Tre barn spelar bandy utomhus.
Foto: Utbildningsförvaltningen

Mät fysisk aktivitet under skoldagen

Uppmuntra dina elever till daglig rörelse och fysisk aktivitet. Låna mätutrustning och se om din skola når upp till den rekommenderade nivån för daglig fysisk aktivitet.

Elevernas låga fysiska aktivitet är en stor hälsorisk. Endast två av tio barn når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag och ångest och depression ökar bland barn och unga. Fysisk aktivitet förbättrar våra kognitiva förmågor och därmed också hälsan och skolresultatet.

Vilket stöd ger mätverktyget?

Skolan mäter för att ta reda på var eleverna eller skolan befinner sig i förhållande till strävansmålet 45 minuter fysisk aktivitet per skoldag.
Utifrån resultatet kan skolan se hur mycket och när under skoldagen eleverna rör sig och kan därefter göra riktade insatser för att öka eller bibehålla nivån.

Utbildningsförvaltningen rekommenderar att skolan beskriver elevernas dagliga fysiska aktivitet och analys av uppnådda mål i verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Mätningen är även ett verktyg för att uppmuntra och tydliggöra arbetet med daglig rörelse och utökad fysisk aktivitet för eleverna.

Utbildningsförvaltningen jobbar utifrån folkhälsomyndighetens rekommendation på 60 minuter fysisk aktivitet där skolan uppmuntras till att erbjuda 45 minuter fysisk aktivitet under skoldagen. 

Kom i gång med mätning!

Titta på ett kort informationsklipp om hur utrustningen och mätningen fungerar.

Öka rörelsen under skoldagen, SCRIIN rörelsemätnings webbplats

För vem?

För alla stadens kommunala grund- och grundsärskolor

  • Mätningen genomförs på elever i grund- och/eller grundsärskolan.
  • Skolan bestämmer vilka årskurser och klasser som deltar i mätningen.
  • Skolan får behålla mätutrustningen hela terminen och har möjlighet att mäta fler klasser och årskurser utifrån skolans önskemål.
  • Skolor som deltar i mätningen får en praktisk genomgång av utrustningen och information inför uppstart.