På SSIS tränas gymnasieeleverna i ledarskap. Foto: Stockholm Science and Innovation School

Ledarskapsträning för psykologisk trygghet

Entreprenöriellt lärande och ledarskapsträning är både populära och utskällda begrepp. Vad är syftet med att träna gymnasieelever i ledarskap? På Stockholm Science and Innovation School (SSIS) i Kista fann läraren Jennifer Råsten och ledarskapscoachen Niklas Skaar varandra i att träna ledarskap för att bygga trygghet och självkännedom.

Resultatet av att arbeta med ledarskapsträning

Förhoppningen är att upplägget ger eleverna

 • verktyg för att avkoda världen utanför skolan
 • verktyg för ökad självkännedom.

När jag och Niklas Skaar från Ledargymmet började prata fann vi varandra i syftet att ge eleverna verktyg att hantera

 • stress
 • psykisk ohälsa
 • psykologisk trygghet
 • dialog istället för debatt och polarisering.

Självledarskap som sedan kan tas vidare till ledarskap i vidare bemärkelse och en förståelse för sin egen roll och plats i organisationen eller världen.

Ledargymmet

Ledargymmet vill bidra till en mer hållbar värld genom att erbjuda en träningsarena för ledarskap. När jag frågade Niklas varför han ville göra det här svarade han:

”Att få ge vidare till nästa generation och träna unga människors förmågor att lyssna på och möta andra perspektiv är något som jag brinner mycket för”.

Vill få eleverna att bygga trygghet

Jag vill att eleverna ska få bygga trygghet i sig själva och få perspektiv och insyn i vad världen efter studenten kan erbjuda och hur de kan navigera i den. På många sätt blir också att hantera kursen en del i själva kursen. Att organisera sig inför varje lektion för att kunna ta tillvara på den på bästa sätt och att lägga upp sin planering och leda sig själv genom kursen och de utmaningar den innebär.

Eleverna får stort utrymme för egna reflektioner. Jag vill också knyta den till deras verklighet och ge dem möjlighet att träna praktiskt och reflektera kring saker de ändå gör. Vissa sitter i studentkommittén, andra är fotbollstränare, några driver UF-företag. Allt vi läser i kursen ska kunna appliceras på ledarskap de utövar i sin vardag och skapa insikter och trygghet inför framtiden.

För vem?

Det här upplägget passar särskilt bra i årskurs 3 i gymnasiet då det ligger väldigt nära till hands för många elever att fundera på vad som händer sen.

Ledarskap & organisation

Kursen Ledarskap & organisation innehåller alla delar för att jobba verklighetsanknutet. Många av de studie- och yrkesvägledande moment de behöver i årskurs 3 kan vi knyta an till, till exempel

 • titta på sitt eget ledarskap
 • bygga CV
 • förstå rekryteringsprocesser och olika organisationer och organisationskulturer.

Vi går igenom konfliktskalor och olika AI-verktyg samt arbetar med litteratur och examinationer på ett sätt som liknar högskola och universitet. Allt detta är naturligtvis intressant i lägre årskurser också. Men känslan av en mer direkt applicering på elevernas eget liv och faktiska funderingar utanför skolan tycker jag gör det bäst anpassat för årskurs 3.

Så gick det till

SSIS i Kista har länge arbetat för att vara nära både akademien och näringslivet. Det var därför jag kände mig hemma på skolan. Här kunde jag använda mina gamla kontakter och erfarenheter i undervisningen. Både på skolans schemabrytande ”Expert Thursdays” och direkt i de kurser jag undervisar.

Eleverna ska förberedas för verkligheten

När jag tog över kursen ”Ledarskap & organisation” skulle jag skapa ett helt nytt upplägg. Jag utgick mycket från tanken om att eleverna skulle förberedas för verkligheten utanför skolan. Både för eventuella högskolestudier och arbetsliv.

Jag har själv en lång och bred erfarenhet från näringslivet. Med det centrala innehållet som grund började jag att fråga alla i mitt nätverk om deras bästa böcker, poddar, filmer, ”aha-upplevelser” och annat. På det sättet samlade jag på mig en stor bank med material som jag sedan sorterade.

Jag och Niklas Skaar träffades sedan för att i stora drag gå igenom olika moment i kursen och var Niklas kunde kliva in. Jag har också läst ett 30-tal, både klassiska och moderna fackböcker om ledarskap och organisation i olika former och valt ut avsnitt för att illustrera olika moment i kursen. Detta ger ofta en direkt koppling till någon person eller företag som eleverna känner igen. Det förstärker känslan av att det inte bara är något de läser i skolan utan något som faktiskt praktiseras på organisationer och företag de ser i sina flöden.

Inspiration från tidigare arbetsplatser

Inspirationen kommer mycket från de företag och organisationer jag arbetat med innan jag blev lärare. SSIS grundades för att ha en närhet till akademi och företag och eftersom det är en tydligt del av vår profil vågar jag ta ut svängarna och forma om kurser. Här på SSIS var tröskeln låg, det var lätt att komma igång och få uppmuntran från kollegor.

Återkoppling från kollegor och elever

Det roliga med skolan är att man får direkt feedback om allt. Eleverna talar genast om vilka avsnitt de tycker är bra, relevanta eller dåliga och svårtydda. Något som fått bra respons är att läsa olika avsnitt av den litteraturlista jag tagit fram och sessionerna med Niklas som ofta ger effekt lite efteråt när saker landar hos dem. Kursen inbegriper också verktyg för utvärdering och kulturskapande. Så en del i lärandet blir att de själva använder dessa verktyg för att utvärdera

 • mig
 • kursen
 • olika moment
 • sig själva.

Uppdaterad