Illustration: Stockholms stad

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt

I relation till de ämnesdidaktiska nätverken inom Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, kan skolor vars huvudman ingår i STLS ansöka om medel för att bedriva ämnesdidaktiska projekt på den egna skolan.

Sidans innehåll i korthet:

 • Anmälan 15 mars respektive 15 april (1 maj).

Detta ska bidra till en skola på vetenskaplig grund, öka kunskapen om barns och ungdomars lärande och vilken undervisning som krävs för att gynna kunskapsutveckling i olika skolämnen.

Det går att söka till två olika typer av forskningsprojekt:

 1. Ämnesdidaktiska ramprojekt som drivs av våra nätverk med deltagare från olika skolor.
 2. Ämnesdidaktiska FoU-projekt som planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola eller flera skolor med vetenskapligt stöd från nätverket.

Delta i forsknings- och utvecklingsprojekt

Ansök om medel till ämnesdidaktiskt ramprojekt

Huvudmännen i STLS har olika villkor för utbetalning av medel för deltagande.

 • Stockholms stad betalar ut schablonbidrag med 5 000 kronor för lärare i skolan (grundskola, gymnasieskola, anpassad skola och vuxenutbildning) per termin för deltagande i ramprojekt. För frågor, kontakta funktion.stls@edu.stockholm.se. För lärare i förskolan kontakta Charlotte Bagge-Glassell, Stockholms stads förskoleförvaltning: charlotte.bagge-glassell@edu.stockholm.se.
 • Botkyrka kommun betalar ut schablonbidrag med 5 000 kronor per lärare och termin. Ansökan ska vara godkänd av huvudman innan den skickas in. För frågor och godkännande, kontakta ansokan.stls.uf@​botkyrka.se.
 • Nacka kommunala skolor betalar ut schablonbidrag med 10 000 kronor per lärare och termin för deltagande i ramprojekt. Ansökan ska vara godkänd av huvudman innan den skickas in. För frågor och godkännande, kontakta jonatan.lannemar@​​nacka.se.
 • Fryshusets gymnasium: Kontakta ann-sofie.jagerskog@​​fryshuset.se för information.
 • Kunskapsskolan: Kontakta stina.myringer-karlsson@​​kunskapsskolan.se för information.
 • Södertälje kommun: Södertälje kommun betalar ut ett schablonbidrag med 5 000 kronor per lärare och termin för deltagande i ramprojekt. Ansökan ska vara godkänd av huvudman innan den skickas in. För frågor, kontakta utbildningskontoret@skolasodertalje.se

Du anmäler ditt deltagande till ramprojekten senast 15 april varje år, dock 1 maj 2024. Anmäl ditt intresse via ett digitalt formulär, som uppdateras i slutet av januari varje år.

Ansökan till ramprojekt inom STLS

Ansök om medel till ämnesdidaktiskt FoU-projekt

Huvudmännen i STLS har olika villkor för utbetalning av medel för deltagande.

 • Stockholms stad betalar ut schablonbidrag med 30 000 kronor per lärare och termin för deltagande i FoU-projekt, dock högst 90 000 kronor per termin och projekt. För frågor, kontakta funktion.stls@​edu.stockholm.se.
 • Botkyrka kommun betalar ut schablonbidrag med 50 000 kronor per lärare och termin, dock högst 100 000 kronor. Ansökan ska vara godkänd av huvudman innan den skickas in. För frågor och godkännande, kontakta ansokan.stls.uf@​botkyrka.se.
 • Nackas kommunala skolor betalar ut schablonbidrag med 30 000 kronor per lärare och termin. Ansökan ska vara godkänd av huvudman innan den skickas in. För frågor och godkännande, kontakta jonatan.lannemar@​​nacka.se.
 • Fryshusets gymnasium: Kontakta ann-sofie.jagerskog@​​fryshuset.se för information.
 • Kunskapsskolan: Kontakta stina.myringer-karlsson@​​kunskapsskolan.se för information.
 • Södertälje kommun: Södertälje Kommun betalar ut ett schablonbidrag med 50 000 kronor per lärare och termin, dock högst 100 000 kronor. Ansökan ska vara godkänd av huvudman innan den skickas in. För frågor och godkännande, kontakta utbildningskontoret@skolasodertalje.se

Ansökningarna bedöms utifrån forskningsfrågans ämnesdidaktiska relevans, planens tydlighet, genomförbarhet och lärargruppens förutsättningar att genomföra projektet.

Sista ansökningsdag är i år den 15 mars och du ansöker via ett digitalt formulär, som uppdateras i slutet av januari varje år.

Ansökan till FoU-projekt inom STLS