Högskolekurs i svenska som andraspråk

Information

 • För vem: Lärare i svenska för årskurs 4–6 som vill utöka behörigheten med svenska som andraspråk årskurs 4–6
 • Tid: Två terminer under 2024
 • Plats: Distans, minst två fysiska träffar per termin i Stockholm
 • Kostnad: Kostnadsfritt
 • Antal tillfällen: Tre heldagsträffar i Stockholm, 18 januari, 25 april, 28 november. Det tillkommer digitala träffar
 • Antal deltagare: 25
 • Arrangör: Kompetensförsörjningsenheten tillsammans med Högskolan Väst

Så anmäler du dig

 1. Prata med din rektor.
 2. Om din rektor godkänner anmäler du dig via länk.
 3. Ansökan är stängd. Har du frågor om sen anmälan, kontakta ivona.crnoja@edu.stockholm.se.

Har du frågor?

Ivona Crnoja Kompetensförsörjningsenheten

Telefon: Telefon 08-508 33 781 E-post: E-post ivona.crnoja@edu.stockholm.se

Är du lärare i årskurs 4–6 med behörighet i svenska? Vill du bredda dig och få behörighet i svenska som andraspråk? Utbildningsförvaltningen och Högskolan Väst erbjuder en behörighetsgivande kurs på kvartsfart om 15 högskolepoäng.

Vad innehåller kursen?

Kursens syfte är att du utifrån vetenskapligt och didaktiskt perspektiv ska utveckla ämneskunskaper för undervisning inom grundskolans årskurs 4–6. I kursen behandlas aktuell forskning som är relevant för läraruppdraget och din undervisningsvardag knyts till kursens olika moment.

Kursen innehåller tre delkurser om sammanlagt 15 högskolepoäng (hp).

 • Migration, flerspråkighet och identitet (4hp) där du utifrån ett holistiskt perspektiv behandlar och diskuterar flerspråkiga elever i grundskolan. Pågår vecka 3–13 2024.
 • Andraspråksutveckling och undervisning i svenska som andraspråk (6hp). Pågår vecka 14–41 2024
 • Bedömning av nyanländas och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling (5hp). Pågår vecka 42–2 2024 och 2025

Vem kan delta?

Du som har en grundskollärarexamen för årskurs 4–6 med behörighet i svenska. Du måste stämma av med din chef innan du anmäler dig.

Förutsättningar

Du får minst 80 procent av lönen under avsatt tid för studier samtidigt som du stärker din kompetens, flexibilitet att studera på distans och får möjlighet att lära känna nya lärarkollegor i staden.

Förvaltningen bidrar med gratis kurslitteratur som delas ut på uppstartsdagen. Låter detta intressant? Skicka ett mejl till Ivona Crnoja på Kompetensförsörjningsenheten.