Nyanlända och flerspråkiga elever

Många förskolor och skolor tar emot nyanlända elever. Här läser du om språkutveckling och får stöd för att på bästa sätt ta till vara på och utveckla barnens och elevernas kunskaper.

Vägledning

Resurser kring mottagande och utbildning av nyanlända elever

I Stockholms stad finns stödmaterial för mottagande och utbildning av nyanlända elever. Här finns till exempel en processbeskrivning, introduktionshandledning för nyanlända samt samverkan kring studiehandledning på modersmål.

Pedagoger samtalar med en kvinna i ett möte.

Stödmaterial för mötet med nyanlända vårdnadshavare

När du möter nyanlända vårdnadshavare kan du använda en presentation och en informationsfolder som innehåller presentation om hur skolan fungerar och av det svenska skolsystemet.

Handledningsmaterial till programserien Språket bär kunskapen

Språket bär kunskapen är en programserie från Utbildningsradion om språkutvecklande arbetssätt. Som ett komplement till programserien har du tillgång till handledningsmaterial.

Elever i gymnsieåldern sitter vid ett bord och läser intensivt. En lärare sitter på bordet.

Lässtrategier för ökad läsförståelse

Att använda lässtrategier kan hjälpa elever att förstå texter som de annars inte skulle ha förstått. De kan definieras som medvetna, målinriktade försök att påverka läsarens arbete med att avkoda text, förstå ord och bygga förståelse från text.

En lärare och två elever vid ett bord, diskuterar ett papper på bordet som läraren pekar på.

Mellanstadielärarna Maria Engmark och Carolina Öystilä märkte att språket i matematikuppgifterna var ett hinder för eleverna. I samarbete med forskaren Eva Norén började de lägga mer fokus på språket i undervisningen – och samtidigt dra nytta av elevernas flerspråkighet.

Lärare håller upp ett kort framför sin panna med en tecknad lampa på. Två elever ser på.

Undervisning och introduktion för nyanlända i stadens förberedelseklasser är en komplex uppgift eftersom det inte finns någon nationell läroplan att luta sig mot. Läraren Anna Våg Pääjärvi har stor hjälp av kollegor i nätverket för sva-lärare.

Porträtt av tvåspråkighetsforskaren Monica Axelsson vid bord fyllt av böcker.

Hon var en av dem som skapade svenska som andraspråk som eget skolämne på 90-talet. Sedan dess har ämnet fått ständig kritik. Nu är tiden mogen för ett integrerat svenskämne, anser tvåspråkighetsforskaren Monica Axelsson.

Kvinna i profil på skolgård. Har nyckelknippa om halsen

Med mycket språkligt stöd och i ett lugnt tempo läser nyanlända elever klassiska barnböcker. En metod som vuxit fram för Lana Dervisic ur en upplevd saknad av läsningen.

Vad kan förskolan göra så att barn inte förlorar sitt modersmål? I Skärholmen har de utvecklat språksamtalet med barnens föräldrar på ett framgångsrikt sätt.

Verktyg & resurser

Stödmaterial för svenska som andraspråk

Vi ska öka likvärdigheten kring undervisningen för elever som är i behov av att läsa svenska som andraspråk. Därför finns Stockholms stads stödmaterial för ämnet svenska som andraspråk och dess organisation.

Böcker på många språk till skolbiblioteket

Genom Mångspråksbiblioteket kan din skolas bibliotek på ett enkelt sätt erbjuda barn- och ungdomslitteratur på olika modersmål som talas på skolan. Syftet är att främja språkutveckling och att stimulera alla elever att läsa mer – på alla sina språk.

Flerspråkighet och litteracitet

Du som rektor får stöd i processen att utveckla undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever. Det kan bland annat innebära att planera, organisera och genomföra kompetensutveckling.

Se alla verktyg & resurser