Ämnesdidaktiskt ramprojekt i samhällsvetenskapliga ämnen

Under läsåret 2020/2021 kommer SO-nätverket i STLS att genomföra studier där vi fokuserar på elevers visuella litteracitet i de samhällsorienterande ämnena.

Visuell litteracitet i samhällsorienterande ämnen

Vill du vara med och bedriva SO-didaktisk forskning och samtidigt utveckla undervisning inom ditt ämne? Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS) är ett unikt samarbete mellan Stockholms universitet och en rad skolhuvudmän i Stockholms län. Syftet med samarbetet är att bedriva forskning om undervisning och lärande. Under läsåret 2020/2021 kommer SO-nätverket i STLS att genomföra studier där vi fokuserar på elevers visuella litteracitet i de samhällsorienterande ämnena.

En del i att bli ämneskunnig, eller litterat, i de olika samhällsorienterande ämnena är att kunna tolka och förstå olika sorters bilder och modeller, något som elever ofta har svårt med. Vi vill därför undersöka hur elever förstår olika frekvent förekommande ämnesspecifika visuella representationer (som exempelvis modeller, flödesscheman och grafer). Vi vill också undersöka vilken ämnesförståelse dessa representationer möjliggör och/eller kanske rentav hindrar, samt hur undervisning kan utformas för att eleverna ännu bättre ska kunna förstå, tolka och använda dessa visuella representationer.

Vill du vara med?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ramprojekt i samhällsvetenskapliga ämnen är 15 april.

Pågående delprojekt

Kritiskt perspektivtagande i samhällskunskapens värdeladdade frågor

Inom samhällskunskap har forskande lärare undersökt hur undervisning kan designas för att elever ska förstå olika perspektiv på centrala och värdeladdade begrepp som exempelvis rättvisa, makt och värde. Vi genomför nu liknande lektionsplaneringar och uppgifter för undervisning kring andra perspektivfyllda begrepp, som demokrati, jämlikhet eller ansvar.

Mångkulturella perspektiv på historien

Tidigare undervisningsutvecklande projekt har resulterat i redskap och principer för undervisning i historia som kan utveckla elevers sätt att se på historiska händelser ur ett mångkulturellt perspektiv. Vi utformar och prövar undervisning baserat på sådana redskap/principer, i relation till nya historiska områden och teman.

Projektdeltagarna ingår i en grupp, bestående av forskande lärare med bas på både skolor och Stockholms universitet, som på fredagseftermiddagar under ett läsår, tillsammans planerar, genomför, analyserar och utvärderar undervisning. Målet med projektet är att kunna producera och sprida undervisningsutvecklande kunskap som lärare i de samhällsorienterande ämnena har nytta av.

Avslutade delprojekt

Analys av värde i ekonomi

Medverkande: Eva Malmqvist, Blackebergsskolan, Jan Norevik, Lena Olin och Linda Karlander, Träkvista skola.

Analys av flyktingkatastrofen

Medverkande: Sofie Söder, Gabriella Ljung, Lotta Ragne, Helena Häger, Bodil Kåks, Katja Eriksson, Anita Dahlman, Eva Norell, Ove Bergqvist, Theodor BittnerMedverkande skolor: Eriksdalsskolan, Sofia Skola, Järla Skola, Alviksskolan, Brunns skola, Hemmestaskolan, Värmdö Gymnasium

Analys av parlamentarism

Medverkande: Robert Edström och Karl Hanno, Kärrtorps Gymnasium

Analys av en maktsituation

Medverkande: Karina Cottin, Norra Real, Marie Waern och Krister Brolin, Östra Real och Anna-Karin Martinsson, Tumba gymnasium.