Undervisning och lärande

Du förbereder dina elever på att delta aktivt i samhället och utvecklar deras förmåga att ta personligt ansvar.

En man i röd skjorta står vid klassrumsdörren och välkomnar en av sina elever med ett leende.

I tio år har ordningsreglerna som utgör den så kallade Åsölektionen bidragit till lugn och fokus i klassrummen på Åsö grundskola. Under det här läsåret har reglerna uppdaterats för att hålla jämna steg med tiden.

Jonas Aspelin sitter i en fåtölj och gestikulerar med händerna.

Lärare som utvecklar goda relationer till sina elever lyckas bättre i undervisningen, säger professor Jonas Aspelin, författare till boken ”Lärares relationskompetens”. Och de lärare som inte jobbar med relationerna – de får problem.

En pojke spelar gitarr med stor koncentration.

Samarbete och fokusering är en viktig del av musiklektionerna i Elinsborgsskolan. Musiken kan också bidra till att ge eleverna bättre självkänsla, och genom ett nytt projekt blir ämnet än mer ämnesövergripande.

En kvinna i 70-årsåldern står lutad mot en vägg vid barnboksfigurerna Lilla Anna och Långa farbrorn.

Ylva Mårtens har ägnat hela sitt yrkesliv åt att lyssna på barn. I en ny antologi undersöker hon glappet mellan barnkonventionens artiklar och barnens verklighet.

Collageillustration med exempelvis en tjej gråter vid en trave böcker, en silhuett på någon som slår

Graden av allvar i barns kontakter med Bris (Barnens rätt i samhället) ökar. På tre år har antalet samtal om självmordstankar ökat med 88 procent. Vi har träffat kuratorerna på S:t Eriks gymnasium som är vana att möta ungdomar i kris.

Lärare i klassrum omringad av många elever i mellanstadiet

Någon lärobok syns inte till. Mellanstadieläraren Fredrik Bring bygger sin undervisning på rollspel som han skriver och regisserar själv. Det har lett ända fram till utmärkelsen Årets lärare i Stockholms stad.

Två elever och en pedagog sitter vid ett bord.

På Södermalmsskolan berikar grundskolan och grundsärskolan varandra. Strävan efter likvärdighet genomsyrar hela den pedagogiska verksamheten.

Flicka som sitter och skriver med penna

Hur vet man att man har lyckats med sin undervisning? Helena Bergsmark på Eiraskolan funderar återkommande över frågan. Med utgångspunkt i den publicerade artikeln om metoden Exit Ticket från 2018, reflekterar Helena vidare.

Vägledning

Elever i gymnsieåldern sitter vid ett bord och läser intensivt. En lärare sitter på bordet.

Lässtrategier för ökad läsförståelse

Att använda lässtrategier kan hjälpa elever att förstå texter som de annars inte skulle ha förstått. De kan definieras som medvetna, målinriktade försök att påverka läsarens arbete med att avkoda text, förstå ord och bygga förståelse från text.

Personer sitter kring ett konferensbord och en person deltar från distans och syns på en skärm.

Digitala möten och öppna hus

Våra behov att använda digitala metoder för att mötas, samlas och hålla öppna hus ökar. I Stockholms stad finns metoder för att hålla i livehändelser för större samlingar som öppna hus och för att ha möten via teams med externa användare.

En film görs med en mobiltelefon som filmar en grupp ungdomar utomhus.

Resurser för att göra film

Att använda film är ett effektivt sätt att kommunicera med vårdnadshavare, elever och medarbetare – såväl våra nuvarande kollegor som blivande arbetskamrater. Det finns många resurser och stöd när du ska göra film.

Verktyg & resurser

Ta klassen på guidad visning i arkivet

Ta med dina elever till Stadsarkivets digitala skolvisningar. Möt de historiska originalkällorna och hör dem berätta om personer och händelser som utgör pusselbitar i historieskrivningen.

Ge dina elever en historisk upplevelse

Upptäck Sveriges historia på ett spännande och roligt sätt. Sveriges historia är en digital undervisningsresurs där du hittar inspiration till historielektionerna där materialet utgår från historiska föremål.

Utveckla skolbiblioteket

Elever och lärare i stadens skolor ska ha tillgång till skolbibliotek och bibliotekspersonal som aktivt bidrar till att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Detta enligt både läroplan och stadens skolbiblioteksplan. Du kan få stöd i arbetet med att uppfylla detta.

Bio på skoltid

Skolbio ger en möjlighet att bedriva undervisning med filmens hjälp, men även att introducera barn och ungdomar till biografen och film som konstart och medium.

Arbeta med NTA i grundskolan

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik.

Visa film i ditt klassrum

Förmedla kunskap genom en filmupplevelse. På sli.se/medioteket hittar du snabbt relevant och bra rörligt material för alla skolformer.

Se alla verktyg & resurser

Kompetensutveckling

  • Elevassistentutbildning med gemensamma nämnare

    Elevassistenter spelar en avgörande roll för att öka trygghet och studiero för alla elever i Stockholms stads skolor. Det är en förutsättning för utveckling och lärande. Med kursen förbättras förutsättningarna för dig som elevassistent och vi skapar en samsyn på rollen som elevassistent.