Forsknings- och utvecklingsprojekt

Delta i ett forsknings- och utvecklingsprojekt och forska i din undervisning inom ramen för Stockholm Teaching & Learning Studies.

Vägledning

Stockholm Teaching & Learning Studies

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. STLS syfte är att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i ditt klassrum. Projekten koordineras och bedrivs i ämnesdidaktiska nätverk.

Delta i forsknings- och utvecklingsprojekt

Har du och dina kollegor en undervisningsrelaterad utmaning som ni vill utforska i er praktik? Har ni erfarenheter av något som eleverna har speciellt svårt att lära sig i ett specifikt ämne?

Lästid 2 minuter

Ämnesdidaktiska nätverk inom STLS

De ämnesdidaktiska nätverken koordinerar och stödjer ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt från grundskolans tidiga år till gymnasiet.

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt

I relation till de ämnesdidaktiska nätverken inom Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, kan skolor vars huvudman ingår i STLS ansöka om medel för att bedriva ämnesdidaktiska projekt på den egna skolan.

Spridning och publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom medverkan på till exempel seminarier och forskningskonferenser och publicering i ämnestidningar och vetenskapligt granskade forskningstidskrifter.

Lärarnas forskningskonferens

Lärarnas forskningskonferens är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.

Verktyg & resurser

Bloggen Forskning i praktiken

På bloggen Forskning i praktiken kan du läsa om allt inom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) och forsknings- och utvecklingsprojekt.