Elever står och sitter runt ett bord. De pysslar med papper som de ska göra sjalar av.
Två elever från partnerskolan i Sevilla visar Elise Wikström, Léon Goitom och Elin Engsbråten i 3B hur man gör en sjal av papper. I bakgrunden skymtar lärare Marit Pettersson. Foto: Ulrica Zwenger

Gränslöst lärorikt utbyte

”Erasmus är utvecklande för oss pedagoger och lärande för eleverna, som dessutom får öva på sin sociala förmåga.” Så sammanfattar läraren Marit Pettersson på Södra Ängby skola deras erfarenheter av att stå värd för elever och lärare från andra länder i Europa.

Sidans innehåll i korthet:

  • Södra Ängby skola i Bromma deltar i ett Erasmusprojekt med fem andra skolor.
  • I våras hade skolan besök av elever och lärare från Frankrike och Spanien.
  • Erasmus har fokus på social delaktighet, grön omställning och ungas engagemang för demokrati.
  • ”Kompetensutveckling när den är som bäst”, tycker lärarna på Södra Ängby skola.

I klass 3B på Södra Ängby skola i Bromma råder full aktivitet. Denna vecka har klassen besök av åtta elever i åldern elva–tolv år från en partnerskola i Spanien. Några veckor tidigare gästades skolan av femåriga elever från Frankrike och deras lärare.

Marit Pettersson är en av skolans 14 lågstadielärare som deltar i utbytesprogrammet Erasmus.

– I dag har vi visat hur man gör kransar av pappersblommor, dansat och sjungit svenska sånger. De spanska eleverna har i sin tur valt att visa hur man gör en pappersvariant av en sjal, som är en del av klädseln vid flamencodans, och hur dansen går till, berättar hon.

EU:s program för internationellt samarbete och utbyte, Erasmus, har under åren 2021–2027 fokus på social delaktighet, den gröna och digitala omställningen och ungas engagemang för demokrati. Den här veckan är temat för klassen delaktighet och välmående genom skapande verksamhet och traditioner, där bland annat sång och dans i respektive land står på schemat.

Kännedom om andra länder

– Det är väldigt lärorikt och inspirerande att få se hur skolan fungerar och hur lektioner genomförs på andra platser i Europa. Man får helt enkelt lite perspektiv på sin egen undervisning. Vid ett flertal tillfällen har jag tagit med mig konkreta tips när jag besökt andra skolor, till exempel att arbeta än mer med bildstöd och struktur, säger Marit Pettersson.

På Södra Ängby skola är alla lärare på lågstadiet engagerade och har erbjudits att resa på utbyte.

– Det finns ett stort intresse på hela skolan när det gäller Erasmusprogrammen. Vi försöker få in utbytet med andra länder som en del i utvecklingsarbetet på skolan, vilket också är ett av syftena med programmen.

– Ett annat övergripande mål är att eleverna ska få kännedom om andra europeiska länder, bli internationaliserade och kunna känna sig som Europamedborgare, säger Marit Pettersson och hjälper några elever att översätta mellan språken.

”Mer samarbete i Sverige”

Jack Linde i 3B är nästan klar med sin papperssjal och snabb med att uttrycka hur kul han tycker det är att få lära känna de spanska eleverna.

– Det är en jätterolig vecka. Vi har lekt roliga lekar och åkt på utflykter. De spanska eleverna har lärt oss sina lekar och vi har visat våra. Jag har också lärt mig många nya engelska ord.

De två spanska pedagogerna som deltar under veckan är lika entusiastiska och tycker att det är lärorikt att få blicka in i den svenska undervisningen.

– Några tydliga skillnader är att eleverna här samarbetar mer med varandra, har mer raster och får bra mat under dagen. Jag tror absolut att det gynnar inlärningen, säger Maria Jesús och får medhåll av Marit Pettersson:

– Att vi får chansen att så konkret lära av varandra är styrkan med Erasmusprogrammen. Det är helt enkelt kompetensutveckling när den är som bäst. Så mitt råd till alla skolor i staden, oavsett stadium, är att söka till programmen så att fler pedagoger får chansen till erfarenhetsutbyte med andra länder.

Agneta Berghamre Heins

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 3/2023

Uppdaterad