Nyanlända och flerspråkiga elever

Många förskolor och skolor tar emot nyanlända elever. Här läser du om språkutveckling och får stöd för att på bästa sätt ta till vara på och utveckla barnens och elevernas kunskaper.

Vägledningar

Artiklar

Elever står och sitter runt ett bord. De pysslar med papper som de ska göra sjalar av.
Lästid 3 minuter

”Erasmus är utvecklande för oss pedagoger och lärande för eleverna, som dessutom får öva på sin sociala förmåga.” Så sammanfattar läraren Marit Pettersson på Södra Ängby skola deras erfarenheter av att stå värd för elever och lärare från andra länder i Europa.

Verktyg & resurser

Två elever i högstadiet och en lärare läser ur var sin bok som de har i händerna.

Stödmaterial för svenska som andraspråk

Vi ska öka likvärdigheten kring undervisningen för elever som är i behov av att läsa svenska som andraspråk. Därför finns Stockholms stads stödmaterial för ämnet svenska som andraspråk och dess organisation.

Böcker på olika språk i en bokhylla.

Böcker på många språk till skolbiblioteket

Genom Mångspråksbiblioteket kan din skolas bibliotek på ett enkelt sätt erbjuda barn- och ungdomslitteratur på olika modersmål som talas på skolan. Syftet är att främja språkutveckling och att stimulera alla elever att läsa mer – på alla sina språk.

Se alla verktyg och resurser