Ämnesdidaktiskt ramprojekt i praktisk-estetiska ämnen

Vill du vara med och bedriva ämnesdidaktisk forskning inom de så kallade praktisk-estetiska ämnena (bild, musik, slöjd, hem- och konsumentkunskap, samt idrott och hälsa) och samtidigt utveckla din egen undervisning?

 

I det praktisk-estetiska ämnesdidaktiska nätverket (PREST) utforskar vi tillsammans hur undervisning kan utvecklas för att främja elevers förmåga att genom multimodala uttryckssätt som exempelvis tal, skrift, dans, skiss, spel – eller andra former – kommunicera ämnesspecifikt innehåll. Språk(andet) är alltid sammanvävt med innehållet i den praktik där det används. Det innebär att det finns särskilda ämnesspecifika språk – och därmed också särskild ämnesspecifik text – inom de olika praktisk-estetiska ämnena, trots att de traditionellt har uppfattats som ”textbefriade”. Dock innebär det synsätt som sammanhänger med det så kallade vidgade textbegreppet, att bilder och tecken av olika slag kompletterar den traditionella skrivna texten.

Syftet med ramprojektet är att kunna bidra med mer samlad kunskap om vad elever inom de praktisk-estetiska ämnena behöver kunna för att kommunicera ämnesspecifikt innehåll, oavsett hur kommunikationen sker. Arbetet förväntas resultera i en ökad kunskap om hur undervisning inom de praktisk-estetiska ämnena kan utvecklas med stöd av en bredare förståelse av elevernas kommunikationsförmåga, processer och uttrycksformer.

Pågående ramprojekt

Att främja elevers förmåga att – oavsett uttrycksform – kommunicera ämnesinnehåll.

Avslutade delprojekt

  • Hur elevers förmåga att "välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet" kan komma till utryck i olika arbetsområden med Hanna Skarelius och Mikael Willén, Grimstaskolan, Marita Olsson Hvid, Bagarmossen Brotorp skolor och Louisa Asplund, Bromstensskolan.
    Läs mer om projektet här (pdf, 321 kB, nytt fönster)
  • Elevers förmåga att ”analysera och värdera arbetsprocesser i handling” i slöjd med Ann-Sofie Rottz, Engelbrektsskolan.
  • Matematik i slöjdämnet - en dold och kritisk aspekt med Rana Nabil, Pershagenskolan, Södertälje.