Bokstäverna L, F och K, som står för Lärarnas forskningskonferens.

Lärarnas forskningskonferens

På Lärarnas forskningskonferens (LFK) träffar du lärare, skolledare och forskare som är intresserade av ämnesdidaktisk undervisningsutveckling.

Sidans innehåll i korthet:

 • En kostnadsfri forskningskonferens.
 • Mötesplats för forskare och lärare.
 • Presentationer av pågående och avslutade forskningsprojekt.
 • Alltid på tisdag i vecka 44.

Lärarnas forskningskonferens (LFK) samlar varje år ett stort antal deltagare som presenterar och diskuterar ämnesdidaktiska studier med stor relevans för undervisning. Konferensen bidrar till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet genom att erbjuda en mötesplats för lärare och forskare. LFK arrangeras av Stockholm Teaching & Learning Studies.

Delta på konferensen

Konferensen är kostnadsfri och hålls på olika skolor i Stockholmstrakten varje år, alltid på tisdag i vecka 44. Vi lockar runt 350 deltagare och som deltagare har du möjlighet att både ta del av forskningsprocesser och ny kunskap och bidra till utveckling genom frågor och idé till presentatörerna. Anmälan öppnar i maj.

Lärarnas forskningskonferens 2021 anmälan och program.

Presentera ditt projekt

Om du vill presentera ett pågående eller avsluta forsknings- och utvecklingsprojekt skickar du i ett abstrakt, det vill säga en kort beskrivning av studien. Jag abstrakt beskriver du studiens bakgrund, syfte, forskningsfrågor, metod, teori och resultat. Du talar också om hur studien bidrar med kunskap som är relevant för undervisning. Abstractet granskas av en vetenskaplig kommitté som bedömer studiens kvalitet och relevans för konferensen och ger besked om du får presentatör eller inte. Information om abstrakt och tidsfrister uppdateras i mars.

Call for paper - nu kan du inte längre skicka in ditt abstract till LFK 2021.

Olika typer av presentatör

Det finns flera format för presentatörer på Lärarnas forskningskonferenser:

 • Seminarium : En presentation på 20 minuter som följer av frågor från deltagarna. Detta är den vanligaste formen.
 • Symposium : Ett längre seminarium kring ett visst tema. Här presenterar flera liknande projekt och tid finns för frågor om projekt och frågor från publiken.
 • Rundabordssamtal : Ett samtal mellan konferensdeltagare om ett aktuellt ämne. Det inleds med en kort beskrivning av det ämne som ska diskuteras.
 • Keynote-föreläsning : Föreläsning av en eller flera inbjudna talare.

Arrangör

Forskningskonferensen arrangeras av Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS), som är en samverkansplattform mellan:

 • Stockholms stad
 • Botkyrka kommun
 • Nacka kommun
 • Fryshusets gymnasium
 • Kunskapsskolan
 • Stockholms universitet.
 • Södertälje kommun

Syftet är att leda och samordna undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning - för, med och av lärare.

Stockholm Teaching & Learning Studies

LFK 2020

LFK 2020 var den nionde konferensen i ordningen och blev den mest välbesökta hittills. Till konferensen som genomfördes helt digitalt hade 570 deltagare anmält sig. 

Rekordmånga deltagare i årets upplaga av Lärarnas forskningskonferens (annan webbplats)

Huvudtalarnas presentator

Abstraktbok LFK 2020 (pdf)