Nyanlända och flerspråkiga elever

Många skolor tar emot nyanlända elever. Här får du stöd för att på bästa sätt ta till vara på och utveckla elevernas kunskaper.

I Stockholms stad finns rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever som är samlade här.

Pedagoger samtalar med en kvinna i ett möte.

När du möter nyanlända vårdnadshavare kan du använda en presentation och en informationsfolder som innehåller presentation om hur skolan fungerar och av det svenska skolsystemet.

Vad kan förskolan göra så att barn inte förlorar sitt modersmål? I Skärholmen har de utvecklat språksamtalet med barnens föräldrar på ett framgångsrikt sätt.

Språket bär kunskapen är en programserie från Utbildningsradion om språkutvecklande arbetssätt. Som ett komplement till programserien har du tillgång till handledningsmaterial.

Verktyg & resurser

Stödmaterial för svenska som andraspråk

Vi ska öka likvärdigheten kring undervisningen för elever som är i behov av att läsa svenska som andraspråk. Därför finns Stockholms stads stödmaterial för ämnet svenska som andraspråk och dess organisation.

Böcker på många språk till skolbiblioteket

Genom Mångspråksbiblioteket kan din skolas bibliotek på ett enkelt sätt erbjuda barn- och ungdomslitteratur på olika modersmål som talas på skolan. Syftet är att främja språkutveckling och att stimulera alla elever att läsa mer – på alla sina språk.

Flerspråkighet och litteracitet

Du som rektor får stöd i processen att utveckla undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever. Det kan bland annat innebära att planera, organisera och genomföra kompetensutveckling.

Se alla verktyg & resurser