Illustration: Utbildningsförvaltningen

Ämnesdidaktiskt ramprojekt i engelska och moderna språk

I ett ramprojekt arbetar du tillsammans med forskare och lärare från andra skolor för att med hjälp av vetenskapliga metoder utforska något som är svårt i klassrummet. Varje projekt organiseras som flera delprojekt där vi tittar på olika aspekter av den övergripande frågan.

Nästa år, 2024/2025, har det ämnesdidaktiska nätverket i engelska och moderna språk två ramprojekt:

 • Engelska: Varför läser vi?
 • Moderna språk: Att göra samtal

I ett ramprojekt arbetar du tillsammans med forskare och lärare från andra skolor för att med hjälp av vetenskapliga metoder utforska något som är svårt i klassrummet. Varje projekt organiseras som flera delprojekt där vi tittar på olika aspekter av den övergripande frågan.

Engelska: Varför läser vi?

I det här projektet tittar vi närmre på läsning från ett kommunikativt och uppgiftsbaserat perspektiv. Skolelever får bra resultat på traditionella läsförståelsetest, liknande de vi ser i de nationella proven. Samtidigt ser vi att läsförmågan generellt försämras och att det i många fall är en utmaning att arbeta med läsning i språkklassrummet, särskilt när läsandet är kopplat till utförandet av uppgifter där textinformation ska användas för olika syften. På så sätt behöver vi se på läsning utifrån ett bredare perspektiv, där olika nivåer av textförståelse och textanvändning samspelar.

Tidigare forskning visar att läsningsaktiviteter är mer gynnsamma för elever om de kopplas samman med meningsfulla syften och mål. I ramprojektet använder vi därför ett uppgiftsbaserat tillvägagångssätt där vi designar och testar lektionssekvenser med aktiviteter före, under och efter läsning (jämför pre-task, task, och post-task). Själva syftet och målet med läsuppgiften anpassas efter de behov som du och dina kollegor har identifierat i er undervisning.

Moderna språk: Att göra samtal

Studier, bland annat TAL-projektet, visar att elever i moderna språk får ganska få tillfällen att öva på och utveckla sin förmåga till fri muntlig interaktion, det vill säga spontana samtal där man inte i förväg vet vad kompisen ska säga eller hur samtalet ska utvecklas. I det här ramprojektet designar och prövar vi uppgifter som uppmuntrar till kollaborativa och samkonstruerade samtal på moderna språk.

Teoretiskt utgår vi från samtalsanalys och interaktionell kompetens, som fokuserar på hur verbala och kroppsliga handlingar utförs i interaktionen. Det innebär att vi tittar på hur interaktionen utvecklas genom exempelvis turtagning, aktivt lyssnande och självkorrigering. En viktig utgångspunkt är att eleverna använder sina tillgängliga resurser för att göra samtal, vilket betyder att samma handling kan utföras på olika sätt beroende på språklig nivå.

Vill du vara med?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Pågående delprojekt

Spanska

Kollaborativt skrivande: Eva Söderblom, Kunskapsgymnasiet Globen och Marie Eriksson, Kunskapsgymnasiet, Västerås.

Engelska

Kollaborativt skrivande: Sara Sobarzo Petri, Södervärnskolan

Avslutade delprojekt

 • Engelska, Amanda Hoskins, Widerströmska gymnasiet och Hanna Robertson, Tumba gymnasium.
 • Spanska, Maria Teper och Susanne Forss, Norra Reals gymnasium.
 • Engelska, Axel Persson Westberg, Östra Reals gymnasium och Sara Sobarzo Peti, Abrahamsbergsskolan.
 • Spanska, åk 6-7. Deni Beslagic och Sandra Rosa, Rålambshovsskolan.
 • Spanska, franska och tyska, högstadiet. Cristián Canales Leyton, Trädgårdsstadsskolan, Carina Evenson, Äppelviksskolan och Katja Sandholm, Språkcentrum.
 • Spanska och tyska, åk 6. Deni Beslagic, Lugnets skola, Sandra Rosa, Rålambshovsskolan och Lilian Hermosilla, Eklidens skola.
 • Engelska, mellan- och högstadiet och gymnasiet. Anna Löfquist, Järla skola och Malin Haglind, Eklidens skola
 • Engelska, mellan- och högstadiet. Anna Löfquist, Järla skola, Anna Rönquist, Malin Haglind och Emmeli Johansson, Eklidens skola.
 • Engelska, mellan- och högstadiet. Gunilla Finnson, Kristina Nyström, Charlotta Wilson och Hedvig Anfält, Sjöstadsskolan.
 • Spanska och tyska, mellan- och högstadiet. Monica Nilsson, Språkcentrum, Anna de Matos Lundström, Träkvista skola, och Miriam Selin, Eklidens skola.
 • Spanska, gymnasiet. Hiliana Wikström, Tibble Gymnasium och Michal Skotnicki, Östra Real.
 • Franska, spanska och ryska, gymnasiet. Marie Naessén Stub, Luis Abarca och Svetlana Eriksson, Södra Latin.
 • Franska, spanska, och tyska, högstadiet. Kajsa Genell, Margareta Winter, Nya Elementar, Anna de Matos Lundström, Träkvista skola och Ann-Charlotte Karlsson Maria Lindberg Persson, Miriam Selin, Eklidens skola.
 • Engelska, mellanstadiet och gymnasiet. Eva Östberg, Storkyrkoskolan, Marita Andreasson, Björngårdsskolan, Kjell Jansson, Hemmestaskolan och Maria Krameus, Värmdö gymnasium.
 • Spanska, högstadiet och gymnasiet. Fredrika Nyström, Stina Säfström, Nya Elementar och Eva Söderblom, Kunskapsgymnasiet, Globen.Engelska, mellanstadiet.
 • Att använda språkliga strategier när man lyssnar, Maria Kelloniemi, Isabella Laurell, Josefin Andersson, Ingrid Österman, Adolf Fredriks musikklasser.