Ämnesdidaktiskt ramprojekt i yrkesämnen

Under läsåret 2022/2023 kommer nätverket för yrkesämnen att genomföra studier där fokus ligger på integrerad undervisning och om återkoppling i undervisningen.

Ramprojekt 2: Ge och ta i yrkesämnen: Om återkoppling i samspel mellan deltagare och materiella villkor

Återkoppling i yrkesämnen handlar ofta om hantering av verktyg, material eller agerande i olika situationer. Det kan exempelvis handla om en blick, att lukta sig till något, eller att genom hörsel kunna göra bedömningar av skilda slag. Återkoppling sker ofta genom en kombination av samtal och handlingar mellan lärare och elever, samt mellan elever. I projektet utforskas hur återkoppling går till och hur den kan förstås, i relation till de specifika förutsättningar som gäller för aktuellt yrkesämne. Kunskap kring yrkesspecifik återkoppling kommer bidra till att utveckla förståelse för hur återkoppling tar form i undervisningen.

Ramprojekt 1: Integrerad undervisning för yrkeskunnande

Integrerad undervisning kan handla om att man integrerar allmänna ämnen och yrkesämnen, olika yrkesämnen, eller också lärande i skolan och på arbetsplatsen. I en integrering sker ett samarbete mellan olika lärare, eller mellan skolan och yrket, avseende ett tema, ett projekt, en uppgift, eller en fråga. Olika modeller kan användas för att åstadkomma och genomföra integrering, men hur dessa modeller ser ut behöver också belysas.

Integrerad undervisning gör det möjligt att förstärka en yrkesrelaterad relevans av ett specifikt undervisningsinnehåll, men också att belysa olika aspekter av yrkeskunnande, både synliga som mindre synliga. Kunskap kring integrerad undervisning bidrar till en ökad förståelse kring det yrkeskunnande som görs tillgängligt för eleverna och deras framtida yrke.

Om du är intresserad av någon av dessa aspekter, hör av dig för mer information till nätverket.

Är du intresserad av att medverka i ett ramprojekt?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ämnesdidaktiskt ramprojekt är 15 april.