Barn står i klassrum och gör rörelse med händerna.
Foto: Utbildningsförvaltningen

Kom igång med rörelsepauser

En kort rörelsepaus i klassrummet ökar koncentrationsförmågan. Det kan antingen vara en pulshöjande aktivitet eller en stående övning som utmanar dina elever och ger ny energi. I filmportalen hittar du inspiration på rörelsepauser att använda direkt i undervisningen.

En rörelsepaus ger ny energi till hjärnan och ökar koncentrationen och motivationen att fortsätta jobba. Rörelsepauser som ökar pulsen bidrar även till

 • minskad stress
 • ökad kreativitet
 • bättre minne.

Så kommer du igång med rörelsepauser

 • Berätta för dina elever varför det är bra att ta en kort rörelsepaus.
 • Berätta även när, var och hur rörelsepausen kommer genomföras och vad som händer när rörelsepausen är slut.
 • Skriv på tavlan när dagens rörelsepauser ska ske i samband med genomgång av dagen.
 • Använd filmportalen och välj en (eller fler) av filmklippen tillsammans med eleverna. Titta på övningen och/eller gör samtidigt som rörelsepausfilmen visas.
 • Börja med rörelsepauser som eleverna kan göra enskilt för att sedan avancera till rörelsepauser att göra i par.
 • Delta tillsammans med eleverna!

Inspireras av rörelse-filmer

I filmportalen hittar du en variation av pulshöjande och lugnare rörelsepauser som går att göra direkt i klassrummet. Det finns:

 • Brain breaks - filmklipp med korta rörelsepauser med elever och lärare från stadens grundskolor och anpassade grundskolor.
 • Goda exempel – filmklipp med korta rörelsepauser filmade av medarbetare på stadens grundskolor och anpassade grundskolor.
 • Rörelsebanken – filmklipp med rörelsepauser framtagna av Svenska idrottslärarföreningen.

Rörelsepauser, filmportalen

Två rörelsepauser till klassrummet

Skridskohopp med Joel Lundqvist – lagkapten i Frölunda Hockey.

Brain break med lärare och elev på Bäckahagens skola.

Brain break

En brain break är en kort paus från det man håller på med för att ge ny energi till hjärnan. Pausen ökar koncentrationsförmågan och går att göra direkt i klassrummet.

En brain break kan antingen vara en pulshöjande aktivitet eller en övning som utmanar eleverna (hjärnan). Det används framför allt under teoretiska lektioner.

Tips och inspiration

Vill du ha fler tips och inspiration till rörelse under skoldagen? Följ samarbetsytan Mer rörelse i skolan:

Mer rörelse i skolan

Behöver din skola hjälp med att komma igång?

Boka ett inspirationstillfälle för skolans medarbetare med praktiska tips på hur rörelse kan integreras under skoldagen.

Kontakta Ulrika Nilsson och föreslå en dag och tid som passar er.

E-post: ulrika.a.nilsson@edu.stockholm.se

 • Tidsåtgång: Cirka 60-90 minuter.
 • Plats: På er skola.
 • Målgrupp: Medarbetare på stadens kommunala grund- och anpassade grundskolor.