Leende flicka springer i skolans korridor

Nätverket Spring i benen – för rörelse i skolan

Delta i ett nätverk i Teams. Du delar och får förslag på mer rörelse i klassrummet och i vardagen.

Rörelse och fysisk aktivitet bidrar till ökad koncentration, motivation och inlärning samt grundlägger förutsättningarna för en hälsosam livsstil. Spring i benen är Stockholm stads satsning i att få alla barn att röra sig mer under skoldagen.

För vem?

Pedagoger i Stockholms stads grundskolor och grundsärskolor.

Vilket stöd ger nätverket Spring i benen?

När du fått inbjudan till Teams får du också inbjudningar till återkommande nätverksmöten.

Bakgrund

Alla elever i Stockholms grund-och grundsärskolor ska erbjudas daglig fysisk aktivitet under skoldagen. Målet är sammanlagt 60 minuters rörelse per dag utöver idrottslektionerna.

Forskning visar på ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och inlärning. Fler av stadens skolor integrerar rörelse under lektionstid och erbjuder rörelseaktiviteter på raster.

Spring i benen, Youtube

Så här får du tillgång

  1. Jobbar du på en av Stockholms stads kommunala grund- och grundsärskolor och vill ingå i nätverket?
  2. Kontakta Ulrika Nilsson med din ansökan

Spring i benen bloggar

På pedagogbloggen får du goda exempel på fysisk aktivitet som kan genomföras under skoldagen. Alla exempel kommer från stadens grund- och grundsärskolor och är direkt applicerbara i undervisningen.

Pedagogbloggen "Spring i benen"

Har du frågor?

Ulrika Nilsson Grundskoleavdelningen Telefon: Telefon 0761233004 E-post: E-post ulrika.a.nilsson@edu.stockholm.se