Karriär och yrkesroll

I Stockholms stad kan du göra karriär som lärare. Här finns alltid jobb, elever och utveckling. Du kan bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare.

I Stockholms stad kan du som lärare göra karriär inom läraryrket. Förutom förstelärare och lärare med lektorat kan du söka lärartjänst med särskilt uppdrag för att utveckla skolan eller undervisningen, så kallad utvecklingslärare.

Kvinna bland elever i klassrum

Hon utsågs till Årets lärare 2018 för sitt digitala utvecklingsarbete på grundskolan Nya Elementar. Nu ser Mia Hasselblad fram emot att vara med när läraryrket förändras i takt med den digitala utvecklingen.

De ämnesdidaktiska nätverken koordinerar och stödjer ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt från grundskolans tidiga år till gymnasiet.

Vägledning

Yngre man, äldre kvinna sitter på golvet med barn. Spelar rytminstrument

Att vara APL-handledare för barnskötare

Som handledare av elever på Pedagogikcollege förbereder du och introducerar gymnasieeleverna till yrket.

En kvinna visar något på en vägg med sin arm, medan två andra sitter och intresserat tittar på.

Utvecklas som skolledare med chefsprogrammet

Chefsprogrammet är ett stöd för dig som chef i ditt uppdrag att leda och utveckla verksamheten. Du erbjuds bland annat utbildningar, seminarier, nätverk, mentor, coaching och handledning.

En yngre kvinna och elever skriver tillsammans på ett papper.

Att göra verksamhetsförlagd utbildning i Stockholms stad

Har du fått din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Stockholms stad? Grattis och välkommen! Vi hoppas att du ska trivas och jobba hos oss i framtiden.

En konferenslokal där många människor minglar och pratar.

Konferensen Leda lärande

Leda lärande är en årligt återkommande konferens för förstelärare, lärare med lektorat, skolledare och övriga chefer inom Stockholms stads skolor. Konferensen stärker skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Ett sällskap personer diskuterar och tittar i en bok.

Att vara handledare till lärarstudenter

Som handledare till en lärarstudent under dennes verksamhetsförlagda utbildning (VFU) gör du stor skillnad. Ett stimulerande och utvecklande uppdrag, både för dig och din skola.

En person står vid en vägg med postit-lappar och pekar på dem för ett sällskap personer i bakgrunden.

Att vara VFU-ansvarig

Som ansvarig för din förskolas eller skolas handledda praktik är du en viktig länk till Stockholms stads samordnare för den verksamhetsförlagda utbildningen. Du är också ett stort stöd för VFU-handledarna.