Undervisning och lärande

Du förbereder dina elever på att delta aktivt i samhället och utvecklar deras förmåga att ta personligt ansvar.

Som skolbibliotekarie är Heléne Törnfeldt både läsfrämjare och vägvisare för elevernas närvaro i de digitala miljöerna. Efter fyra års målmedvetet arbete har hon kammat hem utmärkelsen Ett skolbibliotek i världsklass till Sjöängsskolan i Älvsjö.

Vatten var ett sommaruppdrag inom hållbar utveckling som alla på Medevi Brunns förskola fick till sommaruppehållet 2016. Tillbaka efter sommaren presenterade barnen sina sommarprojekt för varandra. Barnens intresse för vatten ville inte släppa, vilket pedagogerna tog tillvara.

Småbarn utvecklas mycket på kort tid och för att hänga med måste man vara närvarande och möta barnet där det är. "Arbetar man med små barn får man snabb feedback. De röstar med sina fötter" säger förskollärare Anna Wolkert på förskolan Skorstenen i Vällingby.

Normer kan vara nödvändiga för det mellanmänskliga umgänget, men de kan även begränsa. Vilka normer bär du med dig? Ta del av filmade föreläsningar om normkritik och HBTQ i förskolan.

Genom att undanröja hinder och bedriva en undervisning som passar fler elevers lärande höjs hela klassens resultat. Lärarna Sandra Aadalen och Emelie Sköld på ESS gymnasiet tipsar om sju anpassningar alla elever tjänar på.

Hur vet man att man har lyckats med sin undervisning? Exit tickets är en metod för formativ bedömning som används för att stämma av en grupps lärande. För att få veta hur den används i praktiken och hur den påverkar elevresultatet besökte vi läraren Helena Bergsmark på Eiraskolan på Kungsholmen.

Lågaffektivt bemötande en av de metoder - eller förhållningssätt - det diskuteras mycket om i skolvärlden. Hanna Mellin, lärare i förskoleklass på Alviksskolan använder sig av det.

”Det som är nödvändigt för en del är bra för alla”. Marie Nilsson och Malin Behrenfeldt på Södermalmsskolan förändrade sin undervisning för att höja elevernas resultat och förbättra arbetsmiljön. Arbetssättet med generella anpassningar för alla elever har visat sig framgångsrikt både för lärare och elever.

Du sätter kulturen i ditt klassrum. Eleverna anpassar sig efter hur du beter dig och dina förväntningar på deras beteende.

Vägledning

Lärresurser för undervisning om Förintelsen

Förintelsens minnesdag infaller den 27 januari. I år uppmärksammas dessutom att det är 75 år sedan befrielsen av koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Här hittar du förslag på lärresurser.

HBTQ, genus och normmedvetenhet i förskolan

Normer kan vara nödvändiga för det mellanmänskliga umgänget, men de kan även begränsa. Vilka normer bär du med dig? Ta del av filmade föreläsningar om normkritik och HBTQ i förskolan.

Så använder din skola bibliotekssystemet

Bibliotekssystemet Book-IT är ett verksamhetssystem som ger dig överblick över skolans medier, var de finns och hur de används.

Att tänka på när du visar film i skolan

Du som pedagog har fri tillgång till ett stort utbud av filmer och program i medieplattformen sli.se/medioteket. Alla filmer har institutionella visningsrättigheter. Det gör det enkelt för dig att visa film på rätt sätt.

Så använder du musik i undervisningen

I Stockholms stad har du möjligheter att använda kommersiell musik i undervisningen. Vad är möjligt och vad bör du tänka på?

Så bokar du kulturupplevelse med Kulanpremien

På webbplatsen Kulan finns ett rikt utbud av kulturupplevelser för barn och unga. Ett urval aktiviteter kan bokas med Kulanpremien. Det innebär att kulturförvaltningen går in och samfinansierar dessa.

Så fungerar Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag från Kulturrådet som stödjer kulturprojekt i förskolan och skolan.

Verktyg & resurser

Utveckla skolbiblioteket

Elever och lärare i stadens skolor ska ha tillgång till skolbibliotek och bibliotekspersonal som aktivt bidrar till att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Detta enligt både läroplan och stadens skolbiblioteksplan. Du kan få stöd i arbetet med att uppfylla detta.

Bio på skoltid

Skolbio ger en möjlighet att bedriva undervisning med filmens hjälp, men även att introducera barn och ungdomar till biografen och film som konstart och medium.

Arbeta med NTA

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik i grundskolan.

Lär dig om programmering med stöd av Roboteket

Genom undervisningen ska eleverna utveckla digital kompetens och en generell förståelse för programmering och hur den kan påverka både individ och samhälle. Kom till Mediotekets labb – Roboteket – för att under kreativa former stärka din kunskap om programmering och digitala verktyg.

Visa film i ditt klassrum

Förmedla kunskap genom en filmupplevelse. På sli.se/medioteket hittar du snabbt relevant och bra rörligt material för alla skolformer.

Se alla verktyg & resurser