Böcker på olika språk i en bokhylla.
Foto: Medioteket

Böcker på många språk till skolbiblioteket

Genom Mångspråksbiblioteket kan din skolas bibliotek på ett enkelt sätt erbjuda barn- och ungdomslitteratur på olika modersmål som talas på skolan. Syftet är att främja språkutveckling och att stimulera alla elever att läsa mer – på alla sina språk.

Skolbibliotekets ansvar att erbjuda litteratur på olika språk är tydligt framskrivet i bibliotekslagen. Mångspråksbiblioteket hjälper skolbiblioteket att hitta bra och passande läsning som kan stärka elevernas möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden. Det talas över 100 olika språk i våra skolor och målet är att Mångspråksbiblioteket ska erbjuda böcker på så många språk som möjligt.

Vilket stöd ger Mångspråksbiblioteket?

Du som skolbibliotekarie beställer låneböcker i Mångspråksbiblioteket för att sedan låna dem vidare till elever på skolan. Det blir ett viktigt komplement till skolbibliotekets egna inköp av mångspråksböcker.

Du som är lärare vänder dig till din skolbibliotekarie för hjälp att beställa de språk/böcker du är intresserad av.

För vem?

Alla skol- och gymnasiebibliotek i Stockholms stads kommunala skolor kan kostnadsfritt låna böcker från Mångspråksbiblioteket.