Rektor står i en skolkorridor och ler med armarna i kors.
Martin Malmberg är rektor på Rinkebyskolan. Han utsågs till Årets rektor i Stockholms stad 2023. Foto: Ulrica Zwenger

Årets rektor vill skapa en jämlik skola

När Martin Malmberg började som rektor på Rinkebyskolan blev färre än 40 procent av eleverna behöriga till gymnasiet. Den siffran är i dag fördubblad.

Sidans innehåll i korthet:

  • Martin Malmberg på Rinkebyskolan har fått utmärkelsen Årets rektor i Stockholms stad.
  • Motiveringen lyfter fram hans engagemang och fokus på undervisningskvalitet.
  • Under hans år på skolan har andelen gymnasiebehöriga ökat kraftigt till dagens 73 procent.
  • En annan viktig del i hans arbete är att utveckla samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.

Rinkebyskolan präglades 2017 av elevflykt och neddragningar. Då tillträdde Martin Malmberg som rektor och i dag är läget ett annat. 

– Vi har legat mellan 70 och 75 procents gymnasiebehörighet de senaste åren. Detta läsår siktar vi på 80 procent, säger han.

Nyligen fick han utmärkelsen Årets rektor inom grundskolan i Stockholms stad. Motiveringen lyfter fram fokus på undervisningskvalitet, samverkan med socialtjänst och polis samt hans engagemang, uthållighet och kontinuitet. 

Ökad frihet för lärarna

Han är stolt förstås, men mest av allt glad att få göra det han är bäst på. 

– Jag brinner för att skapa en så jämlik skola som möjligt. Och även om det är en stor utmaning att komma till en skola som har så låga resultat, är det också spännande att se vad man faktiskt kan åstadkomma.

En del i arbetet har varit att skapa ökad frihet för lärarna. Ämnena har schemalagts parallellt. Om de tre mattelärarna som undervisar i två klasser i årskurs 8 vill, så kan de vara två lärare i en klass, eller dela upp klasserna i tre grupper – till exempel. NO, svenska och engelska fungerar på samma sätt. 

– Lärarna lägger in egna möten varje vecka ämnesvis. De samplanerar och hjälper varandra med material och bedömning. I stället har vi plockat bort flera olika möten som inte har gett effekt hos oss.

”Två steg efter gängen”

Martin Malmberg fortsätter också att utveckla samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. 

– Vi har kommit långt med individsamverkan. Tillsammans med skolkuratorn träffar jag chefen för ungdomsgården, chefen för fältassistenterna och vår områdespolis och pratar om de elever vi är oroliga för. Det är ett sätt att motverka att de blir rekryterade till kriminella gäng. 

Det går fort att bli rekryterad, påpekar han. 

– I ärlighetens namn ligger vi två steg efter gängen. Men för fyra år sedan låg vi tio steg efter. Och två är bättre än tio. 

Marika Sivertsson

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 1/2024

Uppdaterad