Illustration: Widgit

Information

  • För vem: Specialpedagoger och pedagogisk personal i åk 1–9, gymnasiet samt anpassad grund- och gymnasieskola
  • Tid: 1 december klockan 12.30–15.30
  • Plats: Digitalt via Teams
  • Kostnad: Kostnadsfritt
  • Antal tillfällen: 1
  • Antal deltagare: 25
  • Arrangör: Skoldatateket, Medioteket

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Läs och skriv – olika sätt att ta till sig och producera text med dator

På den här kursen får du se och prova hur olika verktyg kan stötta och utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. Att få texter upplästa och utveckla skrivandet med hjälp av uppläsning, rättstavning och ordprediktion är användbara funktioner för alla elever.

Vad innehåller kursen?

Du får en genomgång av de inbyggda utbildningsverktygen i Microsoft 365. Här finns funktioner som på olika sätt underlättar läsning av text, exempelvis bildstöd och översättning. Texten kan avgränsas med en digital läslinjal eller delas upp i ordklasser och stavelser. Det är också möjligt att "skriva med rösten".

Utöver Microsoft-verktygen går vi igenom andra program och tjänster som vi har som centrala licenser i staden.

Vem kan delta?

Specialpedagoger och annan pedagogisk personal i årskurs 1–9, gymnasiet samt anpassad grund- och gymnasieskola i Stockholms kommunala skolor.

Boka kompetensutveckling för en grupp

Den här kursen kan även ordnas för en hel grupp på din skola eller på Medioteket. Kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar dig och dina kollegor.