Organisation och ledarskap

För att ta sig an utmaningar krävs ofta mod, tillit till medarbetare och deras förmåga. Rätt rustad bidrar du till en lösningsorienterad kultur och skapar förutsättningar för förändring.

Vägledning

Artiklar

En rektor som står i trappan till skolans entré. Bakom rektorn är det elever som går in i skolan.
Lästid 2 minuter

I Catrine Hedlunds ledarskap är utveckling fast förankrad i grunduppdraget, och all personal lika viktig. Det har bidragit till att hon fått utmärkelsen Årets rektor i Stockholms stad.

Verktyg & resurser

Utvecklas som lärande organisation

En skola som en lärande organisation och ett stärkt kollegialt samarbete kan varaktigt höja elevens kunskapsresultat. Det visar aktuell skolforskning. Du och din skola utvecklar nya arbetssätt och metoder med stöd från förändringsledare, PRIO Stockholm.

Lärare i grupp på en gräsmatta

Flerspråkighet och litteracitet

Du som rektor får stöd i processen att utveckla undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever. Det kan bland annat innebära att planera, organisera och genomföra kompetensutveckling.

Se alla verktyg och resurser

Kompetensutveckling

Ledarskapsdagen Leda i skolan

Har du ett pedagogiskt uppdrag i skolan? Vill du ta en ledarroll? Vill du lära dig mer om vad det innebär att leda i skolan?

Leda grupper

Leder du andra utan att själv vara chef? Vill du utvecklas och stärka ditt ledarskap i din grupp eller team? Vill du lära dig mer om att arbeta i grupp och nå resultat tillsammans?

Se allt inom kompetensutveckling