Illustration: Utbildningsförvaltningen

Ämnesdidaktiskt ramprojekt i engelska och moderna språk

I ett ramprojekt arbetar du tillsammans med forskare och lärare från andra skolor för att med hjälp av vetenskapliga metoder utforska något som är svårt i klassrummet. Varje projekt organiseras som flera delprojekt där vi tittar på olika aspekter av den övergripande frågan.

I år, 2022/2023, har det ämnesdidaktiska nätverket i engelska och moderna språk ett ramprojekt:

 • Kollaborativt skrivande – är två bättre än en?

I ett ramprojekt arbetar du tillsammans med forskare och lärare från andra skolor för att med hjälp av vetenskapliga metoder utforska något som är svårt i klassrummet. Varje projekt organiseras som flera delprojekt där vi tittar på olika aspekter av den övergripande frågan.

Kollaborativt skrivande – är två bättre än en?

Skrivande sker oftast på egen hand men vad händer när elever skriver texter tillsammans? Producerar eleverna bättre texter? Lär sig eleverna mer om skrivande? Vilka möjligheter och utmaningar finns i att använda digitala verktyg som är tänkta att underlätta gemensam textproduktion? Hur bedömer vi en text som skrivits av flera författare?

Det här ramprojekt handlar om kollaborativt skrivande – en aktivitet där två eller flera elever är involverade i att skapa en text tillsammans. För att undersöka några aspekter av denna aktivitet planerar vi flera delprojekt och vi behöver din erfarenhet och kunskap som språklärare för att lyckas.

Vill du vara med?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Kommande läsår, 2023/2024, tar vi inte emot nya deltagare i vårt ramprojekt. Vi välkomnar dock ansökningar om FoU-projekt.

Pågående delprojekt

Spanska

Eva Söderblom, Kunskapsgymnasiet Globen och Marie Eriksson, Kunskapsgymnasiet, Västerås.

Engelska

Maria Berenmark, Sigfridsborgsskolan och Sonja Schmitz Gustafsson, Myrsjöskolan.

Från monologer till dialoger

Vårt tidigare ramprojekt håller fortfarande på med dokumentation och förberedelser för artiklar. Det handlar om att konstruera funktionella och meningsfulla uppgifter för att utveckla förmågan att samtala på målspråket. Det organiseras som flera mindre delprojekt vars gemensamma nämnare är att de tar sin utgångspunkt i samma långsiktiga mål i kurs- och ämnesplanerna för engelska och moderna språk. Dessutom tar arbetet avstamp i teorier kring uppgiftskonstruktion i språkundervisning.

Vi utvecklar vår kunskap kring:

 • hur ett teoretiskt ramverk kan hjälpa språklärare att konstruera uppgifter
 • vad som karaktäriserar "bra" muntlig interaktion i moderna språk och engelska
 • hur en uppgifts konstruktion kan möjliggöra muntlig interaktion.

Avslutade delprojekt

 • Engelska, Amanda Hoskins, Widerströmska gymnasiet och Hanna Robertson, Tumba gymnasium.
 • Spanska, Maria Teper och Susanne Forss, Norra Reals gymnasium.
 • Engelska, Axel Persson Westberg, Östra Reals gymnasium och Sara Sobarzo Peti, Abrahamsbergsskolan.
 • Spanska, åk 6-7. Deni Beslagic och Sandra Rosa, Rålambshovsskolan.
 • Spanska, franska och tyska, högstadiet. Cristián Canales Leyton, Trädgårdsstadsskolan, Carina Evenson, Äppelviksskolan och Katja Sandholm, Språkcentrum.
 • Spanska och tyska, åk 6. Deni Beslagic, Lugnets skola, Sandra Rosa, Rålambshovsskolan och Lilian Hermosilla, Eklidens skola.
 • Engelska, mellan- och högstadiet och gymnasiet. Anna Löfquist, Järla skola och Malin Haglind, Eklidens skola
 • Engelska, mellan- och högstadiet. Anna Löfquist, Järla skola, Anna Rönquist, Malin Haglind och Emmeli Johansson, Eklidens skola.
 • Engelska, mellan- och högstadiet. Gunilla Finnson, Kristina Nyström, Charlotta Wilson och Hedvig Anfält, Sjöstadsskolan.
 • Spanska och tyska, mellan- och högstadiet. Monica Nilsson, Språkcentrum, Anna de Matos Lundström, Träkvista skola, och Miriam Selin, Eklidens skola.
 • Spanska, gymnasiet. Hiliana Wikström, Tibble Gymnasium och Michal Skotnicki, Östra Real.
 • Franska, spanska och ryska, gymnasiet. Marie Naessén Stub, Luis Abarca och Svetlana Eriksson, Södra Latin.
 • Franska, spanska, och tyska, högstadiet. Kajsa Genell, Margareta Winter, Nya Elementar, Anna de Matos Lundström, Träkvista skola och Ann-Charlotte Karlsson Maria Lindberg Persson, Miriam Selin, Eklidens skola.
 • Engelska, mellanstadiet och gymnasiet. Eva Östberg, Storkyrkoskolan, Marita Andreasson, Björngårdsskolan, Kjell Jansson, Hemmestaskolan och Maria Krameus, Värmdö gymnasium.
 • Spanska, högstadiet och gymnasiet. Fredrika Nyström, Stina Säfström, Nya Elementar och Eva Söderblom, Kunskapsgymnasiet, Globen.Engelska, mellanstadiet.
 • Att använda språkliga strategier när man lyssnar, Maria Kelloniemi, Isabella Laurell, Josefin Andersson, Ingrid Österman, Adolf Fredriks musikklasser.