Manlig lärare i sitt arbetsrum

Värdefullt möte med VFF

VFF är förkortning för "verksamhetsförlagda fältstudier". Fältstudier är ett moment i utbildningen till speciallärare eller specialpedagog. Både handledare till en VFF-student och hela skolan har mycket att vinna på utbytet.

Kompetensutveckling

  • Naturens hus - utomhuspedagogik i botanisk trädgård

    Naturens hus är en del av Vetenskapens hus, med ansvar för biologi, geologi och hållbar utveckling. Naturens hus har verksamhet som följer årstiderna. Naturens hus är en resurs för dig som är pedagog i någon av Stockholms stads skolor.

  • Bedömning i grundsärskolan

    Du som arbetar i grundsärskolan använder bedömningsmodellen MIRA för att följa elevers utveckling och måluppfyllelse. Eftersom alla elever i grundsärskolan inte får betyg behövs ett system för att följa upp.

  • Stödmaterial för svenska som andraspråk

    Vi ska öka likvärdigheten kring undervisningen för elever som är i behov av att läsa svenska som andraspråk. Därför finns Stockholms stads stödmaterial för ämnet svenska som andraspråk och dess organisation.