Leende flicka springer i skolans korridor

Inspireras till mer rörelse i skolan

Gå med i grupperna "Spring i benen" och "Rastverksamhet" i Teams. Där får du information om kommande aktiviteter och inspiration till daglig rörelse.

Rörelse och fysisk aktivitet bidrar till ökad koncentration, motivation och inlärning samt grundlägger förutsättningarna för en hälsosam livsstil. Gruppen ”Spring i benen” är för dig som jobbar i skolan och ”Rastverksamhet” är för dig som jobbar med rastverksamhet. Som medlem i någon av grupperna erbjuds du både digitala och fysiska träffar och aktiviteter under terminen. Syftet är att inspirera och stötta dig i ditt arbete.

För vem?

 • ”Spring i benen” är för dig som arbetar på en skola.
 • ”Rastverksamhet” är för dig som arbetar med rastverksamhet.
 • Inga förkunskaper krävs, alla medarbetare på stadens kommunala grund- och grundsärskolor är välkomna.

Vilket stöd ger grupperna?

Som medlem får du aktuella erbjudanden som handlar om daglig fysisk aktivitet. Du har också möjlighet att

 • ställa frågor
 • dela med dig av goda exempel
 • ge tips om aktiviteter
 • inspirera andra.

I gruppen ”Spring i benen” finns det olika kanaler där du får inspiration till daglig rörelse i grundsärskolan och högstadiet. Du hittar också information om goda kostvanor från Skolmåltiden.

Bakgrund

Grundskoleavdelningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendation för daglig fysisk aktivitet. Det innebär att skolan uppmuntras erbjuda 45 minuter av de rekommenderade 60 minuterna fysisk aktivitet om dagen.

Grundskoleavdelningen arbetar aktivt för att möta de behov och krav detta medför på skolan.

Forskning visar på ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och inlärning. Flera av stadens skolor integrerar rörelse under lektionstid och erbjuder rörelseaktiviteter på raster.

Så får du tillgång

 • Öppna Teams.
 • Skriv in koden qc3cc5o i fältet ”gå med eller skapa ett team” för att gå med i gruppen ”Spring i benen”.
 • Skriv in koden i3xvab2 i fältet ”gå med eller skapa ett team” för att gå med i gruppen ”Rastverksamhet”.
 • Du ser dina grupper till vänster i menyfältet i Teams.

Vad är ”Spring i benen”?

Spring i benen är Grundskoleavdelningens satsning och stöd till skolan i arbetet med att erbjuda mer rörelse under skoldagen. Både på rasten och integrerat i undervisningen.

Medarbetare bjuds bland annat in till inspirationsträffar och kurser. Du som medarbetare får tillgång till material i form av filmklipp med rörelsepauser och beskrivningar till lekar. Allt för att underlätta i arbetet med att erbjuda daglig rörelse.

Har du frågor?

Ulrika Nilsson Handläggare för fysisk aktivitet under skoldagen Grundskoleavdelningen Telefon: Telefon 0761233004 E-post: E-post ulrika.a.nilsson@edu.stockholm.se