Två rektorer i porträttbild.

Så klarar grundskolan coronakrisen

När fler i personalgruppen inte kan vara i skolans lokaler måste man göra anpassningar. Undervisningen ska bibehålla samma kvalitet som tidigare. Därför har fjärrundervisning blivit ett alternativ som visat sig fungera.

Kompetensutveckling

  • Presentation av vårens nya böcker

    Varje år ges det ut mängder av nya barn- och ungdomsböcker. Ta del av en pdf-presentation från Cirkulationsbiblioteket som hjälper dig som lärare eller skolbibliotekarie att hitta pärlorna för undervisning och skolbibliotek.

  • Webbinarium - tema bedömning

    Ett webbinarium om bedömning för dig som är nyexaminerad lärare med lärarcoacherna Andreas Hernvald och Matilda Östman.

  • Undervisa på distans - delta i webbinarium

    Vill du lära dig mer om hur du varierar din distansundervisning? Delta i ett eller flera webbinarier