Pedagoger samtalar med en kvinna i ett möte.

Stödmaterial för mötet med nyanlända vårdnadshavare

När du möter nyanlända vårdnadshavare kan du använda en presentation och en informationsfolder som innehåller presentation om hur skolan fungerar och av det svenska skolsystemet.

Sidans innehåll i korthet:

 • Du kan använda en presentation och dela ut en folder.
 • Stödmaterialet beskriver den kommunala skolan och det svenska skolsystemet.
 • Samarbete mellan din skola och vårdnadshavarna är viktigt för barnen skolgång.
 • Du kan behöva boka en tolk till mötet.

Barns framtidsutsikter och prestationer i skolan påverkas av vårdnadshavares integrering i samhället. Med ett stöd hemifrån ökar möjligheterna för barnet att lyckas i skolan. Därför är det viktigt att din skola samarbetar med vårdnadshavarna för att öka deras engagemang i deras barns skolgång.

Som ett stöd finns en presentation som du kan använda i exempelvis ett föräldramöte. Du kan också dela ut en informationsfolder som finns på flera språk. Med detta stödmaterial kan möjligheterna öka till en god relation mellan din skola och vårdnadshavarna.

Behöver du boka en tolk?

Tänk på att det kan behövas en tolk i mötet med vårdnadshavarna. Du bokar tolken i förväg.

Presentation om skolan

Presentationen innehåller information om hur skolan fungerar i Stockholms stad och presenterar det svenska skolsystemet. Den är en viktig del för att alla nyanlända vårdnadshavare ska få samma och korrekt information. Du kan till exempel använda presentationen på ett föräldramöte.

Presentationen Nyanlända barn i Stockholms skolor (pptx)

Informationsfolder om skolan

Foldern innehåller information som nyanlända vårdnadshavare behöver veta om svenska skolsystemet och hur det fungerar i Stockholms stads skolor.

Du kan skriva ut foldern och dela ut när du möter vårdnadshavarna, eller mejla den till dem. Du kan också beställa några exemplar till din skola genom att kontakta Kristina Ansaldo på grundskoleavdelningen:

kristina.ansaldo@edu.stockholm.se

Innehåll

 • Den svenska skolans värdegrund.
 • Om kommunala och fristående skolor.
 • Skolplacering och SL-kort.
 • Att skola och skollunch är kostnadsfritt.
 • Undervisningsmaterial och idrottskläder.
 • Skillnaden mellan förberedelseklass och direktplacering.
 • Gymnasieskolan.
 • Studiehandledning och modersmålsundervisning.
 • Studie- och yrkesvägledning.
 • Samarbete förälder och skola och utvecklingssamtal.
 • Rätt till tolk.
 • Skolans kunskapssyn.
 • Uppdelningen mellan skolans och förälderns ansvar.
 • Närvaro och sjukdom.

Kontakt

Om du har frågor om materialet och hur det ska användas kan du kontakta Kristina Ansaldo som är samordnare för nyanlända elevers lärande på grundskoleavdelningen.
E-post: kristina.ansaldo@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 330 87