Undervisning och lärande

Du förbereder dina elever på att delta aktivt i samhället och utvecklar deras förmåga att ta personligt ansvar.

Artiklar

Lästid 4 minuter

Med nya arbetsmetoder har Bromma gymnasium höjt kvaliteten på undervisningen. Förändrade examinationsformer och mer kreativa lektioner blev resultatet av ett tvåårigt Blivaprojekt där alla skolans lärare deltog.

Lästid 5 minuter
Lästid 6 minuter
Lästid 3 minuter
Lästid 14 minuter
Lästid 5 minuter
Lästid 3 minuter
Lästid 8 minuter
Lästid 5 minuter
Lästid 4 minuter
Lästid 5 minuter
Lästid 5 minuter

Vägledning

Verktyg & resurser

Se alla verktyg och resurser

Kompetensutveckling

Högskolekurs i svenska som andraspråk

Är du lärare i årskurs 4–6 med behörighet i svenska? Vill du bredda dig och få behörighet i svenska som andraspråk? Utbildningsförvaltningen och Högskolan Väst erbjuder en behörighetsgivande kurs på kvartsfart om 15 högskolepoäng.

Anpassa för elevers variationer

Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö? Du får praktiska exempel på hur du kan anpassa klassrumsmiljön till elevers olikheter inom perception och kognitiv förmåga.

Se allt inom kompetensutveckling