Ämnesdidaktiskt ramprojekt i praktisk-estetiska ämnen

Vill du vara med och bedriva ämnesdidaktisk forskning inom de så kallade praktisk-estetiska ämnena (bild, musik, slöjd, hem- och konsumentkunskap, samt idrott och hälsa) och samtidigt utveckla din egen undervisning?

Från och med höstterminen 2021 kommer praktiskt estetiska nätverket driva ett ramprojekt som tar sin utgångspunkt i lärares återkopplingspraktiker, med fokus på hur materiella villkor formar den kommunikation som sker i interaktion mellan lärare och elever respektive mellan elever.

Återkoppling i PREST-ämnen relaterar ofta till elevernas görande av olika slag. Exempelvis kunnande i att hantera olika verktyg, instrument eller föremål. Hur återkopplingen tar form och formar elevers efterföljande handlande är av intresse eftersom det pekar i riktning mot undervisningens form och innehåll. Genom att undersöka hur återkoppling står i relation till de specifika materiella förutsättningarna för ämnena musik, bild, slöjd, idrott- och hälsa såväl som hem- och konsumentkunskap, syftar projektet till att utveckla och kartlägga ämnesdidaktisk och empiriskt grundad förståelse för hur återkoppling i PREST-ämnen ges och formas i undervisningen.

Vi söker lärare som vill undersöka hur återkopplingspraktiker kan utvecklas i undervisningen. I fokus är frågan hur återkoppling kan organiseras så att eleverna utvecklar det ämneskunnande som återkopplingen syftar till. Varje delprojekt genomförs tillsammans med nätverket, samt organiseras i form av projektmöten, seminarier och workshops. Utfallet från undervisningen analyseras med stöd av multimodal interaktionsanalys, genom vilken vi tillsammans planerar och genomför undervisningsutvecklande interventioner. Ramprojektet vänder sig till lärare både i grundskolan och gymnasiet.

Vill du vara med?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS. Nästa möjlighet att anmäla intresse till ramprojekt i praktisk estetiska ämnen är 15 april.

Pågående ramprojekt

Att ge och ta i PREST-ämnen: Återkoppling i samspel mellan deltagare och materiella villkor.

Elena Petersson, Rinkebyskolan, Emma Larsson, Eklidsskolan, Botkyrka.

Avslutade delprojekt

  • Hur elevers förmåga att "välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet" kan komma till utryck i olika arbetsområden med Hanna Skarelius och Mikael Willén, Grimstaskolan, Marita Olsson Hvid, Bagarmossen Brotorp skolor och Louisa Asplund, Bromstensskolan.
    Läs mer om projektet här (pdf, 321 kB, nytt fönster)
  • Elevers förmåga att ”analysera och värdera arbetsprocesser i handling” i slöjd med Ann-Sofie Rottz, Engelbrektsskolan.
  • Matematik i slöjdämnet - en dold och kritisk aspekt med Rana Nabil, Pershagenskolan, Södertälje.