Foto: Folio images

Agera vid misstanke om hedersrelaterat förtryck

Misstänker du att en av dina elever är utsatt för hedersförtryck? Då kan du kan stötta eleven till att få hjälp. Det är viktigt att våga fråga, lyssna och agera!

Sidans innehåll i korthet:

  • Du har en viktig roll i att stötta dina elever som är utsatta.
  • Gör en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att en elev riskerar att utsättas. Kontakta polisen vid omedelbar fara.
  • Tipsa om Origo resurscentrum.

Du som lärare och skolan har en viktig roll i att stötta eleverna. Många utsatta ungdomar skulle helst vända sig till skolpersonal för att få hjälp.

Handlingsplan

”Våga fråga, lyssna och agera!” är utbildningsnämndens handlingsplan mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende av relation 2021–2025.

Handlingsplanen innehåller

  • rutiner för hur man ska agera när man upptäcker signaler av våld, förtryck och utsatthet
  • kunskapsunderlag
  • stöd till förskolor och skolor för att förebygga och motverka våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld, oberoende av relation, för stadens barn och ungdomar.

Du hittar handlingsplanen på Stockholms stads intranät.

Agera i tid – till exempel före och efter skollov

Kontakta alltid polisen vid omedelbar fara och risk för att ett barn eller ungdom är på väg att föras ut ur landet. Ring 112.

Gör alltid en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att barn eller ungdom riskerar att utsättas. Anmäl så snabbt som möjligt för att hindra att barnet förs utomlands under till exempel lov. Kontakta inte vårdnadshavaren eller föräldern om du misstänker hedersrelaterat våld och förtryck. Gör en orosanmälan till socialtjänsten först. Gör ytterligare en anmälan om ny oro uppstår under utredningen.

Orosanmälan, Stockholms stads webbplats

På grundskolor och anpassade grundskolor

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska du utreda det så snabbt som möjligt. Anmäl det till utbildningsförvaltningen. Om du misstänker att frånvaron är kopplad till hedersförtryck, könsstympning eller tvångsäktenskap ska rektor på skolan informera grundskolechef. Du hittar mer information om hur du går tillväga på intranätet

Elevers frånvaro, Stockholms stads intranät

På gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor

Om du misstänker att en elevs frånvaro är kopplat till hedersförtryck, könsstympning eller tvångsäktenskap ska rektor på skolan informera gymnasiechef.

Foto: Stockholms stad

Stötta barn och unga på din skola

Följ rutinerna på din skola, som exempelvis kan handla om att hjälpa eleven att få kontakt med elevhälsan.

Tipsa om Origo resurscentrum. Origo är Stockholms läns resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Origo är ett samarbete mellan Region Stockholm, alla 26 kommuner och Polisregion Stockholm. Origo stöttar ungdomar mellan 13 och 26 år som begränsas av hedersnormer.

Origos webbplats

Tipsa om Origos telefonnummer, samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-25 30 00

Visa gärna film som Origo gjort och som riktar sig till ungdomar.

Origos filmer för unga, Origos webbplats

Tipsa om att det också finns stöd på webbplatsen Hedersförtryck.

Webbplatsen Hedersförtryck

Origos rådgivning till skolpersonal

Origo stöttar yrkesverksamma i länet som i sitt arbete möter unga i en hederskontext. All skolpersonal och andra yrkesgrupper i staden kan få råd och vägledning i enskilda ärenden. På Origo arbetar professionella med spetskompetens, under samma tak finns kuratorer, barnmorska och polis. Alla insatser från Origo är kostnadsfria.

Telefon: 08-508 251 20

Origos stöd till skolpersonal, Origos webbplats

Nationellt stöd till elever och skolpersonal

Nationella stödtelefonen för yrkesverksamma.

Telefon: 010-223 57 60

På webbplatsen Hedersfötryck finns material att använda i undervisningen och att skriva ut och sätta upp i skolan. Här kan du också läsa om svensk lagstiftning och mänskliga rättigheter.

Webbplatsen Hedersförtryck

Utbildning

”De säger att jag är en skam för familjen” – en heldags grundutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck som leds av Origo.

Frågor som utbildningen tar upp:

  • Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld?
  • Vilka är de underliggande mekanismerna och vad innebär det i en svensk kontext?
  • Vad bär ungdomar som begränsas av hedersnormer med sig och vad är viktigt i mötet med ungdomen?

Sexualitet, samtycke och relationer

Hösten 2022 bytte kunskapsområdet sex och samlevnad namn till sexualitet, samtycke och relationer. Samtidigt gjordes förändringar i läroplanerna som innebär att alla skolor behöver inkludera undervisning kring jämställdhet och hedersrelaterat våld och förtryck i sin undervisning.

Film att se med kollegor och elever

”10 minuter av frihet” är en film om vardagsheder med samtalsmaterial från organisationen Tjejers rätt i samhället (TRIS). För ungdomar och yrkesverksamma, från 14 år.

Till filmen hör diskussionsfrågor för yrkesverksamma och elever. Det finns också två övningar att göra med elever.

Filmen 10 minuter av frihet, samtalsmaterial och övningar, TRIS webbplats

Uppdaterad