Forsknings- och utvecklingsprojekt

Delta i ett forsknings- och utvecklingsprojekt och forska i din undervisning inom ramen för Stockholm Teaching & Learning Studies.

Vägledning

Verktyg & resurser

Bloggen Forskning i praktiken

På bloggen Forskning i praktiken kan du läsa om allt inom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) och forsknings- och utvecklingsprojekt.

Artiklar

Lärare och forskare behöver samarbeta för att utveckla kunskap. Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, utvecklar och stödjer projekt med forskande lärare. Frågorna kommer från klassrummet.

Se alla verktyg och resurser