Forsknings- och utvecklingsprojekt

Delta i ett forsknings- och utvecklingsprojekt och forska i din undervisning inom ramen för Stockholm Teaching & Learning Studies.

Vägledning

Verktyg & resurser

Bloggen Forskning i praktiken

På bloggen Forskning i praktiken kan du läsa om allt inom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) och forsknings- och utvecklingsprojekt.

Lärare och forskare behöver samarbeta för att utveckla kunskap. Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, utvecklar och stödjer projekt med forskande lärare. Frågorna kommer från klassrummet.

Se alla verktyg & resurser

Kompetensutveckling

  • Lärarnas forskningskonferens 2021

    För tionde året i rad anordnas Lärarnas forskningskonferens (LFK). LFK är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Årets konferens genomförs digitalt den 2 november kl 8.30-16.30.