Undervisning och lärande

Du förbereder dina elever på att delta aktivt i samhället och utvecklar deras förmåga att ta personligt ansvar.

Ett porträtt på en man i kavaj som sitter med en uppslagen bok i ena handen och glasögon i andra.
Lästid 5 minuter

Olle Nordberg är forskaren som vill uppvärdera läsupplevelsen och samtalen om skönlitteratur i undervisningen – särskilt i grundskolans lägre åldrar. ”Det är viktigt att inte hoppa över det gemensamma samtalet om läsningen – det är där det händer”, säger han.

Flera barn i neonvästar sitter på en stor gren som ligger på marken. En vuxen står bredvid.
Lästid 5 minuter

Fritidshemmet har fått en allt viktigare roll i elevernas lärande och sociala utveckling. På Bandhagens skola ska den särskilda utvecklingsläraren luckra upp gränsen mellan fritidshem och klassrum och få fler att förstå fritidshemmets uppdrag.

En kvinna i 40-årsåldern hjälper en högstadiekille som arbetar vid sin bärbara dator.
Lästid 5 minuter

Som enda kommunala högstadium i landet erbjuder Vasa Real en judisk profil. Den bidrar till att skapa mångfald och gemenskap på skolan. Judar är en av Sveriges fem nationella minoriteter och har funnits i landet sedan 1700-talet.

En kvinna intervjuar en man i kostym. De sitter i en stor sal i gammal stil.
Lästid 15 minuter

Barn behöver läsa mer, men framför allt behövs träning i att avkoda ord och meningar. Det gäller för många nyanlända – men också för många som är födda här, säger Tomas Riad, språkforskare och ledamot av Svenska Akademien.

En elev sitter vid bord och tecknar koncentrerat medan en lärare sitter i bakgrunden.
Lästid 6 minuter

På Konradsbergsskolan ska den specialpedagogiska kompetensen märkas i all undervisning, men här finns även en av Stockholms så kallade CSI-grupper för elever som behöver ett mindre sammanhang. Målet är att de ska komma tillbaka till ordinarie undervisning på sikt.

Två kvinnor står i en biblioteksmiljö och håller upp böcker.
Lästid 4 minuter

Stockholm har fått en ny skolbiblioteksplan där likvärdigheten betonas och rektorns ansvar skärps. Fler elever ska kunna gå till ett skolbibliotek som är väl integrerat i skolans arbete och har utbildad personal.

Elev i hage med två baggar.
Lästid 7 minuter

Naturbruksprogrammet på Spånga gymnasium är det enda i sitt slag i Stockholms stad. I skolans djurpark får eleverna lära sig att sköta de hundra arter som finns där, både tropiska sådana och smådjur från den svenska faunan.

Vägledning

Verktyg & resurser

Ta klassen på guidad visning i arkivet

Ta med dina elever till Stadsarkivets digitala skolvisningar. Möt de historiska originalkällorna och hör dem berätta om personer och händelser som utgör pusselbitar i historieskrivningen.

Ge dina elever en historisk upplevelse

Upptäck Sveriges historia på ett spännande och roligt sätt. Sveriges historia är en digital undervisningsresurs där du hittar inspiration till historielektionerna där materialet utgår från historiska föremål.

Utveckla skolbiblioteket

Elever och lärare i stadens skolor ska ha tillgång till skolbibliotek och bibliotekspersonal som aktivt bidrar till att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Detta enligt både läroplan och stadens skolbiblioteksplan. Du kan få stöd i arbetet med att uppfylla detta.

Bio på skoltid

Skolbio ger en möjlighet att bedriva undervisning med filmens hjälp, men även att introducera barn och ungdomar till biografen och film som konstart och medium.

Arbeta med NTA i grundskolan

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik.

Visa film i ditt klassrum

Förmedla kunskap genom en filmupplevelse. På sli.se/medioteket hittar du snabbt relevant och bra rörligt material för alla skolformer.

Se alla verktyg & resurser

Kompetensutveckling

  • Elevassistentutbildning med gemensamma nämnare

    Elevassistenter spelar en avgörande roll för att öka trygghet och studiero för alla elever i Stockholms stads skolor. Det är en förutsättning för utveckling och lärande. Med kursen förbättras förutsättningarna för dig som elevassistent och vi skapar en samsyn på rollen som elevassistent.