FoU-projekt i naturvetenskap och teknik

Ämnesdidaktiska FoU-projekt planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd från nätverket. Projekten utgår från ett problem eller något som utgör en utmaning i undervisningen.

Vill du vara med?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ämnesdidaktiskt FoU-projekt är 15 mars.

Pågående projekt

Användning av multimodala representationer för att stötta elevernas lärande kring materiens kretslopp – Från att lära till provet till att lära för livet

Deltagande skola: Broängsskolan
Deltagande lärare: Marija Popovic och Lejla Müller
Projektperiod: ht 2023 – vt 2025

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI): hållbar energi

Deltagande skola: Södra Latins gymnasium
Deltagande lärare: Ulrihca Malmberg, Nathalie Wetterstrand och Eleonore Gåvsten 
Projektperiod: ht 2023 – vt 2025

Avslutade projekt

Utveckling av stödmaterial i hållfasthetslära till teknik

Deltagande skola: Bromma gymnasium och Kunskapsskolan Göteborg
Deltagande lärare: Caroline Forsell och Per Westerlind
Projektperiod: ht 2021 – vt 2023

Utveckling av undervisning i naturkunskap som möjliggör progression i elevers förmåga att föra fördjupande samtal i SSI frågor

Deltagande skola: Anna Whitlocks gymnasium
Deltagande lärare: Anna-Karin Fridolfsson och Andreas Bundsen
Projektperiod: ht 2020 – vt 2022

Konsten att ställa undersökningsbara frågor

Deltagande skola: Blackebergs gymnasium
Deltagande lärare: Maria Almlöv, Leena Arvanitis, Gabriella David, Ulrika Edoff och Anders Nordlöf
Projektperiod: ht 2019 – ht 2021

Alla naturvetenskapliga undersökningar börjar med en fråga. Att kunna formulera frågor som går att undersöka praktiskt har därför en central roll när eleverna lär sig om naturvetenskapliga arbetssätt. I det här projektet undersöker vi hur undervisningen kan utveckla elevernas förmåga att ställa undersökningsbara frågor. Projektet inleds med en kartläggning av hur elevernas kunskaper och undervisningen på skolan ser ut. Med utgångspunkt i kartläggningen gör vi en analys av vilka områden som kan behöva hanteras explicit i undervisningen. Analysen ligger till grund för design av undervisningsmetoder och material. Syftet är att förbättra elevers möjligheter att uppfylla examensmålen när det gäller vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning vilket även är ett centralt innehåll i ämnesplanerna för biologi, fysik och kemi.

Varför fältstudier i den naturvetenskapliga undervisningen?

Deltagande skola: Flera skolor ur koncernen Kunskapsskolan
Deltagande lärare: Emma Rova, Linda Vikström Bergander, Charlotte Lennartsdotter och Per Rohlin
Projektperiod: ht 2017–vt 2019

Läs mer om projektet här (pdf, 289 kB, nytt fönster)

Utveckling av undervisning kring sexualitet så att den blir meningsfull för eleverna och i linje med styrdokumenten

Deltagande skola: Kungsholmens gymnasium
Deltagande lärare: Åsa Bohlin Clarke, Anna-Karin Fridolfsson, Anders Jonsson och Josefin Reimark
Projektperiod: ht 2015–vt 2017

Läs mer om projektet här (pdf, 276 kB, nytt fönster)

Kraft som orsak till rörelse

Deltagande skola: Södra Latins gymnasium
Deltagande lärare: Daniel Dufåker, Rickard Fors och Pernilla Stamming
Projektperiod: ht 2014–vt 2015

Läs mer om projektet här (pdf, 189 kB, nytt fönster)

Är det man ser det som sker? En designbaserad studie av en laboration med elevens perspektiv i fokus

Deltagande skolor: Kungsholmens gymnasium, Äppelviksskolan, Östra Reals gymnasium och Sturebyskolan
Deltagande lärare: Helena Danielsson Thorell, Carina Andersson, Anders Jonsson och Andreas Holst
Projektperiod: ht 2012–vt 2014

Läs mer om projektet här (pdf, 277 kB, nytt fönster)