Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt

I relation till de ämnesdidaktiska nätverken inom Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, kan skolor vars huvudman ingår i STLS ansöka om medel för att bedriva ämnesdidaktiska projekt på den egna skolan.

Sidans innehåll i korthet:

  • Anmälan 15 april. Anmälan förlängd till 15 maj för ansökan till läsåret 2020/21.

Detta ska bidra till en skola på vetenskaplig grund, öka kunskapen om barns och ungdomars lärande och vilken undervisning som krävs för att gynna kunskapsutveckling i olika skolämnen.

Det går att söka till två olika typer av forskningsprojekt:

  1. Ämnesdidaktiska ramprojekt som drivs av våra nätverk med deltagare från olika skolor.
  2. Ämnesdidaktiska FoU-projekt som planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola eller flera skolor med vetenskapligt stöd från nätverket.

Delta i forsknings- och utvecklingsprojekt

Ansök om medel till ämnesdidaktiskt ramprojekt

Huvudmännen i STLS har olika villkor för utbetalning av medel för deltagande.

Du anmäler ditt deltagande till ramprojekten senast 15 april varje år. (Obs! För läsåret 2020/21 är ansökan förlängd till 15 maj) Anmäl ditt intresse via ett digitalt formulär, uppdaterat 17 januari 2020.

Ansökan till ramprojekt inom STLS (annan webbplats)

Ansök om medel till ämnesdidaktiskt FoU-projekt

Huvudmännen i STLS har olika villkor för utbetalning av medel för deltagande.

Ansökningarna bedöms utifrån forskningsfrågans ämnesdidaktiska relevans, planens tydlighet, genomförbarhet och lärargruppens förutsättningar att genomföra projektet.

Sista ansökningsdag är 15 mars varje år och du ansöker via ett digitalt formulär, uppdaterat 17 januari 2020.

Ansökan till FoU-projekt inom STLS (annan webbplats)

Har du frågor?

För generell information om projekten eller villkor och finansiering för lärare som arbetar för andra huvudmän kan du kontakta funktion.stls@​edu.stockholm.se.