Rörelse under skoldagen

Rörelse och fysisk aktivitet bidrar till att dina elever får ökad koncentration, motivation och inlärning.

Vägledning

Pedagog delar

Fysisk aktivitet och rörelsepauser är effektiva för elevers lärande. På Spånga grundskola har läraren Henrik Larsson tillsammans med kollegor infört aktiva pauser som en naturlig del av undervisningen.

Lästid 6 minuter

Genom satsningen Spring i benen kan skolorna inspirera varandra till pulshöjande aktiviteter som bidrar till att eleverna mår bättre och orkar koncentrera sig. På Långbrodalsskolan i Älvsjö har rörelse blivit en naturlig del av skoldagen.

Lästid 4 minuter

Idrottslärarna Charles Carayol och Soner Sahin på Elinsborgsskolan i Tensta brinner för rörelseglädje. Först startade de en simskola för årskurs 6 och nyligen öppnade de en frukostklubb i idrottshallen för alla elever. ”De har verkligen tagit detta till nya höjder”, säger rektor Terhi Sörensen.

Lästid 4 minuter

Under ett sommaruppehåll fick barnen på förskolan vatten som uppdrag. Tillbaka efter sommaren presenterade barnen sina sommarprojekt för varandra. Barnens intresse för vatten ville inte släppa, vilket pedagogerna tog tillvara.

Lästid 6 minuter

Pandemin har fått fler att söka sig ut i naturen – så även i skolans värld. ”Naturen är oslagbar som lärmiljö. Här fångar vi elevernas uppmärksamhet och de har lättare att minnas det de lärt sig”, säger läraren Mia Hjortenbo.

Lästid 5 minuter

På Karlbergs skola är det tydliggörande pedagogik som gäller i fritidshemmet. Genom visuellt stöd och tydliga rutiner för övergångar mellan lektion och rast, och mellan lektion och fritids, får eleverna bättre möjligheter till lärande hela dagen.

Verktyg & resurser

Bloggen Spring i benen

Fysiska aktiviteter har positiva effekter på elevernas lärande. Ta del av vad som är på gång och få tips om hur du kan göra med din klass för att få igång pulsen på dina elever.

Använd boken Hälsogåtan i din undervisning

Öka dina elevers medvetenhet och förståelse för hur mat, motion och sömn påverkar oss. Låna en klassuppsättning av Anders Wallenstens bok Hälsogåtan där du får tydliga råd byggda på forskning.

Se alla verktyg & resurser

Kompetensutveckling

  • Anmäl dina elever till simskola på loven

    Har du elever i årskurs 4–9 som ännu inte uppnår målen för simkunnighet i ämnet idrott och hälsa? Då kan du anmäla dem till kostnadsfri intensiv-simskola på loven.

  • Välkommen till rastnätverksträff

    Inspireras av hur andra skolor organiserar sin rastverksamhet och dela med dig av egna erfarenheter och tips. Välkommen till vårens nätverksträffar för rastverksamhet!