Lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling innebär att undervisningen kännetecknas av frågeställningar om ekologisk-, social-, och ekonomisk hållbarhet. Syftet är att barn och elever ska bli medvetna om och delaktiga i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Artiklar

Lästid 5 minuter

Nu ska mängden skadliga kemikalier i skolmiljön minska. Stockholms stad har därför tagit fram en digital vägledning som ska guida skolorna att göra rätt val. På Årstaskolan är det framför allt stadens matstrategi som står i fokus.

Lästid 4 minuter
Lästid 5 minuter
Lästid 5 minuter

Verktyg & resurser

En färgglad illustration som visar ett landskap med hus, trafik, vatten och anläggningar.

Utbildningsmaterial om vatten, avfall och miljö

Vill du lära dina elever om vatten, avfall och miljö? Lär dina förskolebarn och dina skolelever mer om detta viktiga område – och hur vi tillsammans kan få Stockholm att bli världens mest hållbara stad.

Se alla verktyg och resurser

Kompetensutveckling

En pojke och en flicka pratar om ett experiment.

NTA – introduktions­utbildning för grundskolan

Vill du veta hur du kan använda NTA-programmet i din undervisning? NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik i grundskolan.

Se allt inom kompetensutveckling