En pojke använder lärverktyg och anpassade läromedel

Skapa en tillgänglig lärmiljö med hjälp av digitala verktyg

Med hjälp av Skoldatateket får du veta mer om digitalisering ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Du lär dig skapa en likvärdig och tillgänglig lärmiljö som ger förutsättningar för alla elever att delta i undervisningen och uppnå kunskapsmålen.

För vem?

Alla kommunala grundskolor i Stockholms stad får stöd från Skoldatateket.

Vilket stöd ger Skoldatateket?

Skoldatateket knyter ihop specialpedagogisk kunskap med det senaste inom teknik och alternativa verktyg. Med stöd av Skoldatatekets kursutbud lär du dig hur lärverktyg och anpassade läromedel på bästa sätt kan stötta dina elevers lärande. Arbetslag och elevhälsoteam är dessutom välkomna att boka en egen tid för besök, visning eller workshop.

Skoldatateket erbjuder kompetensutveckling inom följande områden:

Läsa och skriva

 • Första läs- och skrivinlärningen.
 • Att läsa med öronen – om inlästa läromedel och talböcker.
 • Skanna in, läs upp och bearbeta text i både dator och Ipad.
 • Anpassningar och utbildningsverktyg i Office 365.
 • Rättstavning med datorprogram.

Struktur och koncentration

 • Anpassningar och verktyg för ökad koncentrationsförmåga, tid och struktur.
 • Flexibel möblering i klassrummet.
 • Stöd i klassrummet med hjälp av bilder.

Flerspråkighet

 • Stöd och resurser för nyanlända och flerspråkiga elever.
 • Språkinställningar i Ipad.
 • Andraspråksinlärning.

Skoldatateket erbjuder också en låneverksamhet där du som pedagog kan låna och prova olika verktyg som kan förbättra lärmiljön i klassrummet och underlätta för dina elever. I utbudet hittar du bland annat verktyg som tidshjälpmedel, sittkuddar, tyngdkragar, skrivbordscyklar och vippande pallar. Du kan också låna ljudutjämningssystem för klassrummet och sändare och mottagare som kan användas för enstaka elever som behöver stöd för ökat fokus.

Så här får du tillgång

 1. Kontakta Skoldatateket via mejl
Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Följ Skoldatateket i sociala medier

Facebook
Twitter

Har du frågor?

Skoldatateket Medioteket Telefon: Telefon 0850832930 E-post: E-post skoldatateket@edu.stockholm.se