En man med papper, en dator, en mobiltelefon och en Ipad framför sig på bordet.
Foto: Josef Sahlin

Lärarlagets digitala kommunikation

Modul för kollegialt lärande om hur ett lärarlag kan kommunicera digitalt med varandra, med resten av skolan och med vårdnadshavare på ett effektivt och tydligt sätt.

Detta digitala material innehåller strukturstöd, perspektiv, diskussionsfrågor och baskunskaper för dig som tillsammans med dina kollegor vill få till en mer konsekvent, begriplig och hållbar digital kommunikation inom laget och med andra. Modulen är framtagen för Stockholms stads grundskolor och gymnasier inom ramen för ESF-projektet BLIVA läsåret 2020/2021.

Vilket stöd ger modulen Lärarlagets digitala kommunikation?

Det är mycket som lärare förväntas hinna med på gemensam mötestid. Det är därför lätt att reflektion och utveckling av undervisningen får ge vika för mer akuta problem som behöver åtgärdas. Att ta sig an en modul som cykliskt varvar individuell förberedelse, diskussion, prövning av nya arbetssätt och reflektion kan vara det stöd som behövs för att skapa utrymme för mer långsiktiga processer.

Det kan vara en fördel att välja en samtalsledare som med hjälp av instruktionerna i modulen leder arbetet.

Modulen börjar med individuell läsning av en förberedande text om vikten av genomtänkta val i skolans digitala kommunikationskanaler. Därefter ses gruppen och diskuterar innehållet i relation till det egna arbetet. En aktivitet planeras och genomförs tills nästa gång då det är dags att reflektera över hur det gick.

I nästa vända är det dags för påfyllning av kunskap i form av ett antal videogenomgångar som syftar till att effektivisera vissa vanliga moment i den digitala kommunikationen. En ny aktivitet planeras och genomförs och till sist slutreflektion.

Det går givetvis bra att förändra både upplägg och innehåll så det passar lärargruppen eller bara använda innehållet för individuell kompetensutveckling.

Omfattning: Cirka 6 timmar, varav cirka 4 timmar tillsammans under vald mötestid. Utöver detta ska två gemensamt planerade aktiviteter ske inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter.

Tanken är att ett lärarlag under handledning av någon i skolan genomför modulen tillsammans. Störst fokus ligger på att i lärarlaget utforska sin och kollegornas vardagliga arbete och tillsammans pröva nya lösningar utifrån de kommunikativa behov som finns.

Om BLIVA

Utbildningsförvaltningen genomför 2019–2022 ett EU-finansierat projekt, kallat BLIVA. Ett 30-tal grund- och gymnasieskolor deltar för att under två läsår utforska potentialen i digitaliseringen utifrån undervisningsrelaterade frågor. BLIVA står för Behovsdrivet lärande med innovativa verktyg och arbetssätt.

Kollegialt lärande med projekt BLIVA

För vem?

Modulen är tillgänglig för dig som arbetar i Stockholms stads kommunala grund- och gymnasieskolor.