Kompetens­utveckling och stöd för dig med pedagogiskt uppdrag i Stockholms stad

Lärare samtalar med tre elever runt ett bord

Viktigt att eleverna kan bli delaktiga

– Vi skolledare och pedagoger måste också befinna oss i ”lärandegropen” och våga fråga varandra. Det är viktigt att vi lever som vi lär och utmanar vårt eget tänkande hela tiden, säger Fatima Messili om arbetet med metoden Synligt lärande.

Kompetensutveckling

  • Månadens MIK

    En fredag i månaden har du möjlighet att delta i ett webbinarium på temat MIK, medie-och informationskunnighet. Varje tillfälle är fristående och undersöker olika aspekter inom MIK.

  • Klimatvandring – 4 grader varmare

    Känner dina elever klimatoro eller har de svårt att ta till sig kunskap om klimatförändringarna? Vill du som lärare få verktyg för att själv kunna ta med dina elever ut på en klimatvandring?

  • NTA för högstadiet

    Vad har NTA att erbjuda högstadiet? Vilka teman finns det som passar för årskurs 7–9? Prova på, diskutera och lär dig mer om NTAs högstadieteman. NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik i grundskolan.