Nyanlända och flerspråkiga elever

Många förskolor och skolor tar emot nyanlända elever. Här läser du om språkutveckling och får stöd för att på bästa sätt ta till vara på och utveckla barnens och elevernas kunskaper.

Vägledning

En kvinna intervjuar en man i kostym. De sitter i en stor sal i gammal stil.
Lästid 15 minuter

Barn behöver läsa mer, men framför allt behövs träning i att avkoda ord och meningar. Det gäller för många nyanlända – men också för många som är födda här, säger Tomas Riad, språkforskare och ledamot av Svenska Akademien.

Två kvinnor står i en biblioteksmiljö och håller upp böcker.
Lästid 4 minuter

Stockholm har fått en ny skolbiblioteksplan där likvärdigheten betonas och rektorns ansvar skärps. Fler elever ska kunna gå till ett skolbibliotek som är väl integrerat i skolans arbete och har utbildad personal.

En lärare och två elever vid ett bord, diskuterar ett papper på bordet som läraren pekar på.
Lästid 7 minuter

Mellanstadielärarna Maria Engmark och Carolina Öystilä märkte att språket i matematikuppgifterna var ett hinder för eleverna. I samarbete med forskaren Eva Norén började de lägga mer fokus på språket i undervisningen – och samtidigt dra nytta av elevernas flerspråkighet.

Lärare håller upp ett kort framför sin panna med en tecknad lampa på. Två elever ser på.
Lästid 5 minuter

Undervisning och introduktion för nyanlända i stadens förberedelseklasser är en komplex uppgift eftersom det inte finns någon nationell läroplan att luta sig mot. Läraren Anna Våg Pääjärvi har stor hjälp av kollegor i nätverket för sva-lärare.

Porträtt av tvåspråkighetsforskaren Monica Axelsson vid bord fyllt av böcker.
Lästid 13 minuter

Hon var en av dem som skapade svenska som andraspråk som eget skolämne på 90-talet. Sedan dess har ämnet fått ständig kritik. Nu är tiden mogen för ett integrerat svenskämne, anser tvåspråkighetsforskaren Monica Axelsson.

Kvinna i profil på skolgård. Har nyckelknippa om halsen
Lästid 6 minuter

Med mycket språkligt stöd och i ett lugnt tempo läser nyanlända elever klassiska barnböcker. En metod som vuxit fram för Lana Dervisic ur en upplevd saknad av läsningen.

Lästid 4 minuter

Vad kan förskolan göra så att barn inte förlorar sitt modersmål? I Skärholmen har de utvecklat språksamtalet med barnens föräldrar på ett framgångsrikt sätt.

Verktyg & resurser

Stödmaterial för svenska som andraspråk

Vi ska öka likvärdigheten kring undervisningen för elever som är i behov av att läsa svenska som andraspråk. Därför finns Stockholms stads stödmaterial för ämnet svenska som andraspråk och dess organisation.

Böcker på många språk till skolbiblioteket

Genom Mångspråksbiblioteket kan din skolas bibliotek på ett enkelt sätt erbjuda barn- och ungdomslitteratur på olika modersmål som talas på skolan. Syftet är att främja språkutveckling och att stimulera alla elever att läsa mer – på alla sina språk.

Flerspråkighet och litteracitet

Du som rektor får stöd i processen att utveckla undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever. Det kan bland annat innebära att planera, organisera och genomföra kompetensutveckling.

Se alla verktyg & resurser