Vuxen kvinna talar med ledsen pojke.
Foto: Folio bildbyrå

Så kan du möta elevers oro

Händelser i vår omgivning påverkar oss på olika sätt. Det är normalt att vara orolig och rädd ibland. Barn och unga påverkas som vi alla gör, de ser på tv-nyheter och vistas mycket på sociala medier där de exponeras för otäcka bilder och annat.

Sidans innehåll i korthet:

  • Ta elevernas oro på allvar, lyssna på dem och samtala med dem.
  • Var saklig och anpassa nivån till elevernas ålder och mognad.
  • Det finns många bra resurser på webben som hjälper dig att samtala med dina elever.
  • Elevhälsan på din skola ger dig stöd i hur du bemöter elevernas oro.

Det finns flera generella råd och information om hur du kan möta oro hos dina elever. 

  • Elever kan oroas av andra saker än du själv och kan ha uppfattat det som oroar på ett annat sätt än du gör. Yngre barn uppfattar ofta mer än vad vi vuxna tror.
  • Om en elev vill prata: lyssna på eleven – ta oro och rädsla på allvar.
  • När ämnet kommer upp: ställ öppna frågor om hur eleverna uppfattar det som sker, tankar och känslor.
  • Svara på det elever frågar, sakligt och sanningsenligt. Berätta inte mer än vad som frågas om. Om du inte vet svaret, så säg det.
  • Anpassa frågor och information till elevens ålder och mognad.
  • Överför inte dina egna oroskänslor på eleven, försök att förmedla hopp.

Hämta inspiration inför dina samtal med eleverna via länkarna här nedan. Du kan också vända dig till elevhälsan på skolan för att få stöd i hur du kan bemöta elevers oro. Låt vardagen på skolan så långt som möjligt pågå som vanligt, det ger trygghet och avlastning från orostankar.

Elevhälsan på skolan

Inom elevhälsan finns kunskap om hur barn i olika åldrar kan reagera och om hur oro kan visa sig. Förutom att få stöd i hur du kan prata med dina elever, ska du vända dig till elevhälsan om du blir särskilt orolig över en enskild elev.

Information från myndigheter

Så pratar du med ditt barn om svåra händelser, Rädda Barnens webbplats

Vår psykolog: Så pratar du med barnen om Ukraina, Rädda Barnens webbplats

Att prata med barn och unga om krig och kriser, Skolverkets webbplats

Lilla krisinfo – frågor och svar för barn, Krisinformations webbplats

Så kan du stötta barn som nås av krigsbilder, Statens medieråds webbplats