Ämnesdidaktiskt ramprojekt i praktisk-estetiska ämnen

Vill du vara med och bedriva ämnesdidaktisk forskning inom de så kallade praktisk-estetiska ämnena (bild, musik, slöjd, hem- och konsumentkunskap, samt idrott och hälsa) och samtidigt utveckla din egen undervisning?

Från och med höstterminen 2021 kommer praktiskt estetiska nätverket driva ett ramprojekt som tar sin utgångspunkt i lärares återkopplingspraktiker, med fokus på hur materiella villkor formar den kommunikation som sker i interaktion mellan lärare och elever respektive mellan elever.

Återkoppling i PREST-ämnen relaterar ofta till elevernas görande av olika slag. Exempelvis kunnande i att hantera olika verktyg, instrument eller föremål. Hur återkopplingen tar form och formar elevers efterföljande handlande är av intresse eftersom det pekar i riktning mot undervisningens form och innehåll. Genom att undersöka hur återkoppling står i relation till de specifika materiella förutsättningarna för ämnena musik, bild, slöjd, idrott- och hälsa såväl som hem- och konsumentkunskap, syftar projektet till att utveckla och kartlägga ämnesdidaktisk och empiriskt grundad förståelse för hur återkoppling i PREST-ämnen ges och formas i undervisningen.

Vi söker lärare som vill undersöka hur återkopplingspraktiker kan utvecklas i undervisningen. I fokus är frågan hur återkoppling kan organiseras så att eleverna utvecklar det ämneskunnande som återkopplingen syftar till. Varje delprojekt genomförs tillsammans med nätverket, samt organiseras i form av projektmöten, seminarier och workshops. Utfallet från undervisningen analyseras med stöd av multimodal interaktionsanalys, genom vilken vi tillsammans planerar och genomför undervisningsutvecklande interventioner. Ramprojektet vänder sig till lärare både i grundskolan och gymnasiet.

Vill du vara med?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS. Nästa möjlighet att anmäla intresse till ramprojekt i praktisk estetiska ämnen är 15 april.

Pågående ramprojekt

Att ge och ta i PREST-ämnen: Återkoppling i samspel mellan deltagare och materiella villkor.

Anna Grenholm, Anna Whitlocks gymnasium, Karin Knapp, Anna Whitlocks gymnasium, Stina Arvas, Anna Whitlocks gymnasium, Elena Petersson, Rinkebyskolan, Puja Qadri, Skarpnäcks skola, Katarina Neidenstam, Mariekällskolan Södertälje och Linda Forssman, Lina grundskola Södertälje.

Avslutade delprojekt

  • Hur elevers förmåga att "välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet" kan komma till utryck i olika arbetsområden med Hanna Skarelius och Mikael Willén, Grimstaskolan, Marita Olsson Hvid, Bagarmossen Brotorp skolor och Louisa Asplund, Bromstensskolan.
    Läs mer om projektet här (pdf, 321 kB, nytt fönster)
  • Elevers förmåga att ”analysera och värdera arbetsprocesser i handling” i slöjd med Ann-Sofie Rottz, Engelbrektsskolan.
  • Matematik i slöjdämnet - en dold och kritisk aspekt med Rana Nabil, Pershagenskolan, Södertälje.