Människor i grupp runt ett bord.
Foto: Folio bildbyrå

Stockholmsrektor leder och utvecklar

Som Stockholmsrektor har du goda förutsättningar att leda och utveckla din skola. En stabil grund med olika slags stöd och gemenskap i rektorsgruppen skapar trygghet i uppdraget. Dessutom har du många möjligheter till professionell utveckling.

Sidans innehåll i korthet:

 • Du erbjuds stöd utifrån dina behov
 • Möt andra Stockholmsrektorer i olika nätverk

Ledarskapet inom skolan är komplext. Du som är rektor och skolledare spelar en avgörande roll för skolans resultat, pedagogiska utveckling och möjlighet att attrahera nya medarbetare. Därför satsar vi på att ge dig de bästa förutsättningarna.

Som ny chef får du en grundlig introduktion i det systematiska kvalitetsarbetets genomarbetade struktur och process. I verksamhetsplanen fastställs mål, förväntade resultat, prioriteringar och särskilda utvecklingsområden. 

Introduktionsutbildning för ny rektor

Introduktionsutbildningen stärker dig i din arbetsgivarroll och ger dig viktiga och nödvändiga verktyg i ditt dagliga arbete. Du får tillgång till flera kompetenshöjande insatser inom HR, ekonomi och styrning. Dessutom får du tillgång till utbildningar inom system och verktyg som är grundläggande för rektorsuppdraget.

Nätverk med andra rektorer

Som Stockholmrektor väljer du att vara med i nätverk tillsammans med andra rektorer. Det finns goda möjligheter utbyta erfarenheter och idéer men och att ge och ta emot stöd. Många rektorer beskriver nyttan av att resonera med kollegor kring komplexiteten och bredden av skolledarskapet .

Många möjligheter till utveckling

Du erbjuds flera utvecklingsinsatser, individuellt och för grupp. Vårt chefsprogram erbjuder bland annat

 • utbildningar
 • seminarier
 • nätverk
 • mentor
 • coachning och
 • handledning.

Utöver detta erbjuds du som Stockholmsrektor

 • medieträning för rektorer
 • mentor/handledning
 • coachning, individuellt och i grupp
 • ledningsgruppsutveckling
 • nätverk för skolledare
 • chefs- och rektorseminarier inom aktuella områden
 • magister- och masterstudier
 • fortbildning för rektorer.

Karriärvägar

Du hittar lediga jobb på Stockholms stads skolor och förskolor på webbplatsen Lediga jobb eller Stockholms stad på Linkedin.

Webbplatsen Lediga jobb

Stockholms stad på Linkedin

Centralt stöd till rektor och skolledare

Som Stockholmsrektor får du dessutom ett välutvecklat stöd inom

 • ekonomi och HR - personligt stöd med kontaktperson
 • juridik
 • lärande och elevhälsa
 • forskning och utveckling
 • analys och IT
 • kompetensförsörjning och
 • kommunikation.

Du är en del i en väl fungerande organisation med en tydlig grund, vision och målsättning. Stockholms stads vision Möjligheternas Stockholm visar vägen till framtidens Stockholm. Den ger hela organisationen en gemensam riktning och hjälper verksamheterna att tillsammans skapa morgondagens välfärd.

Film om ledarskap

Se filmen om ledarskap i serien Så ligger det till i Stockholms stad:

Syntolkad version

Uppdaterad