Bokstäverna L, F och K, som står för Lärarnas forskningskonferens.

Lärarnas forskningskonferens

På Lärarnas forskningskonferens (LFK) träffar du lärare, skolledare och forskare som är intresserade av ämnesdidaktisk undervisningsutveckling.

Sidans innehåll i korthet:

 • En kostnadsfri forskningskonferens.
 • Mötesplats för forskare och lärare.
 • Presentationer av pågående och avslutade forskningsprojekt.
 • Alltid på tisdag i vecka 44.

Lärarnas forskningskonferens (LFK) samlar varje år ett stort antal deltagare som presenterar och diskuterar ämnesdidaktiska studier med stor relevans för undervisning. Konferensen bidrar till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet genom att erbjuda en mötesplats för lärare och forskare. LFK arrangeras av Stockholm Teaching & Learning Studies.

LFK 2020

Nu är anmälan till årets konferens öppen.

Lärarnas forskningskonferens 2020

Delta på konferensen

Konferensen är kostnadsfri och hålls på olika skolor i Stockholmstrakten varje år, alltid på tisdag i vecka 44. Vi lockar runt 350 deltagare och som deltagare har du möjlighet att både ta del av forskningsprocesser och ny kunskap och att bidra till utveckling genom frågor och idéer till presentatörerna. Anmälan öppnar i maj.

Presentera ditt projekt

Om du vill presentera ett pågående eller avslutat forsknings- och utvecklingsprojekt skickar du in ett abstract, det vill säga en kort beskrivning av studien. I abstractet beskriver du studiens bakgrund, syfte, forskningsfrågor, metod, teori och resultat. Du talar också om hur studien bidrar med kunskap som är relevant för undervisning. Abstractet granskas av en vetenskaplig kommitté som bedömer studiens kvalitet och relevans för konferensen och ger besked om du får presentera eller inte. Information om abstract och deadlines uppdateras i mars.

Olika typer av presentationer

Det finns flera format för presentationer på Lärarnas forskningskonferens:

 • Seminarium: En presentation på 20 minuter som följs av frågor från deltagarna. Detta är den vanligaste formen.
 • Symposium: Ett längre seminarium kring ett visst tema. Här presenterar flera liknande projekt och tid finns för jämförelser mellan projekten och frågor från publiken.
 • Rundabordssamtal: Ett samtal mellan konferensdeltagare om ett aktuellt ämne. Det inleds med en kort beskrivning av det ämne som ska diskuteras.
 • Keynote-föreläsning: Föreläsning av en eller flera inbjudna talare.

Arrangör

Forskningskonferensen arrangeras av Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS), som är en samverkansplattform mellan:

 • Stockholms stad
 • Botkyrka kommun
 • Nacka kommun
 • Fryshusets gymnasium
 • Kunskapsskolan
 • Stockholms universitet.

Syftet är att leda och samordna undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning – för, med och av lärare.

Stockholm Teaching & Learning Studies