En grupp pedagoger runt ett bord med datorer framför sig
Foto: Josef Sahlin

Moduler för kollegialt lärande

Undervisningsutveckling under lärares gemensamma mötestid kräver struktur och innehåll. ESF-projektet BLIVA producerar färdiga paket med innehåll och förslag inom områden som skolor uttryckt behov inom.

Som lärare i Stockholms stad har du tillgång till moduler som stöttar undervisningsutveckling. Tanken är att ett lärarlag med stöd av en handledare utforskar och provar nytt i undervisningen utifrån innehåll och perspektiv som ges i modulerna och som kommer fram i de kollegiala diskussionerna. Digitala verktyg och arbetssätt finns som perspektiv i alla moduler men fokus ligger på behov i undervisningen.

Vilket stöd ger BLIVA:s moduler för kollegialt lärande?

Det är mycket som lärare förväntas hinna med på gemensam mötestid. Det är därför lätt att reflektion och utveckling av undervisningen får ge vika för mer akuta problem som behöver åtgärdas. Att ta sig an ett material som cykliskt varvar individuell förberedelse, diskussion, prövning av nya arbetssätt och reflektion kan vara det stöd som behövs för att skapa utrymme för ett systematiskt kollegialt lärande.

Det kan vara en fördel att välja en samtalsledare som med hjälp av instruktionerna i modulen leder arbetet. Det går givetvis bra att förändra både upplägg och innehåll så att det passar lärargruppen eller bara använda innehållet för individuell kompetensutveckling.

Det finns många likheter med modulerna i Skolverkets lärportal men innehållet är anpassat efter förutsättningar och uttryckta behov i Stockholms stad. Modulerna har också ett kortare upplägg, oftast med en rekommenderad tidsåtgång på cirka sex veckor.

Tillgängliga moduler

Om BLIVA

Utbildningsförvaltningen genomförde 2019–2022 ett EU-finansierat projekt, kallat BLIVA. Ett 30-tal grund- och gymnasieskolor deltog för att under två läsår utforska potentialen i digitaliseringen utifrån undervisningsrelaterade frågor. BLIVA står för Behovsdrivet lärande med innovativa verktyg och arbetssätt.

Kollegialt lärande med projekt BLIVA

För vem?

Modulerna är tillgängliga för dig som arbetar i Stockholms stads kommunala grund- och gymnasieskolor.

Modulerna är varken årskurs- eller ämnesspecifika. Däremot uppmanas grupper som tar sig an modulerna att tolka och bearbeta innehållet utifrån sitt specifika läraruppdrag.