En pojke och en flicka pratar om ett experiment.
Foto: NTA – skolutveckling

Information

  • För vem: Pedagogisk personal i förskoleklass–årskurs 9
  • Tid: 22 eller 23 oktober 2024 klockan 13.00–16.00
  • Plats: NTA Stockholm, Avestagatan 29 i Spånga
  • Kostnad: Kostnadsfritt
  • Antal tillfällen: 1
  • Antal deltagare: 50
  • Arrangör: NTA Stockholm, Medioteket

Så anmäler du dig

Mejla Ulrika Rasmussen

Har du frågor?

Ulrika Rasmussen NTA Stockholm

Telefon: Telefon 08-508 03 389 E-post: E-post ulrika.rasmussen@edu.stockholm.se

NTA – introduktionsutbildning för grundskolan

Vill du veta hur du kan använda NTA-programmet i din undervisning? NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik i grundskolan.

Vad innehåller introduktionsutbildningen?

Introduktionsutbildningen vänder sig till pedagoger som ännu inte provat på att arbeta med NTA men vill veta mer.

Under eftermiddagen får du:

  • uppleva NTAs arbetssätt genom praktiska experiment
  • en inblick i grundtankar i NTA-programmet och hur NTA-arbetet är organiserat
  • tillfälle att reflektera kring undervisning i naturvetenskap och teknik.

Vem kan delta?

Pedagogisk personal i förskoleklass–årskurs 9 i Stockholms kommunala skolor.

Uppdaterad