Två förskolepedagoger står på en förskolas gård och ser in i kameran. De är iklädda neonvästar.

Kompetens­utveckling och stöd för dig med pedagogiskt uppdrag i Stockholms stad

En lärare och två elever sitter vid ett schackspel.

Samarbete ger tryggare skolmiljö

Han finns överallt på skolan, utom i klassrummen. Osman Cloarec är socialpedagog med uppdrag att skapa trygghet i skolmiljön och förebygga konflikter på Årstaskolans högstadium.

Kompetensutveckling