Organisation och ledarskap

För att ta sig an utmaningar krävs ofta mod, tillit till medarbetare och deras förmåga. Rätt rustad bidrar du till en lösningsorienterad kultur och skapar förutsättningar för förändring.

En man i vit skjorta och slips möter läsaren med fast blick i rum med stora, djupa fönster

Thomas Lejdemalm har utsetts till Årets gymnasierektor 2020 i Stockholms stad. Själv tycker han att han har världens bästa personal och att hans uppgift är att hitta balansen mellan det valfria och det obligatoriska i arbetet.

Med anledning av coronapandemin har 38 av Stockholms stads 76 kommunala högstadieskolor fjärr- eller distansundervisning i någon form just nu. Här berättar tre skolledare om sina vägval.

Kvinna i samtal lyfter armen

Flickor presterar bättre än pojkar i skolan. Det är ett skäl till att kvinnor nu lyckas bättre även på arbetsmarknaden. – Det är en rättvisefråga att killar ska få lyckas lika bra som tjejer, säger Emma Leijnse som har skrivit boken ”Fördel kvinna”.

Stolar uppställda på tomma bord. Lärare undervisar framför dator.

En av restriktionerna till följd av corona är att gymnasieskolorna tvingats gå över till fjärr- och distansundervisning. Omställningen har varit snabb och frågan är hur detta fungerat och hur det har påverkat undervisningen? Rektorer på tre olika gymnasieskolor i Stockholm ger sin syn.

Tre kvinnor i korridor vid flyttkartonger

När Östra Reals gymnasium nyligen flyttade tillbaka till Karlavägen efter renovering var det inte bara skolbyggnaden som hade fräschats upp. Skolans identitet och varumärke har också fått nytt innehåll.

Två personer vid ett bord, samtalar.

Genom att eleverna får leda sitt eget utvecklingssamtal äger de sitt eget lärande säger Dylan Wiliam. På Matteusskolan låter man eleverna leda sitt eget samtal.

Vägledning

En kvinna visar något på en vägg med sin arm, medan två andra sitter och intresserat tittar på.

Utvecklas som skolledare med chefsprogrammet

Chefsprogrammet är ett stöd för dig som chef i ditt uppdrag att leda och utveckla verksamheten. Du erbjuds bland annat utbildningar, seminarier, nätverk, mentor, coaching och handledning.

Leende kvinna och man höjer en hand mot varandra

Skapa engagemang med medarbetarenkäten

Gladare medarbetare, minskad sjukfrånvaro och högre AMI (aktivt medskapande index). Det är några av effekterna som arbetet med tidigare resultat av medarbetarenkäten har gett på Akalla grundskola. Bobergsskolans höga AMI-resultat beror framför allt på medarbetarnas engagemang och hårda arbete poängterar rektor Cecilia Skarke.

Nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering

Både du och dina kollegor på skolan ska arbeta systematiskt och förebyggande mot kränkande behandling och diskriminering. I Stockholms stads skolor råder det nolltolerans.

En skrattande kvinna vid en datorskärm.

Rektors ansvar i VFU-arbetet

Verksamhetsförlagd utbildning är starten på en professionell relation mellan personal i förskolor, skolor, lärarstudenter och lärosäten. Du skapar förutsättningarna för ett bra VFU-arbete i din verksamhet.

Verktyg & resurser

Utvecklas som lärande organisation

En skola som en lärande organisation och ett stärkt kollegialt samarbete kan varaktigt höja elevens kunskapsresultat. Det visar aktuell skolforskning. Du och din skola utvecklar nya arbetssätt och metoder med stöd från förändringsledare, PRIO Stockholm.

Flerspråkighet och litteracitet

Du som rektor får stöd i processen att utveckla undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever. Det kan bland annat innebära att planera, organisera och genomföra kompetensutveckling.

Nätverk för rektor och biträdande rektor

Du som är rektor eller biträdande rektor i Stockholms stad (kommunanställd) är välkommen att delta. Nätverken startas varje höst. Lär känna kollegor samtidigt som du fyller på dina kunskaper inom aktuella frågor.

Se alla verktyg & resurser