Fältlabbets två bilar med en pedagog framför varje.
Foto: Joakim Magnusson

Fältlabbet – Stockholms mobila naturskola

Fältlabbet är en mobil naturskola som stöttar din skola i den ordinarie fältundervisningen.

Fältlabbet möter dig och dina elever i skolans närområde för att visa på de möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv som finns. Ett annat syfte är också att öka elevernas medvetenhet om miljö och hållbar utveckling.

Vilket stöd ger Fältlabbet?

Beroende på årstid kan du välja olika teman. När du har bokat ett tema får du information om hur ni kan förbereda er för besöket av Fältlabbet.

Hur du som lärare utöver detta förbereder utedagen i skolan är givetvis individuellt beroende på vad ni har valt för tema och hur det sammanfaller med andra saker ni gör i skolan. Ju mer insatta och delaktiga eleverna är desto större möjlighet att nå uppsatta mål under besöket.

Om ni inte är ute så ofta är det bra att gå igenom allemansrätten som kan sammanfattas med ”inte förstöra och inte störa”.

Du som lärare känner eleverna bäst och ditt aktiva deltagande är mycket viktigt för att dagen skall bli så lyckad som möjligt.

Efter avslutad fältlaboration får du som lärare tips på hur laborationen kan följas upp, antingen i klassrummet eller genom återbesök i naturlokalen.

Fältlabbets fasta naturskola i Hökarängsskolan

På torsdagar kan du boka teman som utgår från Fältlabbets fasta lokal i Hökarängsskolan.

Till alla teman ingår fältstudier i den fina skogen precis bakom skolan och vetenskapliga undersökningar i laborationssalen.

Naturskolan bidrar med spännande utrustning och redskap för att förhöja upplevelsen och möjliggöra vetenskapliga arbetsmetoder.

Valbara teman

Beroende på årstid kan du välja olika teman.

För vem?

Fältlabbets verksamhet riktar sig till förskoleklass–årskurs 6 och fritidsverksamhet i Stockholms kommunala skolor.

Uppdaterad