En kvinna tittar ner på sin datorskärm.

Rätt att använda och dela

Modul för kollegialt lärande om integritet och upphovsrätt. Vad har vi lärare att förhålla oss till i en skola med digitala verktyg och vad behöver vi komma överens om?

Detta digitala material innehåller strukturstöd, perspektiv, diskussionsfrågor och baskunskaper för dig som tillsammans med dina kollegor vill öka er kunskap kring hur digitalt arbete i skolan förhåller sig till upphovsrätt och GDPR. Modulen ger kunskap om vad som är tillåtet och inte vad gäller användning och delning av ditt och andras material, samt förslag på hur ni som lärarlag kan komma fram till gemensamma rutiner och arbetssätt som gör det bästa för lärandet inom de ramar vi har. Modulen är framtagen för Stockholms stads grundskolor och gymnasier inom ramen för ESF-projektet BLIVA läsåret 2020/2021.

Vilket stöd ger modulen Rätt att använda och dela?

Det är mycket som lärare förväntas hinna med på gemensam mötestid. Det är därför lätt att reflektion och utveckling av undervisningen får ge vika för mer akuta problem som behöver åtgärdas. Att ta sig an en modul som cykliskt varvar individuell förberedelse, diskussion, prövning av nya arbetssätt och reflektion kan vara det stöd som behövs för att skapa utrymme för mer långsiktiga processer.

Det kan vara en fördel att välja en samtalsledare som med hjälp av instruktionerna i modulen leder arbetet.

Modulen börjar med individuell förberedelse med fokus på integritet. Därefter ses gruppen och diskuterar innehållet i relation till det egna arbetet. En aktivitet planeras och genomförs tills nästa gång då det är dags att reflektera över hur det gick.

I nästa vända är det dags för påfyllning av kunskap, denna gång med fokus på upphovsrätt, en ny aktivitet och till sist slutreflektion.

Det går givetvis bra att förändra både upplägg och innehåll så det passar lärargruppen eller bara använda innehållet för individuell kompetensutveckling.

Omfattning: Cirka 6 timmar, varav cirka 4 timmar tillsammans under vald mötestid. Utöver detta ska två gemensamt planerade aktiviteter ske inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter.

Tanken är att ett lärarlag under handledning av någon i skolan genomför modulen tillsammans. Störst fokus ligger på att i lärarlaget utforska sin och kollegornas undervisningspraktik och tillsammans pröva nya lösningar utifrån behov i undervisningen.

Om BLIVA

Utbildningsförvaltningen genomför 2019–2022 ett EU-finansierat projekt, kallat BLIVA. Ett 30-tal grund- och gymnasieskolor deltar för att under två läsår utforska potentialen i digitaliseringen utifrån undervisningsrelaterade frågor. BLIVA står för Behovsdrivet lärande med innovativa verktyg och arbetssätt.

Kollegialt lärande med projekt BLIVA

För vem?

Modulen är tillgänglig för dig som arbetar i Stockholms stads kommunala grund- och gymnasieskolor.

Modulen är varken årskurs- eller ämnesspecifik. Däremot uppmanas grupper som tar sig an modulen att tolka och bearbeta innehållet utifrån sitt specifika läraruppdrag.