Ämnesdidaktiskt ramprojekt i matematik

Förmågan att formulera och lösa matematiska problem relaterade till tal och uttryck i bråkform.

Ramprojektet i matematik tar sin utgångspunkt i kurs- och ämnesplanens långsiktiga mål som anger att eleverna ska utveckla förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Lgr11) samt att formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat (Gy2011).

Vi är intresserade av att undersöka hur denna förmåga kan förstås i relation till till exempel del av helhet eller antal, bråkräkning, ekvationslösning samt rationella uttryck, i grund- och gymnasieskolan. Vidare vill vi få en ökad kunskap om hur undervisningen kan utformas för att på ett bättre sätt bidra till att eleverna utvecklar sin problemlösningsförmåga.

Ett ramprojekt består av flera delprojekt inom samma område. Varje delprojekt organiseras som en learning study som startar under höstterminen och pågår under ett läsår. Delprojektets (lärargruppens) eget arbete stöds av projektmöten, seminarier och riktad handledning.

Vill du vara med?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ramprojekt i matematik är 15 april.

Pågående delprojekt

2022/2023

Anna-Karin Sandin, Eklidens grundskola/grundsärskola Nacka; Åsa Ekstam, Nacka gymnasium; Karin Skarstedt, Myrsjöskolan Nacka; Kent Nordström, Björknässkolan Nacka; Anna Wiklund, Stavsborgsskolan Nacka; Victor Dahlberg, Nacka gymnasium; Birgitta Nilsson, Nacka gymnasium och Camilla Ekström, Nacka gymnasium

2021/2022

Årskurs 4–6: Silevia Benjaro, Stålhamraskolan Södertälje; Siham Cankalp, Stålhamraskolan Södertälje; Liselotte Nyman, Brunnsängskolan Södertälje och Rana Nabil Salim, Brunnsängskolan Södertälje.

2020/2021

Årskurs 4–6: Patrik Stenils, Kunskapsskolan Nyköping; Åsa Ekstam, Nacka gymnasium; Ingeborg Löfgren, Observatorielundens skola och Eva Nordenmalm, Kunskapsskolan Katrineholm.

Avslutade delprojekt

2019/2020

Årskurs 4–6: Stephanie Grewal Kull, Vinsta Grundskola och Patrik Stenils, Kunskapsskolan Nyköping.

2017/2018

Årskurs 4–6: Annelie Adolfsson, Järla skola, Anneli Blomqvist, Norra Ängby skola och Andrés Gröndahl och Anna Tamm, Blackebergsskolan.

Gymnasieskola: Natalia Chechet, Catharina Lindberg och Nils Sjögren, Värmdö gymnasium.

2016/2017

Årskurs 1–3: Carolina Blomström, Grimstaskolan, Sofia Ek, Eriksdalsskolan och Anja Gustafsson, Brunnsängskolan.

Årskurs 4–6: Marja Wanér, Eriksdalsskolan och Ami Nordeman, Rosenborgsskolan.

2015/2016

Årskurs 1–3: Carolina Blomström, Grimstaskolan.

Årskurs 7–9: Åsa Eriksson, Mälarhöjdens skola och Annika Mörk, Spånga grundskola.