Forsknings- och utvecklingsprojekt

Delta i ett forsknings- och utvecklingsprojekt och forska i din undervisning inom ramen för Stockholm Teaching & Learning Studies.

Vägledning

Grafiska cirklar. I mitten står det Vetenskaplig ledning och koordinatorer. I övriga cirklar runt om står namnet på de olika ämnena i nätverken.

Stockholm Teaching & Learning Studies

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. STLS syfte är att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i ditt klassrum. Projekten koordineras och bedrivs i ämnesdidaktiska nätverk.

Delta i forsknings- och utvecklingsprojekt

Har du och dina kollegor en undervisningsrelaterad utmaning som ni vill utforska i er praktik? Har ni erfarenheter av något som eleverna har speciellt svårt att lära sig i ett specifikt ämne?

Skicka ett abstract till LFK 2021

För tionde året i rad anordnas nu Lärarnas forskningskonferens (LFK). LFK är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.

Bokstäverna L, F och K, som står för Lärarnas forskningskonferens.

Lärarnas forskningskonferens

På Lärarnas forskningskonferens (LFK) träffar du lärare, skolledare och forskare som är intresserade av ämnesdidaktisk undervisningsutveckling.

Ämnesdidaktiska nätverk inom STLS

De ämnesdidaktiska nätverken koordinerar och stödjer ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt från grundskolans tidiga år till gymnasiet.

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt

I relation till de ämnesdidaktiska nätverken inom Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, kan skolor vars huvudman ingår i STLS ansöka om medel för att bedriva ämnesdidaktiska projekt på den egna skolan.

Spridning och publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom medverkan på till exempel seminarier och forskningskonferenser och publicering i ämnestidningar och vetenskapligt granskade forskningstidskrifter.

Generella FoU-projekt

Vill du och dina kollegor fördjupa er i en specifik aspekt av er verksamhet? Har ni en idé om en övergripande utvecklingsinsats som skulle kunna bidra till elevers lärande? Vill ni kanske utforska en speciell metodik eller utvärdera digitala verktyg?

Verktyg & resurser

Bloggen Forskning i praktiken

På bloggen Forskning i praktiken kan du läsa om allt inom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) och forsknings- och utvecklingsprojekt.

Lärare och forskare behöver samarbeta för att utveckla kunskap. Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, utvecklar och stödjer projekt med forskande lärare. Frågorna kommer från klassrummet.

Se alla verktyg & resurser