Ledarskapsdagen Leda i skolan

Har du ett pedagogiskt uppdrag i skolan? Vill du ta en ledarroll? Vill du lära dig mer om vad det innebär att leda i skolan?

Rollen som ledare och chef i skolan rymmer en mängd olika situationer och utmaningar – liksom en möjlighet att aktivt få medverka och arbeta för barns utveckling. Förmågan att lyssna, inspirera och motivera är avgörande för ledarskapet, liksom att ha grundläggande kunskaper om dig själv och dina drivkrafter.

Agenda

Genom teori varvat med övningar, där du får reflektera, individuellt och i grupp, kommer du ges tillfälle att närma dig såväl ledarskaps- som skolledarskapsområdet samt få en bild av den kompetens och de egenskaper som krävs för att axla en chefs- eller ledarroll i skolan. Du kommer också få en kort genomgång av följande utbildningar i förvaltningens ledarförsörjningsprogram.

Vem kan delta?

Du som har ett pedagogiskt uppdrag i skolan.