En kvinna med knäppta händer framför ansiktet.
Foto: Caroline Jonsson för Världen finns här

Världen finns här – möten som ger nya perspektiv

Ta in omvärlden i klassrummet med Världen finns här. Genom utbyten med vuxna sfi-studerande kan elever i grundskolan och på gymnasiet fördjupa kunskaper och utforska horisonter.

Världen finns här möjliggör engagerande undervisning baserad på verkliga möten. I utbyten samtalar deltagarna i smågrupper kring frågor som fördjupar den ordinarie undervisningen. Elever får tillgång till en stor bredd av erfarenheter, kunskaper och perspektiv samtidigt som vuxna får träna svenska i ett verkligt sammanhang. Det är ett utmärkt verktyg för att främja förståelse och inlevelse samt utveckla färdigheter i kommunikation, demokrati och global kompetens.

Vilket stöd ger Världen finns här?

Ta vara på utbyten som ett sätt att levandegöra och fördjupa din undervisning. Innehållet i samtalen kan utgå från det ni arbetar med i klassrummet.

Se en kort introduktionsfilm på webbplatsen Världen finns här

Så här går det till

  1. Du som är lärare och intresserad fyller i intresseanmälan med information om din klass och eventuella önskemål om inriktning på utbytet.
  2. Världen finns här sammanför dig med en lärare i den andra skolformen som har en passande elevgrupp att samarbeta med.
  3. Ni planerar tillsammans.
  4. Eleverna förbereder frågor och skickar till varandra.
  5. Elevgrupperna möts.
  6. Deltagare och lärare gör utvärdering.

Intresseanmälan för att delta i ett utbyte, webbformulär

Om materialet

På webbplatsen finns stödmaterial för att genomföra utbyten på ett givande och smidigt sätt:

  • Lektionsupplägg med koppling till kursmål i olika ämnen.
  • Resursmaterial för strukturerade samtal och aktiviteter i smågrupper.
  • Filmer för inspiration och förberedelse.
  • Checklistor för planering och genomförande.

Lektionsmaterial på webbplatsen Världen finns här

Vad är Världen finns här?

Världen finns här drivs av ABF Göteborg. Arbetssättet är utvecklat med stöd av Arvsfonden och sker sedan årsskiftet 2022/2023 även i samarbete med Göteborgs stad, Grundskoleförvaltningen.

För vem?

Lärare och elever i grundskola, gymnasium och sfi. Lektionsupplägg är anpassade utifrån ålder, ämne och språknivå.