Rörelse under skoldagen

Rörelse och fysisk aktivitet bidrar till att dina elever får ökad koncentration, motivation och inlärning.

Aktuellt just nu

Verktyg & resurs Kostnadsfritt

På samarbetsytan ”Mer rörelse i skolan” och i gruppen "Rastverksamhet Stockholms stad" i Teams får du information om kommande aktiviteter och inspiration till daglig rörelse.

Senast uppdaterad: 2023-06-14
Kurs & föreläsning Plats: Lokal Kostnadsfritt

Nu har du möjlighet att utbilda dina elever till rörelseledare. Du får material, upplägg och inspiration som du sedan kan ta med tillbaka till din skola. Sedan utbildar du eleverna så att de själva kan hålla rörelsepauser i klassrummet och aktiviteter på rasten. Utbildningstillfället är endast för medarbetare på skolan, inte för elever.

Senast uppdaterad: 2023-06-13

Vägledning

Pedagog delar

Fysisk aktivitet och rörelsepauser är effektiva för elevers lärande. På Spånga grundskola har läraren Henrik Larsson tillsammans med kollegor infört aktiva pauser som en naturlig del av undervisningen.

Artiklar

Lästid 6 minuter

Genom satsningen Spring i benen kan skolorna inspirera varandra till pulshöjande aktiviteter som bidrar till att eleverna mår bättre och orkar koncentrera sig. På Långbrodalsskolan i Älvsjö har rörelse blivit en naturlig del av skoldagen.

Lästid 4 minuter
Lästid 6 minuter
Lästid 5 minuter

Verktyg & resurser

Författaren Anders Wallensten och omslaget på hans bok

Använd boken Hälsogåtan i din undervisning

Öka dina elevers medvetenhet och förståelse för hur mat, motion och sömn påverkar oss. Låna en klassuppsättning av Anders Wallenstens bok Hälsogåtan där du får tydliga råd byggda på forskning.

Tre barn spelar bandy utomhus.

Mät fysisk aktivitet under skoldagen

Uppmuntra dina elever till daglig rörelse och fysisk aktivitet. Låna mätutrustning och se om din skola når upp till den rekommenderade nivån för daglig fysisk aktivitet.

Se alla verktyg och resurser

Kompetensutveckling

Barn springer på idrottsplan

Välkommen till rastnätverksträff

Inspireras av hur andra skolor organiserar sin rastverksamhet och dela med dig av egna erfarenheter och tips. Välkommen till höstens nätverksträffar för rastverksamhet!

Se allt inom kompetensutveckling