Fältlabbets två bilar med en pedagog framför varje.

Fältlabbet – Stockholms mobila naturskola

Fältlabbet är en mobil naturskola som stöttar din skola i den ordinarie fältundervisningen.

Fältlabbet möter dig och dina elever i skolans närområde för att visa på de möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv som finns. Ett annat syfte är också att öka elevernas medvetenhet om miljö och hållbar utveckling.

För vem?

Fältlabbets verksamhet riktar sig till årskurs 1–6 och fritids i Stockholms kommunala skolor.

Vilket stöd ger Fältlabbet?

Fältlabbet möter dig och dina elever i skolans närområde för att visa på de möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv som finns.
Beroende på årstid kan du välja på olika teman:

  • Vinterekologi i november–mars. Hur klarar sig djur och växter på vintern? Var finns djuren på vintern? Vi upptäcker olika typer av spår efter djur, tittar på trädens knoppar, använder kikare för att få syn på stannfåglar, mäter temperatur på olika platser med mera.
  • Fåglar i april–juni. Temat handlar om att lyssna, spana, dra slutsatser och att vistas i naturen utan att störa fåglarna. Eleverna får agera som bobyggande småfåglar. Vi provar på att använda kikare och studerar beteenden hos de fågelarter som vi ser och hör.
  • Under ytan i april–november. Detta tema kan du välja om din skola ligger nära en sjö eller ett vattendrag. Det passar lika bra på våren som på sommaren och hösten. Vi håvar smådjur i våra sjöar och vattendrag. Vi tittar ner under ytan och upptäcker bland annat trollsländelarver, vattenskorpioner och kanske även någon vattensalamander.
  • Biologisk mångfald i april–oktober. Vi undersöker mångfalden av insekter och andra småkryp i vår omgivning. Samtidigt tittar vi vidare på vikten av biologisk mångfald och tillverkar ett eget slutet ekosystem som eleverna får ta med sig tillbaka till klassrummet.
  • Friluftsliv för fritids. På skolloven kan det vara trevligt att ta med eleverna ut. Vi ses i ert närområde och bygger vindskydd och lagar mat tillsammans. En förmiddag med mycket samarbete och glädje.

När du har bokat ett tema får du information om hur ni kan förbereda er för besöket av Fältlabbet. Hur du som lärare utöver detta förbereder utedagen i skolan är givetvis individuellt beroende på vad ni har valt för tema och hur det sammanfaller med andra saker ni gör i skolan. Ju mer insatta och delaktiga eleverna är desto större möjlighet att nå uppsatta mål under besöket. Om ni inte är ute så ofta är det bra att gå igenom allemansrätten som kan sammanfattas med ”inte förstöra och inte störa”. Du som lärare känner eleverna bäst och ditt aktiva deltagande är mycket viktigt för att dagen skall bli så lyckad som möjligt.

Efter avslutad fältlaboration får du som lärare tips på hur laborationen kan följas upp, antingen i klassrummet eller genom återbesök i naturlokalen.

Fältlabbets fasta naturskola i Hökarängsskolan

Snart kan du boka nya teman som utgår från Fältlabbets fasta lokal i Hökarängsskolan. Till alla teman ingår fältstudier i den fina skogen precis bakom skolan och vetenskapliga undersökningar i laborationssalen. Naturskolan bidrar med spännande utrustning och redskap för att förhöja upplevelsen och möjliggöra vetenskapliga arbetsmetoder.

Så här får du tillgång

Boka fältlabbet via SharePoint

Har du frågor?

Charlotte Scherp Nilsson Medioteket Telefon: Telefon 0850832293 E-post: E-post charlotte.scherp.nilsson@edu.stockholm.se