FoU-projekt i engelska och moderna språk

Ämnesdidaktiska FoU-projekt planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd från nätverket. Projekten utgår från ett problem eller något som utgör en utmaning i undervisningen.

Vill du vara med?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ämnesdidaktiskt FoU-projekt är 15 mars.

Avslutade projekt

Bortom klassrumsväggarna: Att skapa förutsättningar för kunskapssökande samtal med hjälp av IKT i homogena smågrupper i ämnet modersmål

Deltagande skola: Språkcentrum, Stockholm
Deltagande lärare: Katja Sandholm och Styliani Psaroudaki
Projektperiod: ht 2020–vt 2022

Förbättra elevers akademiska engelska i skrift på gymnasienivå genom translanguaging

Deltagande skola: Kungsholmens gymnasium
Deltagande lärare: Carl Lilja och Li Karlsen Olsson
Projektperiod: ht 2017 – ht 2019

Läs mer om projektet här (pdf)

Hur förstår eleven objektet?

Deltagande skola: Kungsholmens gymnasium
Deltagande lärare: Eva Schough Tarandi och Anna-Karin Johansson
Projektperiod: ht 2015 – ht 2017

Läs mer om projektet här (pdf)

Läsförståelse på engelska för grundläggande vuxengymnasiestudier

Deltagande skola: Åsö vuxengymnasium
Deltagande lärare: Margareta Lewis och Anneli Flygare Rydell
Projektperiod: vt 2013

Läs mer om projektet här (pdf)