Så kan ditt arbete inspirera andra

Pedagogisk inspiration och lust att tänka nytt. Det vill tidningen LÄRA ge alla som arbetar i Stockholms stads kommunala skolor. Tidningen har åtta gånger utsetts till Sveriges bästa personaltidning.

Sidans innehåll i korthet:

  • Arbetar du med något på din skola som andra lärare borde få läsa om och inspireras av?
  • Hör av dig med tips till LÄRA, utbildningsförvaltningens pedagogiska magasin.
  • LÄRA ska stärka kvaliteten i stadens kommunala skolor och bidra till att förbättra elevernas lärande.

– Vi intervjuar lärare och elever, lyfter fram goda exempel från våra skolor och presenterar aktuell forskning inom det pedagogiska området. Ytterst syftar LÄRA till att stärka kvaliteten i stadens skolor och förbättra elevernas lärande, säger chefredaktör Tomas Bannerhed, som har arbetat med tidningen sedan starten 2007.

LÄRA kommer ut med fyra nummer per år men finns också digitalt i allt högre grad. De flesta artiklar publiceras här på Pedagog Stockholm.

Tidningen ger utrymme åt de främsta pedagogerna, de prisade skolledarna och elever i alla åldrar som växer av att lära sig nytt. Vi skriver om skolornas arbete med elevhälsa, trygghet och studiero, om ökad likvärdighet, förbättrade kunskapsresultat och en långsiktigt hållbar skola. Under vinjetten Samtalet finns i varje nummer en längre intervju med någon aktuell forskare.

– Tipsa redaktionen! Vi vill berätta om ditt arbete och en artikel i LÄRA är det bästa sättet att nå ut till kollegorna på Stockholms stads 170 skolor. Ditt arbete kan få vingar och bidra till ökad yrkesstolthet bland lärarna runtom i staden.

 

Uppdaterad