En färgglad illustration som visar ett landskap med hus, trafik, vatten och anläggningar.
Illustration: Stockholm Vatten och Avfall

Utbildningsmaterial om vatten, avfall och miljö

Vill du lära dina elever om vatten, avfall och miljö? Lär dina förskolebarn och dina skolelever mer om detta viktiga område – och hur vi tillsammans kan få Stockholm att bli världens mest hållbara stad.

Stockholm Vatten och Avfall har tagit fram en webbplats för förskola och skola med utbildningsmaterial om vatten, avfall och hållbarhet. Rent kranvatten är en självklarhet för alla stockholmare. Att ha ett fungerande avlopp och kunna sortera vårt avfall tar vi också för givet. Det är Stockholm Vatten och Avfall som ser till att dessa viktiga funktioner i vår stad fungerar.

Vilket stöd ger webbplatsen?

Stockholm Vatten och Avfall vill gärna lära dina förskolebarn och dina skolelever mer om sitt arbete – men också hur vi tillsammans kan få Stockholm att bli världens mest hållbara stad. Webbplatsen är gratis, anpassad för olika åldrar och efter respektive läroplan.

  • För förskolan och förskoleklass består materialet bland annat av lärorika sagor, förslag på roliga övningar, kopieringsunderlag och pyssel.
  • För årskurs 1–6 finns exempelvis mysterier för högläsning, förslag på diskussionsfrågor och animerade filmer.
  • För högstadie- och gymnasieklasser i Stockholm och Huddinge erbjuder vi gratis skolbesök på Skansens Baltic Sea Science Center. Besöken ska ge kunskap och väcka engagemanget hos eleverna så att de förstår hur värdefull Östersjön är och vad de själva kan göra för att hjälpa Östersjön.

Lektion på Skansen

Vad är Stockholm Vatten och Avfall?

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag och verksamheten berör varje dag 1,5 miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet.
De levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och ansvarar för stadens avfallshantering.