Karriär och yrkesroll

I Stockholms stad kan du som är lärare göra karriär på flera sätt. Det finns en väg för ledar- och chefskarriär men också en pedagogisk karriärväg. Möjligheterna är stora och den ena karriärvägen utesluter inte den andra.

Vägledning

Lästid 4 minuter

Genom ett samarbete med Teach for Sweden ger Stockholms stad akademiker möjlighet att utbilda sig till lärare. ”Svårast i början var nog mentorskapet. Jag behövde hjälp med hur jag kan stödja och följa upp eleverna”, säger Hamse Jebrir, lärare på Alviksskolan.

Lästid 2 minuter

Hallå där, Anna Stjelke, rektor på Eriksdalsskolan på Södermalm som har haft flera blivande lärare från Teach for Sweden (TFS). I två år anställs de på 80 procent på skolan. Resterande 20 procent läser de pedagogik och får sedan ut sin lärarlegitimation.

Lästid 2 minuter

Fortbildning i egen takt och på tid som passar läraren själv bäst! Det har skolledningen på Storkyrkoskolan och Björngårdsskolan infört genom att köpa licenser till en fortbildningsportal inom digitala verktyg.

Lästid 5 minuter

Karriärstegsreformen har förbättrat skolan och gjort läraryrket mer attraktivt, enligt en ny rapport. Förstelärarna Jenny Sjöblom, Adolf Fredriks musikklasser, och Karl-Henrik Engardt, Bagarmossens skola, framhåller vikten av ämnesfokus och tydliga uppdrag för ett bra resultat.

Lästid 3 minuter

VFF är förkortning för "verksamhetsförlagda fältstudier". Fältstudier är ett moment i utbildningen till speciallärare eller specialpedagog. Både handledare till en VFF-student och hela skolan har mycket att vinna på utbytet.