Högskolekurs i svenska som andraspråk

Information

 • För vem: Lärare i svenska för årskurs 4–6 som vill utöka behörigheten med svenska som andraspråk årskurs 4–6
 • Tid: Två terminer under 2024
 • Plats: Distans, två fysiska träffar per termin i Stockholm
 • Kostnad: Kostnadsfritt
 • Antal tillfällen: Mer information kommer i augusti 2023
 • Antal deltagare: 25
 • Arrangör: Kompetensförsörjningsenheten tillsammans med Högskolan Väst

Så anmäler du dig

 1. Prata med din rektor.
 2. Om din rektor godkänner anmäler du dig via länk den 15 september när ansökan öppnar.
 3. Länk till ansökan publiceras den 15 september 2023.

Har du frågor?

Frida Vedin Kompetensförsörjningsenheten

Telefon: Telefon 08- 508 33 294 E-post: E-post frida.vedin@edu.stockholm.se

Är du lärare i årskurs 4–6 med behörighet i svenska? Vill du bredda dig och få behörighet i svenska som andraspråk? Utbildningsförvaltningen och Högskolan Väst erbjuder en behörighetsgivande kurs på kvartsfart om 15 högskolepoäng.

Vad innehåller kursen?

Kursens syfte är att du utifrån vetenskapligt och didaktiskt perspektiv ska utveckla ämneskunskaper för undervisning inom grundskolans årskurs 4–6. I kursen behandlas aktuell forskning som är relevant för läraruppdraget och din undervisningsvardag knyts till kursens olika moment.

Kursen innehåller tre delkurser om sammanlagt 15 högskolepoäng (hp).

 • Migration, flerspråkighet och identitet (4hp) där du utifrån ett holistiskt perspektiv behandlar och diskuterar flerspråkiga elever i grundskolan.
 • Andraspråksutveckling och undervisning i svenska som andraspråk (6hp).
 • Bedömning av nyanländas och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling (5hp).

Innehållet kan komma att revideras innan kursstart.

Vem kan delta?

Du som har en grundskollärarexamen för årskurs 4–6 med behörighet i svenska. Du måste stämma av med din chef innan du anmäler dig.

Förutsättningar

Du får minst 80 procent av lönen under avsatt tid för studier samtidigt som du stärker din kompetens, flexibilitet att studera på distans och får möjlighet att lära känna nya lärarkollegor i staden.

Förvaltningen bidrar med gratis kurslitteratur. Låter detta intressant? Skicka ett mejl till Frida Vedin på Kompetensförsörjningsenheten.