En pojke läser en bok och följer texten med pekfingret.
Foto: Unsplash

Låna skönlitteratur i klassuppsättning via Cirkulationsbiblioteket

Cirkulationsbiblioteket är ett komplement till skolans eget bibliotek. Här får du hjälp med val och lån av skönlitteratur i klassuppsättning för gemensam läsning i klassen.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Att läsa och samtala om skönlitteratur tillsammans främjar lärande i alla ämnen.

Vilket stöd ger Cirkulationsbiblioteket?

Cirkulationsbiblioteket är ett klassuppsättningsbibliotek med utvalda barn- och ungdomsböcker.

Urvalet består av skönlitteratur för gemensam läsning som passar skolans olika ämnesområden. Här ingår romaner, novellsamlingar, poesi, grafiska romaner, lättläst litteratur samt ett växande antal titlar på engelska. Sammanlagt finns det runt 1000 titlar i mer än 60 000 exemplar.

För att så många som möjligt ska kunna låna och läsa böckerna bör du tänka på det här:

  • Du kan beställa böcker 2–3 veckor innan du ska använda dem.
  • Du som lärare är låntagare och det är du som ansvarar för böckerna.
  • Lånetiden är 5 veckor inklusive transporttid.
  • Du kan reservera exemplar av en titel som är utlånad.
  • Har du böcker som är försenade fyra veckor eller mer kan du inte låna nya innan dessa är återlämnade. Gäller inte enstaka försenade exemplar.

Cirkbloggen

I Cirkbloggen kan du läsa mer om böckerna, hitta temalistor, lärarhandledningar med mera. Här kan du också söka mer detaljerat i katalogen, utifrån skolår, genre och tema.
Cirkbloggen

För vem?

Du som är lärare eller skolbibliotekspersonal i Stockholms kommunala skolor kan kostnadsfritt låna böcker i Cirkulationsbiblioteket för att använda i undervisningen.