Undervisning och lärande

Du förbereder dina elever på att delta aktivt i samhället och utvecklar deras förmåga att ta personligt ansvar.

Lästid 4 minuter

Med nya arbetsmetoder har Bromma gymnasium höjt kvaliteten på undervisningen. Förändrade examinationsformer och mer kreativa lektioner blev resultatet av ett tvåårigt Blivaprojekt där alla skolans lärare deltog.

Lästid 5 minuter

Som fotograf och journalist reste han över stora delar av världen och upptäckte hur missvisande mediernas rapportering kan vara. I dag är Magnus Rosshagen medielärare på Östra Reals gymnasium där hans egna erfarenheter från utvecklingsländer får stort utrymme i undervisningen.

Lästid 6 minuter

Carina Byström älskar att undervisa men vill att elevernas röster ska ta störst plats på lektionerna. Nu har hon belönats för sitt arbete på Bäckahagens skola och utsetts till Årets lärare inom grundskolan i Stockholms stad.

Lästid 3 minuter

Trots att många i Sverige är flerspråkiga råder det brist på översättare i vissa språk. Därför driver Översättarcentrum projektet Världens läsare, som ska få skolelever att förstå vilken superkraft deras språkkunskaper kan vara.

Lästid 14 minuter

Kärnan i lärarens ledarskap är rutiner, regler, relationer – och ämneskunskaper. Det säger forskaren Martin Karlberg, som själv har jobbat som lärare i åtta år. ”Mitt största misstag var att jag nöjde mig med att vissa elever inte störde andra. Jag ställde lägre krav på deras lärande.”

Lästid 5 minuter

Praktiska projekt ska ge eleverna på Observatorielundens skola bättre förståelse för teknik och fysik. Genom att till exempel låta dem bygga små bilar blir ämnena mer konkreta och lärandet går lättare.

Lästid 3 minuter

”Besöket från Vetenskapens hus var fantastiskt givande. Det väckte elevernas nyfikenhet och gav även mig ny inspiration till mina lektioner”, säger pedagogen Joanna Al Halabi, som undervisar i matematik, teknik och NO på Hässelby Villastads skola.

Lästid 8 minuter

Hon blev lärare mot sin vilja och kallar poddandet en protest. Mellanstadieläraren Catha Glaas växlar mellan klassrummet och offentligheten, där hon pratar om det som skaver mellan lärare och föräldrar.

Lästid 5 minuter

”Fortbilda all skolpersonal om vad antisemitism innebär och hur den yttrar sig.” Den uppmaningen kommer från Kristin Wagrell, forskare vid Malmö universitet och författare till rapporten ”Antisemitismen i Stockholms skolor” där judiska elever vittnar om skämt kopplade till Förintelsen.

Lästid 5 minuter

På P A Fogelströms gymnasium gör eleverna flera vetenskapliga arbeten innan det är dags för det avslutande gymnasiearbetet. Skolbibliotekarie Lena Moser ser till att de kan navigera bland databaser och hantera källor korrekt.

Lästid 4 minuter

Hur levde unga människor i Sverige för 80 år sedan och vad skiljer deras vardag från vår? Det är frågor som klass 6D på Sandåkraskolan i Sköndal fick fundera över när de deltog i Nordiska museets insamling ”Mitt liv”, där skolelever över hela Sverige får berätta om sin vardag.

Lästid 5 minuter

Tidig upptäckt, egna undervisningsgrupper och arbete enligt ABC-modellen. Det är en viktig del av framgångsreceptet på Lugnets skola när det gäller arbetet med särskilt begåvade elever.

Lästid 5 minuter

För några år sedan förknippades Rågsveds grundskola med våld, konflikter och social oro. Slagsmål och kränkningar hörde till vardagen och skolledning och pedagoger hade fullt upp med ständiga akututryckningar. Men nya arbetssätt förändrade allt.

Vägledning

Verktyg & resurser

Ta klassen på guidad visning i arkivet

Ta med dina elever till Stadsarkivets digitala skolvisningar. Möt de historiska originalkällorna och hör dem berätta om personer och händelser som utgör pusselbitar i historieskrivningen.

Ge dina elever en historisk upplevelse

Upptäck Sveriges historia på ett spännande och roligt sätt. Sveriges historia är en digital undervisningsresurs där du hittar inspiration till historielektionerna där materialet utgår från historiska föremål.

Utveckla skolbiblioteket

Elever och lärare i stadens skolor ska ha tillgång till skolbibliotek och bibliotekspersonal som aktivt bidrar till att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Detta enligt både läroplan och stadens skolbiblioteksplan. Du kan få stöd i arbetet med att uppfylla detta.

Skolbio – bio på skoltid

Skolbio ger en möjlighet att bedriva undervisning med filmens hjälp, men även att introducera barn och ungdomar till biografen och film som konstart och medium.

Arbeta med NTA i grundskolan

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik.

Se alla verktyg & resurser

Kompetensutveckling