Ramprojekt i förskoledidaktik

I ett ramprojekt arbetar du tillsammans med forskare och förskollärare från flera förskolor för att med hjälp av vetenskapliga metoder utforska något som är viktigt för barns lärande i förskolan.

Språkutvecklande undervisning i förskolan

Ramprojektet Språkutvecklande undervisning i förskolan, inom nätverket för förskolan, vänder sig till förskollärare som vill pröva och/eller vidareutveckla didaktiska förhållningssätt som forskning och beprövad erfarenhet har identifierat som gynnande för barns språkutveckling och utveckling av kommunikativa förmågor. Fokus för projektet är hur förskollärare kan ge stöd för barns språkutveckling och kommunikativa förmåga, särskilt i språkligt heterogena grupper.

I projektet samarbetar deltagarna med att identifiera sammanhang, arbetssätt och kommunikativa förhållningssätt som ger barnen möjligheter att visa och utveckla sin språkliga repertoar och kommunikativa förmåga. Exempelvis kan dokumentation i form av video- och ljudinspelningar ligga till grund för systematiska analyser av interaktionen mellan förskolebarnen och mellan barnen och förskolepersonal för att identifiera tecken på språkutveckling och kommunikativa förhållningssätt som verkar gynnande för barnens språkutveckling.

Vill du vara med?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STL

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ramprojekt i förskoledidaktik är 1 maj.