Lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling innebär att undervisningen kännetecknas av frågeställningar om ekologisk-, social-, och ekonomisk hållbarhet. Syftet är att barn och elever ska bli medvetna om och delaktiga i en långsiktig hållbar samhällsutveckling.

Barn med gummistövlar leker i vattenpöl
Lästid 4 minuter

Under ett sommaruppehåll fick barnen på förskolan vatten som uppdrag. Tillbaka efter sommaren presenterade barnen sina sommarprojekt för varandra. Barnens intresse för vatten ville inte släppa, vilket pedagogerna tog tillvara.

Kvinnlig lärare pratar med elever om innehållet på en plansch
Lästid 5 minuter

Hållbarhetstänkande och klimatengagemang är vardag på Mariaskolan. Odlade räkor, choklad och billiga t-shirts står inte högt i kurs när högstadieeleverna har fått undersöka hur skadlig produktionen kan vara för miljön. Engagerade SO-lärare låter eleverna lära i verkligheten.

Två barnhänder håller i en liten jordglob
Lästid 4 minuter

Ett av förskolans och skolans viktiga uppdrag är att få barnen och eleverna att förstå vad som menas med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Undervisningen ska bidra med redskap för att alla ska kunna leva och arbeta på ett hållbart sätt.

Verktyg & resurser

Arbeta med NTA i grundskolan

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik.

Eggeby gård – Stockholms stads naturskola

Kom för ett inspirerande besök på Eggeby gårds naturskola i Spånga. Varje besök pågår 1,5–2 timmar beroende på innehåll. Innehållet anpassas efter dina elevers ålder och årstiden och kan därför variera.

Naturens hus - utomhuspedagogik i botanisk trädgård

Naturens hus är en del av Vetenskapens hus, med ansvar för biologi, geologi och hållbar utveckling. Naturens hus har verksamhet som följer årstiderna. Naturens hus är en resurs för dig som är pedagog i någon av Stockholms stads skolor.

Skolprogram på Vetenskapens hus

Boka ett skolprogram på Vetenskapens hus för dig och dina elever. Aktiviteterna i skolprogrammen utvecklas tillsammans med forskare och pedagoger.

Arbeta med NTA i förskolan

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik.

Baltic Sea Science Center – Östersjön på Skansen

Baltic Sea Science Center (BSSC) tar med dig och dina elever på en resa genom Östersjön – från norr till söder, från öst till väst, och från vattenytan ända ner till de djupaste bottnarna. Upptäck ett unikt växt- och djurliv och lär om hur vi alla kan vara med och påverka.

Hållbarhetskonceptet Energiagenterna

Utbilda din barngrupp till miljösmarta energiagenter! Med lek och nyfikenhet som utgångspunkt bidrar Energiagenterna till barnens upptäckarglädje och handlingskraft i energi- och hållbarhetsfrågor.

Se alla verktyg & resurser

Kompetensutveckling

  • NTA – introduktions­utbildning för grundskolan

    Vill du veta hur du kan använda NTA-programmet i din undervisning? NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik i grundskolan.