Ämnesdidaktiskt ramprojekt i yrkesämnen

Under läsåret 2023/2024 kommer nätverket för yrkesämnen att genomföra studier där fokus ligger på integrerad undervisning och om återkoppling i undervisningen.

Ramprojekt 1: Integrerad undervisning för yrkeskunnande: samverkan mellan skola och apl

Projektet handlar om hur man integrerar lärande i skolan och på arbetsplatsen under arbetsplatsförlagt lärande (apl). Integrering förutsätter ett samarbete mellan olika lärare, eller mellan skolan och flera arbetsplatser avseende ett tema, ett projekt, en uppgift, eller en fråga. Genom att belysa och pröva olika former för integrerad undervisning kan man exempelvis förstärka den yrkesrelaterade relevansen av ett specifikt undervisningsinnehåll, men också belysa olika aspekter av yrkeskunnande, synliga eller mindre synliga. Kunskap om integrerad undervisning kan bidra till en ökad förståelse för vilket yrkeskunnande som görs tillgängligt för eleverna i skilda lärmiljöer – skola och apl – och för deras framtida yrkesområde.

Ett spännande läsår för nätverket i yrkesämnen, artikel på Stockholms universitets webbplats

Ramprojekt 2: Återkoppling i yrkesämnen i samspel mellan deltagare och materiella villkor

Återkoppling i yrkesämnen handlar ofta om hantering av verktyg, material eller agerande i olika situationer. Yrkeslärare kan exempelvis genom sinnesintryck bedöma hur elever klarar sina arbetsuppgifter. Både i ett restaurangkök eller i en verkstad för metallbearbetning kan yrkeslärare är till exempel luktsinnet eller hörseln betydelsefulla för sådana bedömningar. I andra sammanhang kan syn, smak eller känsel vägleda lärarna. Det kan handla om hur ett verktyg låter eller hur det låter då smöret fräser i stekpannan. I sådana situationer sker återkopplingen ofta genom en kombination av samtal och handlingar mellan lärare och elever eller mellan elever. Ofta handlar återkoppling också om att visa skillnaden mellan ett bättre eller sämre handgrepp eller att justera hur eleven använder ett verktyg i förhållande till ett specifikt material.

I projektet utforskas hur återkoppling går till och hur den kan förstås, i relation till de specifika förutsättningar som gäller för aktuellt yrkesämne. Kunskap kring yrkesspecifik återkoppling förväntas bidra till att vidga förståelsen för hur återkoppling kan ta form i undervisningen där andra material än texter och symboler utgör huvudfokus.

Är du intresserad av att medverka i ett ramprojekt?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ämnesdidaktiskt ramprojekt är 1 maj.