FoU-projekt i engelska och moderna språk

Ämnesdidaktiska FoU-projekt planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd från nätverket. Projekten utgår från ett problem eller något som utgör en utmaning i undervisningen.

Vill du vara med?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ämnesdidaktiskt FoU-projekt är 15 mars.

Pågående projekt

Bortom klassrumsväggarna: Att skapa förutsättningar för kunskapssökande samtal med hjälp av IKT i homogena smågrupper i ämnet modersmål

Deltagande skola: Språkcentrum, Stockholm
Deltagande lärare: Katja Sandholm och Styliani Psaroudaki
Projektperiod: ht 2020–vt 2022

Undervisningen i modersmål, framförallt i så kallade ”mindre språk”, med få elever per grupp, är oftast präglad av små, väldigt heterogena grupper.  Följaktligen sitter eleverna i elevgrupper där de inte alltid får möjlighet att samtala med elever från samma årskurs. Detta innebär en utmaning i undervisningen där ett av målen är att eleverna ska utveckla sin resonemangsförmåga.

I det här projektet vill vi gå bortom klassrumsväggarna. Distansundervisning kan erbjuda möjlighet att bedriva modersmålsundervisning i mer åldershomogena grupper eftersom lärare och elever kan befinna sig på olika fysiska platser. Vi vill därför undersöka samtal i videomöten mellan elever i samma årskurs. Mer specifikt undersöker vi om uppgifter för kunskapssökande samtal, vars funktion är att erbjuda eleverna möjligheten att byta ut sina tankar och att testa sina hypoteser,  kan främja utveckling av elevernas resonemangsförmåga (jfr Barnes & Todd, 1977; Garme, 1993; Palmer, 2010).  Dessutom är vi intresserade av att observera huruvida videomöten kan skapa förutsättningar för de här samtalen.

Vi hoppas kunna utveckla modersmålsundervisningen genom att undersöka om det kan finnas ett mervärde för elevernas utveckling av resonemangsförmåga när vi parar ihop elever i samma årskurs med hjälp av videomöten. Vårt mål är också att utveckla uppgifter som kan användas i undervisning om muntlig resonemangsförmåga.

Barnes, Douglas & Todd, Frankie (1977). Communication and learning in small groups. London: Routledge & Kegan Paul

Garme, Birgitta (1993). I tal och skrift. Malmö: Gleerups förlag

Palmér, Anne (2010). Muntligt i klassrummet: Om tal, samtal och bedömning. Lund: Studentlitteratur

Avslutade projekt

Förbättra elevers akademiska engelska i skrift på gymnasienivå genom translanguaging

Deltagande skola: Kungsholmens gymnasium
Deltagande lärare: Carl Lilja och Li Karlsen Olsson
Projektperiod: ht 2017 – ht 2019

Läs mer om projektet här (pdf, 275 kB, nytt fönster)

Hur förstår eleven objektet?

Deltagande skola: Kungsholmens gymnasium
Deltagande lärare: Eva Schough Tarandi och Anna-Karin Johansson
Projektperiod: ht 2015 – ht 2017

Läs mer om projektet här (pdf, 285 kB, nytt fönster)

Läsförståelse på engelska för grundläggande vuxengymnasiestudier

Deltagande skola: Åsö vuxengymnasium
Deltagande lärare: Margareta Lewis och Anneli Flygare Rydell
Projektperiod: vt 2013

Läs mer om projektet här (pdf, 271 kB, nytt fönster)