Stolar uppställda på tomma bord. Lärare undervisar framför dator.

Samtal med tre rektorer i tider av fjärrundervisning

En av restriktionerna till följd av corona är att gymnasieskolorna tvingats gå över till fjärr- och distansundervisning. Omställningen har varit snabb och frågan är hur detta fungerat och hur det har påverkat undervisningen? Rektorer på tre olika gymnasieskolor i Stockholm ger sin syn.

Kompetensutveckling