth, Sara Planting-Bergloo och Sebastian Björnhammer.

Praktisk-estetiska ämnen

I nätverket ingår Camilla Gåfvels, nätverksledare, och nätverkskoordinatorerna Eva-Lena Forslind, Jonas Asplund, Hanna Skarelius och Mikael Persson .

Samhällsvetenskapliga ämnen

I nätverket ingår Mattias Björklund, nätverksledare och nätverkskoordinatorerna Ann-Sofie Jägerskog och Jenny Rosengren.

Svenska, svenska som andraspråk och modersmål

I nätverket ingår Anna-Maija Norberg, nätverksledare, och nätverkskoordinatorerna Deni Beslagic, Björn Kindenberg och Ann Ohlsson.