Karriär och yrkesroll

I Stockholms stad kan du som är lärare göra karriär på flera sätt. Det finns en väg för ledar- och chefskarriär men också en pedagogisk karriärväg. Möjligheterna är stora och den ena karriärvägen utesluter inte den andra.

Vägledning

Pedagogiska karriärvägar för lärare

I Stockholms stad kan du göra karriär som lärare. Här finns alltid jobb, elever och utveckling. Du kan bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare.

Tre kvinnor diskuterar runt en story board

Från lärare till ledare

I Stockholms stad kan du göra karriär inom läraryrket. Här finns alltid jobb, elever och utveckling. Väljer du att bli ledare finns det tre olika ingångar inom spåret "Från lärare till ledare".

Ett sällskap personer diskuterar och tittar i en bok.

Att vara handledare till lärarstudenter

Som handledare till en lärarstudent under dennes verksamhetsförlagda utbildning (VFU) gör du stor skillnad. Ett stimulerande och utvecklande uppdrag, både för dig och din skola.

En yngre kvinna och elever skriver tillsammans på ett papper.

Att göra verksamhetsförlagd utbildning i Stockholms stad

Har du fått din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Stockholms stad? Grattis och välkommen! Vi hoppas att du ska trivas och jobba hos oss i framtiden.

Yngre man, äldre kvinna sitter på golvet med barn. Spelar rytminstrument

Att vara APL-handledare för barnskötare

Som handledare av elever på Pedagogikcollege förbereder du och introducerar gymnasieeleverna till yrket.

En person står vid en vägg med postit-lappar och pekar på dem för ett sällskap personer i bakgrunden.

Att vara VFU-ansvarig

Som ansvarig för den praktiska delen i lärarutbildningen på din förskola eller skola är du ett stort stöd för VFU-handledarna. Du är också en viktig länk till Stockholms stads samordnare för den verksamhetsförlagda utbildningen.

En konferenslokal där många människor minglar och pratar.

Konferensen Leda lärande

Leda lärande är en årligt återkommande konferens för förstelärare, lärare med lektorat, skolledare och övriga chefer inom Stockholms stads skolor. Konferensen stärker skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På grund av coronapandemin är årets konferens inställd. Nästa konferens är planerad till den 12 oktober 2021.

En kvinna står leende framför ett blädderblock och elever som räcker upp handen.

Karriärstegsreformen har förbättrat skolan och gjort läraryrket mer attraktivt, enligt en ny rapport. Förstelärarna Jenny Sjöblom, Adolf Fredriks musikklasser, och Karl-Henrik Engardt, Bagarmossens skola, framhåller vikten av ämnesfokus och tydliga uppdrag för ett bra resultat.

Manlig lärare i sitt arbetsrum

VFF är förkortning för "verksamhetsförlagda fältstudier". Fältstudier är ett moment i utbildningen till speciallärare eller specialpedagog. Både handledare till en VFF-student och hela skolan har mycket att vinna på utbytet.