Vår verksamhet

Innehållet på Pedagog Stockholm är det samlade erbjudandet för dig som arbetar med ett pedagogiskt uppdrag i Stockholms stad.

Sidans innehåll i korthet:

 • Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad står bakom Pedagog Stockholm.
 • Innehållet kommer från förvaltningens olika avdelningar och enheter.

Bakom Pedagog Stockholm står utbildningsförvaltningen i Stockholm stad, Sveriges största kommunala förvaltning med närmare 16 000 medarbetare.

Utbildningsförvaltningen, Stockholms stads webbplats

Flera av utbildningsförvaltningens avdelningar och enheter erbjuder dig som medarbetare olika former av stöd som du hittar på Pedagog Stockholm.

Förskoleförvaltningen

Förskoleförvaltningen ansvarar för att samordna och leda det stadsövergripande kvalitetsarbetet för förskolor

Förskoleförvaltningen, Stockholms stads webbplats

Grundskoleavdelningen

Driftsavdelning för alla kommunala grundskolor.

Gymnasieavdelningen

Driftsavdelning för alla kommunala gymnasieskolor.

Forsknings- och utvecklingsenheten (FoU)

Ansvarar bland annat för

 • karriärtjänster, lärarlegitimation tillsammans med KFE
 • lärarcoacher, PRIO Stockholm och språkutveckling
 • Stockholm Teaching & Learning Studies och Lärarnas forskningskonferens.

Informations- och kommunikationsenheten (IKT)

Ansvarar bland annat för

 • informationssäkerhet och GDPR
 • förvaltning av system, bland annat GSIT och Skolplattformen
 • stöd för användning av system och uppföljning av support.

Kompetensförsörjningsenheten (KFE)

Ansvarar bland annat för

 • stöd till lärarstudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen och introduktionsperioden
 • satsningen When you are lärare, för att förändra synen på lärarprofessionen
 • karriärtjänster, lärarlegitimation tillsammans med FoU-enheten
 • aktuell statistik på antalet anställda, antalet behöriga, antalet legitimerade och lärarlöner.

Medioteket

Ansvarar för lärresurser, kompetensutveckling och stöd kopplat till undervisning och fritidsverksamhet:

 • strömmande utbildnings- och spelfilm samt cirkulationsbibliotek
 • NTA-programmet
 • Skoldatatek och Robotek
 • stöd inom läs- och språkutveckling
 • Stockholmskällan
 • stöd för skolbiblioteksutveckling
 • samordnat kulturutbud via Kulan och skolbio

Kommunikationsenheten

Ansvarar bland annat för

 • utveckling och förvaltning av webbplatser
 • strategiskt kommunikationsstöd och kontakt med upphandlade kommunikationsbyråer
 • kriskommunikation
 • press och media.
Uppdaterad