Kvinna och man i klassrum tittar in i kameran

Bli vikarie i Stockholm stads skolors vikariepool

Du som är lärarstudent, nyexaminerad lärare, akademiker eller pensionerad lärare kan söka ett givande och utvecklande extraarbete inom skolan.

Kompetensutveckling

  • Arbeta tillsammans med stöd av digitala verktyg i Microsoft Office 365

    Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta med de pedagogiska verktygen som finns i skolplattformen? Delta i en kurs med fokus på Chatt, PLC-team och mötesanteckningar.

  • Visuellt stöd i lärmiljön

    Genom att använda visuellt stöd i undervisningen och i lärmiljön kan du underlätta skoldagen för många elever. Visuellt stöd kan göra skoldagen mer meningsfull, begriplig och hanterbar för alla elever.

  • Kulan – kultur i förskola och skola

    Kulan är Stockholms stads mötesplats för samverkan mellan förskolan, skolan och kulturlivet. På webbplatsen presenteras nyheter, inspiration och aktuellt kulturutbud för dig som jobbar inom förskolan och skolan.