En gul boll med ett målat leende ansikte.

Skapa en tillgänglig lärmiljö med hjälp av digitala verktyg

Med hjälp av Skoldatateket får du veta mer om digitalisering ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Du lär dig skapa en likvärdig och tillgänglig lärmiljö som ger förutsättningar för alla elever att delta i undervisningen och uppnå kunskapsmålen.

Vilket stöd ger Skoldatateket?

Skoldatateket knyter ihop specialpedagogisk kunskap med det senaste inom teknik och alternativa verktyg.

Med stöd av Skoldatatekets kursutbud lär du dig hur lärverktyg och anpassade läromedel på bästa sätt kan stötta dina elevers lärande.

Arbetslag och elevhälsoteam är dessutom välkomna att boka en egen tid för besök, visning eller workshop.

Skoldatateket erbjuder kompetensutveckling inom följande områden:

  • Läs- och skrivverktyg
  • Verktyg för struktur och koncentration
  • Stöd och resurser för flerspråkiga elever
  • Verktyg och strategier för elever i språklig sårbarhet

Skoldatateket erbjuder också en låneverksamhet där du som pedagog kan låna och prova olika verktyg som kan förbättra lärmiljön i klassrummet och underlätta för dina elever.

För vem?

Alla kommunala grundskolor i Stockholms stad får stöd från Skoldatateket.