Vuxen kvinna talar med ledsen pojke.
Foto: Folio bildbyrå

Så kan du möta elevers oro

Händelser i vår omgivning påverkar oss på olika sätt. Det är normalt att vara orolig och rädd ibland. Barn och unga påverkas som vi alla gör, de ser på tv-nyheter och vistas mycket på sociala medier där de exponeras för otäcka bilder och annat.

Sidans innehåll i korthet:

  • Ta elevernas oro på allvar, lyssna på dem och samtala med dem.
  • Var saklig och anpassa nivån till elevernas ålder och mognad.
  • Det finns många bra resurser på webben som hjälper dig att samtala med dina elever.
  • Elevhälsan på din skola ger dig stöd i hur du bemöter elevernas oro.

Elever kan oroas av andra saker än du själv och kan ha uppfattat det som oroar på ett annat sätt än du gör. Yngre barn uppfattar ofta mer än vad vi vuxna tror. Om du själv är orolig, överför inte dina egna oroskänslor på eleven, försök att förmedla hopp.

Generella råd om hur du kan möta elevers oro

  • Om en elev vill prata: lyssna på eleven – ta oro och rädsla på allvar.
  • När ämnet kommer upp: ställ öppna frågor om hur eleverna uppfattar det som sker, tankar och känslor.
  • Var påläst, så att du kan sätta informationen i ett sammanhang och svara med korrekt och aktuell information. Anpassa informationen till elevens ålder.
  • Du måste inte veta allt. Det är omöjligt att ha koll på allt och det är okej att säga att du inte vet. Men säg då också att du kan ta reda på det så att barnet slipper spekulera.
  • Prata om att allt inte är sant. Om eleverna är ute på sociala medier kan en diskussion om källkritik vara bra att ha utifrån elevernas nivå.

Hämta inspiration inför dina samtal med eleverna via från till exempel Bris, Rädda Barnen och Skolverket. Du kan också vända dig till elevhälsan på skolan för att få stöd i hur du kan bemöta elevers oro. Låt vardagen på skolan så långt som möjligt pågå som vanligt, det ger trygghet och avlastning från orostankar.

Elevhälsan på skolan

Inom elevhälsan finns kunskap om hur barn i olika åldrar kan reagera och om hur oro kan visa sig. Förutom att få stöd i hur du kan prata med dina elever, ska du vända dig till elevhälsan om du blir särskilt orolig över en enskild elev.

Information från myndigheter

Lilla krisinfo – frågor och svar för barn, Krisinformations webbplats

Så pratar du med ditt barn om svåra händelser, Rädda Barnens webbplats

Vår psykolog: Så pratar du med barnen om Ukraina, Rädda Barnens webbplats

Att prata med barn och unga om krig och kriser, Skolverkets webbplats

Barnens rätt i samhället, Bris webbplats

Uppdaterad