Karriär och yrkesroll

I Stockholms stad kan du som är lärare göra karriär på flera sätt. Det finns en väg för ledar- och chefskarriär men också en pedagogisk karriärväg. Möjligheterna är stora och den ena karriärvägen utesluter inte den andra.

Vägledning

Porträtt av två kvinnor som står i ett klassrum framför en vit tavla.
Lästid 2 minuter

Fortbildning i egen takt och på tid som passar läraren själv bäst! Det har skolledningen på Storkyrkoskolan och Björngårdsskolan infört genom att köpa licenser till en fortbildningsportal inom digitala verktyg.

En kvinna står leende framför ett blädderblock och elever som räcker upp handen.
Lästid 5 minuter

Karriärstegsreformen har förbättrat skolan och gjort läraryrket mer attraktivt, enligt en ny rapport. Förstelärarna Jenny Sjöblom, Adolf Fredriks musikklasser, och Karl-Henrik Engardt, Bagarmossens skola, framhåller vikten av ämnesfokus och tydliga uppdrag för ett bra resultat.

Manlig lärare i sitt arbetsrum
Lästid 3 minuter

VFF är förkortning för "verksamhetsförlagda fältstudier". Fältstudier är ett moment i utbildningen till speciallärare eller specialpedagog. Både handledare till en VFF-student och hela skolan har mycket att vinna på utbytet.