Leende flicka springer i skolans korridor

Inspireras till mer rörelse i skolan

På samarbetsytan ”Mer rörelse i skolan” och i gruppen ”Rastverksamhet Stockholms stad” i Teams får du information om kommande aktiviteter och inspiration till daglig rörelse.

Rörelse och fysisk aktivitet bidrar till ökad koncentration, motivation och inlärning samt grundlägger förutsättningarna för en hälsosam livsstil. Samarbetsytan ”Mer rörelse i skolan” är för alla medarbetare som jobbar i skolan och ”Rastverksamhet” är för dig som jobbar med rastverksamhet på skolan. Båda ytorna erbjuder digitala och fysiska träffar samt aktiviteter under terminen. Syftet är att inspirera och stötta dig i ditt arbete.

Vilket stöd ger grupperna?

På båda ytorna får du aktuella erbjudanden som handlar om daglig fysisk aktivitet. I gruppen ”Rastverksamhet Stockholms stad” har du också möjlighet att

 • ställa frågor
 • dela med dig av goda exempel
 • ge tips om aktiviteter
 • inspirera andra.

På samarbetsytan ”Mer rörelse i skolan” finns det olika sidor där du får inspiration till daglig rörelse i klassrummet och på rasten. Det finns även en kalender för översikt av kommande aktiviteter, träffar och erbjudanden kring rörelse.

Bakgrund

Grundskoleavdelningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendation för daglig fysisk aktivitet. Det innebär att skolan uppmuntras erbjuda 45 minuter av de rekommenderade 60 minuterna fysisk aktivitet om dagen.

Grundskoleavdelningen arbetar aktivt för att möta de behov och krav detta medför på skolan.

Forskning visar på ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och inlärning. Flera av stadens skolor integrerar rörelse under lektionstid och erbjuder rörelseaktiviteter på raster.

Så får du tillgång till ”Rastverksamhet i Stockholms stad”

 • Öppna Teams.
 • Klicka på ”Gå med eller skapa ett team”
 • Skriv in koden i3xvab2 i fältet ”Anslut eller skapa ett team”.
 • Du ser dina grupper till vänster i menyfältet i Teams.

Så får du tillgång till ”Mer rörelse i skolan”

 • Du hittar samarbetsytan genom att klicka på länken.
 • Det går också söka i skolplattformen genom att skriva in ”Mer rörelse i skolan” i sökfältet.
 • Följ sidan genom att klicka på stjärnan i högra hörnet där det står ”Följ”.

Mer rörelse i skolan, samarbetsyta

Vad är ”Spring i benen” och mer rörelse under skoldagen?

Spring i benen är projektnamnet för Grundskoleavdelningens satsning och stöd till skolan i arbetet med att erbjuda mer rörelse under skoldagen. Både på rasten och integrerat i undervisningen.

Projektet Spring i benen startade 2017 och varade fram till 2021. Från 2021 är arbetet med mer rörelse under skoldagen/Spring i benen en del av Grundskoleavdelningens ordinarie verksamhet.

Medarbetare bjuds bland annat in till inspirationsträffar och kurser. Du som medarbetare får tillgång till material i form av filmklipp med rörelsepauser och beskrivningar till lekar. Allt för att underlätta i arbetet med att erbjuda daglig rörelse.

Skolan har även möjlighet att få stöd och inspiration i arbetet på den egen skolan:

 • Informations- och inspirationsföreläsning med praktiska övningar att göra i klassrummet, för alla medarbetare i skolan.
 • Tips och inspiration till organiserade och aktiva raster, för medarbetare som jobbar med skolans rastverksamhet.

För vem?

 • Samarbetsytan ”Mer rörelse i skolan” är för dig som arbetar i skolan.
 • Gruppen ”Rastverksamhet Stockholms stad” i Teams är för dig som arbetar med rastverksamhet på skolan.
 • Inga förkunskaper krävs, alla medarbetare på stadens kommunala grund- och grundsärskolor är välkomna.