Ämnesdidaktiskt ramprojekt i matematik

Förmågan att formulera och lösa matematiska problem relaterade till tal och uttryck i bråkform.

Från och med höstterminen 2019 kommer matematiknätverket att driva ett ramprojekt som tar sin utgångspunkt i kurs- och ämnesplanens långsiktiga mål som anger att eleverna ska utveckla förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Lgr11) samt att formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat (Gy2011).

Vi är intresserade av att undersöka hur denna förmåga kan förstås i relation till till exempel del av helhet eller antal, bråkräkning, ekvationslösning samt rationella uttryck, i grund- och gymnasieskolan. Vidare vill vi få en ökad kunskap om hur undervisningen kan utformas för att på ett bättre sätt bidra till att eleverna utvecklar sin problemlösningsförmåga.

Detta projekt är en del i en större helhet. Detta innebär att varje mindre projekt är betydelsefullt för att vi ska få en mera omfattande kunskap om hur man kan arbeta i relation till förmågorna i Lgr11 och Gy2011. Varje delprojekt genomförs som en learning study med ett gemensamt lärandeobjekt. Den vetenskapliga ledningen organiseras i form av projektmöten, seminarier och workshops.

Vill du vara med?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ramprojekt i matematik är 15 april.

Pågående delprojekt

2020/2021

Årskurs 4–6: Patrik Stenils, Kunskapsskolan Nyköping; Åsa Ekstam, Nacka gymnasium; Ingeborg Löfgren, Observatorielundens skola och Eva Nordenmalm, Kunskapsskolan Katrineholm.

Avslutade delprojekt

2019/2020

Årskurs 4–6: Stephanie Grewal Kull, Vinsta Grundskola och Patrik Stenils, Kunskapsskolan Nyköping.

2017/2018

Årskurs 4–6: Annelie Adolfsson, Järla skola, Anneli Blomqvist, Norra Ängby skola och Andrés Gröndahl och Anna Tamm, Blackebergsskolan.

Gymnasieskola: Natalia Chechet, Catharina Lindberg och Nils Sjögren, Värmdö gymnasium.

2016/2017

Årskurs 1–3: Carolina Blomström, Grimstaskolan, Sofia Ek, Eriksdalsskolan och Anja Gustafsson, Brunnsängskolan.

Årskurs 4–6: Marja Wanér, Eriksdalsskolan och Ami Nordeman, Rosenborgsskolan.

2015/2016

Årskurs 1–3: Carolina Blomström, Grimstaskolan.

Årskurs 7–9: Åsa Eriksson, Mälarhöjdens skola och Annika Mörk, Spånga grundskola.