Kvinna och man i klassrum tittar in i kameran

Bli vikarie i Stockholm stads skolors vikariepool

Du som är lärarstudent, nyexaminerad lärare, akademiker eller pensionerad lärare kan söka ett givande och utvecklande extraarbete inom skolan.

Kompetensutveckling

  • Svenska och svenska som andraspråk 1 för barnskötare

    Kursen i svenska och svenska som andraspråk vänder sig till dig som är barnskötare inom grundskola och fritidsverksamhet. Du får betyg enligt Skolverkets kunskapskrav. Efter avslutad kurs ska du ska känna dig språkligt trygg i alla situationer som uppkommer inom skola, förskoleklass och fritidshem.

  • Fördjupning i skapande för barnskötare

    Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med kreativa, konstnärliga uttryck inom bild och form. Du får här möjligheter att fördjupa dina kunskaper, experimentera i olika material och tekniker. Kursinnehåll har en nära koppling till det pedagogiska arbetet på förskolan. Ditt och barnens eget skapande står i fokus.

  • Barnskötar- och elevassistentutbildning för fritidshemspersonal

    Gå en utbildning till barnskötare och elevassistent med bibehållen lön i din tjänst. Det nationella yrkespaketet för den kommunala vuxenutbildningen är grunden.