Lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling innebär att undervisningen kännetecknas av frågeställningar om ekologisk-, social-, och ekonomisk hållbarhet. Syftet är att barn och elever ska bli medvetna om och delaktiga i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Lästid 5 minuter

Nu ska mängden skadliga kemikalier i skolmiljön minska. Stockholms stad har därför tagit fram en digital vägledning som ska guida skolorna att göra rätt val. På Årstaskolan är det framför allt stadens matstrategi som står i fokus.

Lästid 4 minuter

Ett av förskolans och skolans viktiga uppdrag är att få barnen och eleverna att förstå vad som menas med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Undervisningen ska bidra med redskap för att alla ska kunna leva och arbeta på ett hållbart sätt.

Lästid 5 minuter

Hållbarhetstänkande och klimatengagemang är vardag på Mariaskolan. Odlade räkor, choklad och billiga t-shirts står inte högt i kurs när högstadieeleverna har fått undersöka hur skadlig produktionen kan vara för miljön. Engagerade SO-lärare låter eleverna lära i verkligheten.

Lästid 5 minuter

Våga låta maten ta slut och ha en plan B. Det är kökschef Gardar Gislasons bästa råd för att minska matsvinnet och därmed bidra till en mer ekologiskt hållbar utveckling.

Verktyg & resurser

Utbildningsmaterial om vatten, avfall och miljö

Vill du lära dina elever om vatten, avfall och miljö? Lär dina förskolebarn och dina skolelever mer om detta viktiga område – och hur vi tillsammans kan få Stockholm att bli världens mest hållbara stad.

Arbeta med NTA i grundskolan

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik.

Eggeby Gårds naturskola

Kom för ett inspirerande besök på Eggeby Gårds naturskola i Spånga. Här finns aktiviteter både ute i naturen och inomhus, anpassat efter årskurs, årstid och önskemål.

Naturens hus - utomhuspedagogik i botanisk trädgård

Naturens hus är en del av Vetenskapens hus, med ansvar för biologi, geologi och hållbar utveckling. Naturens hus har verksamhet som följer årstiderna. Naturens hus är en resurs för dig som är pedagog i någon av Stockholms stads skolor.

Skolprogram på Vetenskapens hus

Boka ett skolprogram på Vetenskapens hus för dig och dina elever. Aktiviteterna i skolprogrammen utvecklas tillsammans med forskare och pedagoger.

Arbeta med NTA i förskolan

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik.

Baltic Sea Science Center – Östersjön på Skansen

Baltic Sea Science Center (BSSC) tar med dig och dina elever på en resa genom Östersjön – från norr till söder, från öst till väst, och från vattenytan ända ner till de djupaste bottnarna. Upptäck ett unikt växt- och djurliv och lär om hur vi alla kan vara med och påverka.

Hållbarhetskonceptet Energiagenterna

Utbilda din barngrupp till miljösmarta energiagenter! Med lek och nyfikenhet som utgångspunkt bidrar Energiagenterna till barnens upptäckarglädje och handlingskraft i energi- och hållbarhetsfrågor.

Se alla verktyg & resurser

Kompetensutveckling