Tre personer står på rad och knyter händerna bakom ryggen.
Foto: Spånga grundskola

Minska stillasittandet med aktiva pauser

Fysisk aktivitet och rörelsepauser är effektiva för elevers lärande. På Spånga grundskola har läraren Henrik Larsson tillsammans med kollegor infört aktiva pauser som en naturlig del av undervisningen.

Resultatet av att arbeta mer med rörelse

I rörelsesatsningen på Spånga grundskola har vi försökt skapa en kultur där rörelse ska vara en naturlig del i och utanför klassrummen. Genom att få in mer rörelse på lektionstid har vi bland annat sett

  • en tydlig utveckling av elevernas fysiska förmåga
  • minskad stress innan nationella prov
  • ökad koncentrationsförmåga.

För vem?

Elever och pedagoger i alla skolåldrar.

Så gick det till

Läsåret 2019/2020 infördes en ny timplan med ett ökat antal timmar i ämnet idrott och hälsa. Vi på Spånga grundskola valde då att lägga den utökade lektionstiden på fysisk aktivitet. 

  • Vi byggde om en lokal.
  • Vi köpte in nytt material.
  • Vi konstruerade träningsprogram som var anpassade för vår åldersgrupp (årskurs 7-9).

Genom att fråga våra elever har vi identifierat behovet av rörelse och hittat metoder som fungerar för att aktivera både kropp och knopp. Vi samarbetade också med en fysioterapeut för att säkerställa kvalitet och hittade metoder som aktiverar många elever samtidigt på ett lustfyllt sätt.

Veckans fyspass

”Veckans fyspass” återkommer varje vecka för alla våra klasser. För flera av våra elever är fyspassen de enda pulshöjande och muskelstärkande aktiviteter de har under veckorna. Det känns därför extra viktigt att passen blivit en naturlig del av undervisningen.

Varje år genomför vi en elevenkät om rörelse, där svarar en övervägande del av eleverna att de uppskattar ”Veckans fyspass”. Många övningar utmanar elevernas motorik, styrka, kondition och rörlighet på ett bra sätt. Vi har sett en tydlig utveckling på elevernas fysiska förmåga.

Brainbreaks på lektionstid

Vi har satsat på att minska stillasittandet i övriga skolämnen genom att införa regelbundna rörelsepauser under lektionerna, så kallade brainbreaks. Dessa brainbreaks har vi filmat för att det ska vara visuellt enkelt och tydligt att följa. För en del elever är rörelsepauserna nödvändiga för att de ska orka de långa skoldagarna.

Andra aktiviteter vi genomför är promenader innan nationella prov. Proven upplevs ofta som stressande av eleverna. Vi ser att promenader minskar stressen och ökar deras koncentration och uthållighet under provsituationen.

Ta del av våra rörelseövningar

Vi har samlat material och övningar för vår rörelsesatsning på en webbplats för att de ska vara lättillgängliga för lärare, elever och vårdnadshavare.

Aktiva pausers webbplats