Undervisning och lärande

Du förbereder dina elever på att delta aktivt i samhället och utvecklar deras förmåga att ta personligt ansvar.

Två elever och en pedagog sitter vid ett bord.

På Södermalmsskolan berikar grundskolan och grundsärskolan varandra. Strävan efter likvärdighet genomsyrar hela den pedagogiska verksamheten.

Flicka som sitter och skriver med penna

Hur vet man att man har lyckats med sin undervisning? Helena Bergsmark på Eiraskolan funderar återkommande över frågan. Med utgångspunkt i den publicerade artikeln om metoden Exit Ticket från 2018, reflekterar Helena vidare.

Barn med gummistövlar leker i vattenpöl

Under ett sommaruppehåll fick barnen på förskolan vatten som uppdrag. Tillbaka efter sommaren presenterade barnen sina sommarprojekt för varandra. Barnens intresse för vatten ville inte släppa, vilket pedagogerna tog tillvara.

Tre personer spelar upp en scen där en konflikt uppstått. De ser upprörda och irriterade ut.

Hanna Mellin, lärare i förskoleklass på Alviksskolan delar med sig av många tänkvärda och konkreta tips. Hon berättar hur hon får mer energi att lägga på undervisning.

Lärare och elev i samtal

Formativ undervisning innebär att undervisningen formas av vad vi drar för slutsatser av interaktionen med eleverna, vad de berättar för oss om sina upplevelser och vad deras resultat säger.

Vägledning

Ungdomar i en musiksal spelar trummor, saxofon och elgitarr

Så använder du musik i undervisningen

I Stockholms stad har du möjligheter att använda kommersiell musik i undervisningen. Vad är möjligt och vad bör du tänka på?

Personer sitter kring ett konferensbord och en person deltar från distans och syns på en skärm.

Digitala möten och öppna hus

Våra behov att använda digitala metoder för att mötas, samlas och hålla öppna hus ökar. I Stockholms stad finns metoder för att hålla i livehändelser för större samlingar som öppna hus och för att ha möten via teams med externa användare.

En film görs med en mobiltelefon som filmar en grupp ungdomar utomhus.

Resurser för att göra film

Att använda film är ett effektivt sätt att kommunicera med vårdnadshavare, elever och medarbetare – såväl våra nuvarande kollegor som blivande arbetskamrater. Det finns många resurser och stöd när du ska göra film.

Verktyg & resurser

Utveckla skolbiblioteket

Elever och lärare i stadens skolor ska ha tillgång till skolbibliotek och bibliotekspersonal som aktivt bidrar till att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Detta enligt både läroplan och stadens skolbiblioteksplan. Du kan få stöd i arbetet med att uppfylla detta.

Bio på skoltid

Skolbio ger en möjlighet att bedriva undervisning med filmens hjälp, men även att introducera barn och ungdomar till biografen och film som konstart och medium.

Arbeta med NTA

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik.

Visa film i ditt klassrum

Förmedla kunskap genom en filmupplevelse. På sli.se/medioteket hittar du snabbt relevant och bra rörligt material för alla skolformer.

Se alla verktyg & resurser