Organisation och ledarskap

För att ta sig an utmaningar krävs ofta mod, tillit till medarbetare och deras förmåga. Rätt rustad bidrar du till en lösningsorienterad kultur och skapar förutsättningar för förändring.

Tre lärarassistenter sitter utomhus vid ett bord och arbetar.
Lästid 4 minuter

För att avlasta lärarna har Nya Elementar anställt nio lärarassistenter på lågstadiet och fyra på mellanstadiet. De sköter allt från administration till viss kontakt med vårdnadshavare, så att lärarna kan inrikta sig mer på undervisningen.

Lästid 6 minuter

Med anledning av coronapandemin har 38 av Stockholms stads 76 kommunala högstadieskolor fjärr- eller distansundervisning i någon form just nu. Här berättar tre skolledare om sina vägval.

Kvinna i samtal lyfter armen
Lästid 14 minuter

Flickor presterar bättre än pojkar i skolan. Det är ett skäl till att kvinnor nu lyckas bättre även på arbetsmarknaden. – Det är en rättvisefråga att killar ska få lyckas lika bra som tjejer, säger Emma Leijnse som har skrivit boken ”Fördel kvinna”.

Stolar uppställda på tomma bord. Lärare undervisar framför dator.
Lästid 7 minuter

En av restriktionerna till följd av corona är att gymnasieskolorna tvingats gå över till fjärr- och distansundervisning. Omställningen har varit snabb och frågan är hur detta fungerat och hur det har påverkat undervisningen? Rektorer på tre olika gymnasieskolor i Stockholm ger sin syn.

En man i vit skjorta och slips möter läsaren med fast blick i rum med stora, djupa fönster
Lästid 2 minuter

Thomas Lejdemalm har utsetts till Årets gymnasierektor 2020 i Stockholms stad. Själv tycker han att han har världens bästa personal och att hans uppgift är att hitta balansen mellan det valfria och det obligatoriska i arbetet.

Tre kvinnor i korridor vid flyttkartonger
Lästid 4 minuter

När Östra Reals gymnasium nyligen flyttade tillbaka till Karlavägen efter renovering var det inte bara skolbyggnaden som hade fräschats upp. Skolans identitet och varumärke har också fått nytt innehåll.

Två personer vid ett bord, samtalar.
Lästid 4 minuter

Genom att eleverna får leda sitt eget utvecklingssamtal äger de sitt eget lärande säger Dylan Wiliam. På Matteusskolan låter man eleverna leda sitt eget samtal.

Vägledning

Verktyg & resurser

Utvecklas som lärande organisation

En skola som en lärande organisation och ett stärkt kollegialt samarbete kan varaktigt höja elevens kunskapsresultat. Det visar aktuell skolforskning. Du och din skola utvecklar nya arbetssätt och metoder med stöd från förändringsledare, PRIO Stockholm.

Flerspråkighet och litteracitet

Du som rektor får stöd i processen att utveckla undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever. Det kan bland annat innebära att planera, organisera och genomföra kompetensutveckling.

Nätverk för rektor och biträdande rektor

Du som är rektor eller biträdande rektor i Stockholms stad (kommunanställd) är välkommen att delta. Nätverken startas varje höst. Lär känna kollegor samtidigt som du fyller på dina kunskaper inom aktuella frågor.

Se alla verktyg & resurser