Organisation och ledarskap

För att ta sig an utmaningar krävs ofta mod, tillit till medarbetare och deras förmåga. Rätt rustad bidrar du till en lösningsorienterad kultur och skapar förutsättningar för förändring.

Lästid 10 minuter

Inskolningen är en känslig period för både barn och föräldrar. På Råcksta förskolor arbetar man för att göra barn och föräldrar trygga, förmedla skolans kultur och att de barn som redan går där ska få en bra verksamhet.

Lästid 16 minuter

Allt fler elever med milda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får en diagnos. Att ta hand om dem är inte främst psykiatrins ansvar utan skolans, menar professor Sven Bölte. Men ansvaret behöver inte vara betungande.

Lästid 4 minuter

Genom att eleverna får leda sitt eget utvecklingssamtal äger de sitt eget lärande säger Dylan Wiliam. På Matteusskolan låter man eleverna leda sitt eget samtal.

Lästid 7 minuter

Carol Campbell är forskare och rådgivare till Ontarios skolverk ger sin syn på vad som gör det kanadensiska utbildningssystemet framgångsrikt.

Lästid 3 minuter

På Östermalmsskolans är arbetet med värdegrunden schemalagd. En lektion i veckan diskuterar alla elever olika värderingar och hur man ska förebygga och motverka kränkande behandling. Skolans värdegrund genomsyrar allt arbete.

Lästid 3 minuter

Stress och arbetsmiljö var Södermalmsskolans svaga punkter, tyckte personalen i medarbetarenkäten. Ett år senare hade det vänt. Ett fördjupat arbete med fokus på just arbetsmiljöfrågor var lösningen.

Vägledning

Lästid 5 minuter

Systematiskt arbete mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

Du och medarbetare på din skola arbetar för likabehandling av elever. Arbetet är främjande och förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling.

Lästid 1 minut

Rektors ansvar i VFU-arbetet

VFU är starten på en professionell relation mellan personal i Stockholms stads förskolor, skolor, lärarstudenter och lärosäten. Du skapar förutsättningarna för ett bra VFU-arbete i din verksamhet.

Verktyg & resurser

Utveckla undervisningen med en lärarcoach

Att använda sig av en coach är utvecklande, inspirerande och roligt. Tillsammans med en coach kan du som lärare eller ditt lärarlag utveckla lärandet i klassrummet och reflektera kring olika pedagogiska utmaningar.

Utvecklas som lärande organisation

En skola som en lärande organisation och ett stärkt kollegialt samarbete kan varaktigt höja elevens kunskapsresultat. Det visar aktuell skolforskning. Du och din skola utvecklar nya arbetssätt och metoder med stöd från förändringsledare, PRIO Stockholm.

Flerspråkighet och litteracitet

Du som rektor får stöd i processen att utveckla undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever. Det kan bland annat innebära att planera, organisera och genomföra kompetensutveckling.

Se alla verktyg & resurser