Karriär och yrkesroll

I Stockholms stad kan du göra karriär som lärare. Här finns alltid jobb, elever och utveckling. Du kan bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare.

”Det pågår så mycket bra verksamhet varje dag i Stockholms stads skolor. Känslan är att vi kan och vi har sådana resurser”, sammanfattade utbildningsdirektör Lena Holmdahl konferensen Leda lärande 2019.

Hon utsågs till Årets lärare 2018 för sitt digitala utvecklingsarbete på grundskolan Nya Elementar. Nu ser Mia Hasselblad fram emot att vara med när läraryrket förändras i takt med den digitala utvecklingen.

De ämnesdidaktiska nätverken koordinerar och stödjer ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt från grundskolans tidiga år till gymnasiet.

Vägledning

Utvecklas som skolledare med chefsprogrammet

Chefsprogrammet är ett stöd för dig som chef i ditt uppdrag att leda och utveckla verksamheten. Du erbjuds bland annat utbildningar, seminarier, nätverk, mentor, coaching och handledning.

Konferensen Leda lärande

Leda lärande är en årligt återkommande konferens för förstelärare, lärare med lektorat, skolledare och övriga chefer inom Stockholms stads skolor. Konferensen stärker skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Att göra verksamhetsförlagd utbildning i Stockholms stad

Har du fått din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Stockholms stad? Grattis och välkommen! Vi hoppas att du ska trivas och jobba hos oss i framtiden.

Att vara handledare till lärarstudenter

Som handledare till en lärarstudent under dennes verksamhetsförlagda utbildning (VFU) gör du stor skillnad. Ett stimulerande och utvecklande uppdrag, både för dig och din skola.

Att vara VFU-ansvarig

Som ansvarig för din förskolas eller skolas handledda praktik är du en viktig länk till Stockholms stads samordnare för den verksamhetsförlagda utbildningen. Du är också ett stort stöd för VFU-handledarna.