Fyra stycken leende skolpersonal som står i en trappa i en skola framför massa elevporträtt.
Biträdande rektor Anton Gustavsson, rektor Lena Jilg, klasslärare Lotta Tillberg Ljung och biträdande rektor Anna Gustafsson är eniga om att ömsesidigt förtroende är en nyckel till skolans framgång. Foto: Ulrica Zwenger

”Man går till jobbet och är stolt”

Ett stort rosa hjärta lyser upp en vägg i trappan innanför entrén. Det ska symbolisera skolans själ. En själ som präglas av ett stort varmt hjärta och som avspeglas i atmosfär, trivsel och arbetsglädje. Björngårdsskolan ligger i topp i årets medarbetarenkät. Vilken är hemligheten?

Sidans innehåll i korthet:

  • Björngårdsskolan på Södermalm hamnar i topp bland stadens grundskolor i den senaste medarbetarenkäten.
  • Den starka sammanhållningen och tryggheten i personalgruppen ses som en förklaring.
  • Skolledningen är organiserad så att de biträdande rektorerna jobbar med alla årskurser.
  • Även Magelungsskolan och Ekens skola hamnar i topp med ett aktivt medskapandeindex (AMI) på 90.

När rektor Lena Jilg och hennes medarbetare ska sammanfatta vad som är så speciellt med Björngårdsskolan återkommer de till sammanhållning och trygghet i personalgruppen. Alla medarbetare ställer upp för varandra och tar tag i uppgifter som behöver lösas.

Tittar man noga på hjärtat i trappan träder ett mönster fram. Det är skapat av handavtryck från skolans elever. Det där med hjärtat som symboliserar ”tillsammans” och ”gemenskap” var en viktig faktor när biträdande rektor Anton Gustavsson en gång sökte sig till skolan. Så ville han arbeta, och han blev inte besviken.

– Jag minns en morfar som stod vilsen i entrén för att hämta ett barnbarn. När jag frågade om jag kunde hjälpa till skrattade han och sa att jag var den sjunde som frågade.

Annorlunda organisation i ledningen

Björngårdsskolan ligger på Södermalm några hundra meter från Mariatorget i en solgul byggnad från 1908 med ett förflutet som folkskollärarseminarium, där en gång Karin Boye tog sin examen. I dag huserar här en F–6-skola med 480 elever och 80 anställda.

I årets medarbetarenkät som genomförs i Stockholms stads skolor fick Björngårdsskolan ett totalindex i på 90, vilket ledde till en delad förstaplats. Allra högst poäng, 93, fick skolans ledarskap.

Biträdande rektor Anna Gustafsson, som under mätperioden var tillförordnad rektor, blev glatt överraskad, eftersom undersökningen gjordes under en period då skolledningen inte var fullbemannad.

– En anledning till det höga betyget är nog att skolledningen är lite annorlunda organiserad än på andra skolor. Vi biträdande rektorer jobbar med alla årskurser och jag har det akademiska ansvaret för både fritidshem och skola. Jag ser exempelvis till att läroplanerna följs och att betygssättning sker korrekt, säger Anna Gustafsson.

Aktiva föräldrakontakter

Kollegan Anton Gustavsson har ansvar för resten, under samlingsnamnet ”det sociala spåret”. Båda tror att Björngårdsskolans uppdelning innebär en fördel jämfört med den traditionella, där uppdraget som biträdande för det mesta är kopplat till stadier eller årskurser. 

De biträdande rektorerna är mycket aktiva i föräldrakontakterna, men också här med en uppdelning beroende på om samtalet ska handla om undervisningsfrågor eller det sociala.

– Det är oftast jag som har föräldrakontakterna i konfliktsituationer, oavsett årskurs, säger Anton Gustavsson.

Det innebär att skolledningen tar över om en lärare signalerar att kontakterna låst sig. Anton Gustavssons dörröppnare är att alltid ringa i stället för att skicka mejl. Den raka kommunikationen bidrar till ett högt förtroende. Han anser att kvittot på att organisationen fungerar är erkännanden från socialtjänst och bup, som ger beröm för gediget arbete, och från föräldrar som talar om ”professionalism med hjärta”.

– Man går till jobbet och är stolt, säger Anton Gustavsson.

Något utöver det vanliga

Lotta Tillberg Ljung är klasslärare i årskurs F–3 och skriver under på att arbetsklimatet på Björngårdsskolan är något utöver det vanliga. Det avspeglas i enkäten i att 97 procent tycker att arbetet är meningsfullt, 94 procent att chefen visar förtroende och att 93 procent kan rekommendera arbetsplatsen till andra.

En anledning till den goda relationen till skolledningen är de informella avstämningssamtalen, oftast varannan vecka. De kan handla om en didaktisk fråga likaväl som samtal om medarbetarens hälsa. Samtalet är alltid på medarbetarens villkor.

– I avstämningssamtalet möter jag min närmaste chef som är intresserad och engagerad i hur jag har det, här och nu. Det är 15 minuter och jag kan ta upp precis vad som helst och jag känner mig verkligen sedd, säger Lotta Tillberg Ljung.

Trots framgångarna slår Björngårdsskolan sig inte för bröstet utan satsar på områden med förbättringspotential. Som inrättandet av fokusgrupper för att utveckla nya arbetssätt, en gren där skolan kan bli bättre, att döma av medarbetarenkäten.

”Trygg arbetsplats med högt i tak”

Lotta Tillberg Ljung berättar att hon ingår i en utvecklingsgrupp tillsammans med låg- och mellanstadielärare från rektorsområdets båda skolor (den andra är Storkyrkoskolan i Gamla stan). Lärarna hade sju fokusområden att välja bland.

– Jag valde finmotorik och läsning. Meningen är att alla sedan under en heldag ska ta del av varandras nya kunskaper och använda dem till att utveckla undervisningen.

För rektor Lena Jilg som är nyanställd i år har uppdraget precis börjat. Det är därför i huvudsak hennes biträdande rektorer som ska ha äran av årets resultat i medarbetarenkäten, tycker hon.

– De fina siffrorna återspeglar det förtroende som finns mellan skolledning och medarbetare och som krävs för att skapa en trygg arbetsplats med högt i tak, säger Lena Jilg.

Marianne Hühne von Seth

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 4/2023