Tillgänglighet

Stockholms stads utbildningsförvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Sidans innehåll i korthet:

  • Webbplatsen är delvis förenlig med nivån AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.
  • Kända tillgänglighetsproblem.
  • Meddela oss om du upptäcker brister så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

info.utbildning@edu.stockholm.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

info.utbildning@edu.stockholm.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (annan webbplats) även förkortat WCAG version 2.1, där nivå AA som minimum. Det finns tre nivåer där A är lägsta nivå och AAA (trippel A) är högsta nivå. Brister som inte uppfylls beskrivs nedan:

Problem för användare med nedsatt färgseende

För läsbarhet och personer med nedsatt syn behöver det vara bra kontraster mellan text och bakgrund. Textstorleken bör ha en färgkontrast på 4:3:1. På kompetensutveckling uppfylls inte kraven för färgkontraster i filtreringensvalen. WCAG 1.4.3 (AA). Även kontrastfärgerna för det aktiva filtreringsvalet och den grafiska formen är för liten. 

Problem för användare med nedsatt syn

För användare med nedsatt syn och som förstorar text med olika hjälpmedel ska givetvis all information fortfarande finnas tillgänglig. Vid tester av att förstora webbläsarens egna teckenstorlek till 200 procent döljs filtreringsvalen på kompetensutveckling vilket gör att användare som behöver förstora texten riskerar att missa information. WCAG 1.4.4 (AA)

Problem vid användning med finmotorik och för användare med nedsatt färgseende

För användare som navigerar med tangentbordet och tabbar sig genom sajten så har fokusringen som visar var användaren befinner sig, för dåligt kontrastvärde. Denna kommer att höjas för att klara av kraven för: WCAG 2.4.7 (AA), WCAG 1.4.1, WCAG 1.4.11.

Så har vi testat webbplatsen

Utvecklarna och representanter för utbildningsförvaltningen har acceptenstestat webbplatsen i flera steg. 

Tidsangivelserna som anges för vissa sidor utgår från en ungefärlig lästid på 200 ord i minuten.

Kontakt

Du kommer i kontakt med oss via e-post
info.utbildning@edu.stockholm.se