Ett fullsatt klassrum med en lärare som skriver något på tavlan och en annan pratar med en elev.

Kompetens­utveckling och stöd för dig med pedagogiskt uppdrag i Stockholms stad

"Högstadiet är som ett drama"

Vänskap på högstadiet är inte alltid lätt. Forskaren Lina Lundström liknar den vid ett drama där eleverna använder rekvisita, scenrum och varandra för att knyta och bevara vänskapsband – och där normer och hierarkier oväntat kan förändras.

Kompetensutveckling

  • NTA för högstadiet

    Vad har NTA att erbjuda högstadiet? Vilka teman finns det som passar för årskurs 7–9? Prova på, diskutera och lär dig mer om NTAs högstadieteman. NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik i grundskolan.

  • Verktyg för elever i språklig sårbarhet

    Ta del av pedagogiska strategier och verktyg som kan underlätta elevens förståelse och kommunikation.

  • Anpassa för elevers variationer

    Har du hört talas om NPF-säkrade skolor? Finns det en certifiering och vad kan det innebära i praktiken? Du får praktiska exempel på hur du kan anpassa klassrumsmiljön till elevers olikheter inom perception och kognitiv förmåga.