Ett ånglok på järnvägsspåret vid Atlasmuren i Stockholm, taget på 1940-talet.
Låt förskoleklassen göra en resa i tiden med lektionsförslaget ”Hitta rätt i tiden”. Foto: Lennart af Petersens, Stadsmuseet. Illustration Stadsarkivet.

”Hitta rätt i tiden” – lektionsförslag i historia

”Hitta rätt i tiden” är ett lektionsförslag från Stadsarkivet som på ett lustfyllt sätt engagerar yngre barn kring historia, barnkonvention, migration, jämställdhet med mera. Allt utvecklat i samarbete med förskollärare.

Vilket stöd ger lektionsförslaget?

Med hjälp av lektionsförslaget ”Hitta rätt i tiden” får du som är förskollärare tips på hur du kan jobba med ämnet historia i förskoleklass.

I tre ljudbaserade berättelser får eleverna träffa barn från olika tider i Stockholms historia. Varje avsnitt handlar om ett barn och en tid.
Berättelserna är dramatiseringar som bygger på källmaterial från Stadsarkivet om verkliga barn som funnits i Stockholm.

Eleverna får inledningsvis ett uppdragsbrev från Stadsarkivet där de får höra att en skurk har varit inne och rört om i arkivet och nu behöver eleverna hjälpa till att placera in barnen på rätt plats på en tidslinje.

Eleverna ritar vad de hört och diskuterar skillnader mellan hur barnen levde förr jämfört med elevernas liv idag. Kopplingar finns till 

  • läroplan
  • barnkonventionen
  • migration
  • jämställdhetsfrågor.

När uppdraget är slutfört får klassen ett tackbrev från Stadsarkivet.

Mer om ”Hitta rätt i tiden”

Ljudberättelserna är dramatiserade som små äventyr med en tydlig början, mitt och slut. De ligger nära källmaterialet och är utformade med syftet att fånga en sexårings uppmärksamhet och intresse.

Alla tre berättelser har en dramaturgi som gör det möjligt att återge en stark historia på kort tid, utspelar sig under varsitt sekel och kopplar till relevanta samtalsämnen som barnkonvention, migration och jämställdhet.

Lektionsförslaget är utvecklat i nära samarbete med förskollärare och har även testats av fem förskoleklasser innan lansering, för att säkerställa att innehållet är rätt anpassat.

För vem?

Lektionsförslagen kan användas av förskollärare i förskoleklass. Det krävs inga förkunskaper.