Tillgänglighet

Stockholms stads utbildningsförvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Sidans innehåll i korthet:

  • Webbplatsen är delvis förenlig med nivån AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.
  • Kända tillgänglighetsproblem.
  • Meddela oss om du upptäcker brister så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

info.utbildning@edu.stockholm.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

info.utbildning@edu.stockholm.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (annan webbplats) även förkortat WCAG version 2.1, där nivå AA som minimum. Det finns tre nivåer där A är lägsta nivå och AAA (trippel A) är högsta nivå. Brister som inte uppfylls beskrivs nedan:

Problem för användare med nedsatt färgseende

För läsbarhet och personer med nedsatt syn behöver det vara bra kontraster mellan text och bakgrund. Textstorleken bör ha en färgkontrast på 4:3:1. På kompetensutveckling uppfylls inte kraven för färgkontraster i filtreringensvalen. WCAG 1.4.3 (AA). Även kontrastfärgerna för det aktiva filtreringsvalet och den grafiska formen är för liten. WCAG 1.4.11 (AA). För filtreringsvalen visas endast valt alternativ med färg. Användare med nedsatt färgseende kan då uppleva detta som svårt att se vilket av valen som är markerade.
WCAG 2.4.7 (AA), WCAG 1.4.1 (A), WCAG 1.4.11 (AA)

Problem för användare med nedsatt syn

För användare med nedsatt syn och som förstorar text med olika hjälpmedel ska givetvis all information fortfarande finnas tillgänglig. Vid tester av att förstora webbläsarens egna teckenstorlek har en del av texterna för filtreringsvalen på kompetensutveckling hamnat fel vid den grafiska ramen som omsluter filtervalet och gör det därför svårt att ta till sig vad som står i knappen.
WCAG 1.4.4 (AA)

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

För att hjälpa användare att förstå var en viss typ av information eller tjänst finns kan en A–Ö-funktion erbjudas. Alternativt en webbplatskarta. Dessa lämpar sig där användarna kan förväntas känna till specifika termer som de vill söka information om. Webbplatsen, som är i ett uppbyggnadsskede saknar A till Ö funktion och webbplatskarta.
WCAG 2.4.5 (AA)

Problem vid användning med finmotorik och för användare med nedsatt färgseende

För användare som navigerar med tangentbordet och tabbar sig genom sajten så har fokusringen som visar vart användaren befinner sig på för dåligt kontrastvärde. Denna kommer att höjas upp för att klara av kraven för: WCAG 2.4.7 (AA), WCAG 1.4.1, WCAG 1.4.11.

Slutgiltig bedömning och åtgärder

Vår ambition är att ha fastställt slutlig bedömning av alla kända tillgänglighetsproblem senast 30 juni 2020 och åtgärdat dem senast 30 september 2020.

Så har vi testat webbplatsen

Utvecklarna och representanter för utbildningsförvaltningen har acceptenstestat webbplatsen i flera steg. Utvecklaren har gjort en tillgänglighetsanalys av webbplatsen pedagog.stockholm i november 2019.

Tidsangivelserna som anges för vissa sidor utgår från en ungefärlig lästid på 200 ord i minuten.

Kontakt

Du kommer i kontakt med oss via e-post
info.utbildning@edu.stockholm.se