Organisation och ledarskap

För att ta sig an utmaningar krävs ofta mod, tillit till medarbetare och deras förmåga. Rätt rustad bidrar du till en lösningsorienterad kultur och skapar förutsättningar för förändring.

Tre kvinnor i korridor vid flyttkartonger

När Östra Reals gymnasium nyligen flyttade tillbaka till Karlavägen efter renovering var det inte bara skolbyggnaden som hade fräschats upp. Skolans identitet och varumärke har också fått nytt innehåll.

Elever och lärare i klassrum

Det som är bra för elever som behöver extra stöd är bra för alla elever. Med den filosofin om inkludering har Johan Skytteskolan i Älvsjö lyckats uppnå hundra procents gymnasiebehörighet.

Lärarna Anu och Malin.

Stress och arbetsmiljö var Södermalmsskolans svaga punkter, tyckte personalen i medarbetarenkäten. Ett år senare hade det vänt. Ett fördjupat arbete med fokus på just arbetsmiljöfrågor var lösningen.

På Östermalmsskolans är arbetet med värdegrunden schemalagd. En lektion i veckan diskuterar alla elever olika värderingar och hur man ska förebygga och motverka kränkande behandling. Skolans värdegrund genomsyrar allt arbete.

Två personer vid ett bord, samtalar.

Genom att eleverna får leda sitt eget utvecklingssamtal äger de sitt eget lärande säger Dylan Wiliam. På Matteusskolan låter man eleverna leda sitt eget samtal.

Vuxen visar något på en surfplatta för ett litet barn.

Inskolningen är en känslig period för både barn och föräldrar. På Råcksta förskolor arbetar man för att göra barn och föräldrar trygga, förmedla skolans kultur och att de barn som redan går där ska få en bra verksamhet.

Vägledning

Leende kvinna och man höjer en hand mot varandra

Skapa engagemang med medarbetarenkäten

Gladare medarbetare, minskad sjukfrånvaro och högre AMI (aktivt medskapande index). Det är några av effekterna som arbetet med tidigare resultat av medarbetarenkäten har gett på Akalla grundskola. Bobergsskolans höga AMI-resultat beror framför allt på medarbetarnas engagemang och hårda arbete poängterar rektor Cecilia Skarke.

Nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering

Både du och dina kollegor på skolan ska arbeta systematiskt och förebyggande mot kränkande behandling och diskriminering. I Stockholms stads skolor råder det nolltolerans.

En skrattande kvinna vid en datorskärm.

Rektors ansvar i VFU-arbetet

Verksamhetsförlagd utbildning är starten på en professionell relation mellan personal i förskolor, skolor, lärarstudenter och lärosäten. Du skapar förutsättningarna för ett bra VFU-arbete i din verksamhet.

Verktyg & resurser

Utveckla undervisningen med en lärarcoach

Att använda sig av en coach är utvecklande, inspirerande och roligt. Tillsammans med en coach kan du som lärare eller ditt lärarlag utveckla lärandet i klassrummet och reflektera kring olika pedagogiska utmaningar.

Utvecklas som lärande organisation

En skola som en lärande organisation och ett stärkt kollegialt samarbete kan varaktigt höja elevens kunskapsresultat. Det visar aktuell skolforskning. Du och din skola utvecklar nya arbetssätt och metoder med stöd från förändringsledare, PRIO Stockholm.

Flerspråkighet och litteracitet

Du som rektor får stöd i processen att utveckla undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever. Det kan bland annat innebära att planera, organisera och genomföra kompetensutveckling.

Se alla verktyg & resurser