Kompetensutveckling

Som medarbetare i Stockholms stad har du många möjligheter till kompetensutveckling och professionsutveckling. Ta även del av lärresurser och verktyg du har tillgång till för att utveckla din undervisning.

Visa mig urvalet för under
Välj verksamhet
Addera specifik tidsperiod

Din sökning inom kurs & föreläsning gav 36 träffar

 • Kurs & föreläsning
  Tre barn tittar på en insekt i en genomskinlig hink, foto

  NTA – introduktionsutbildning för förskolan

  Med NTA-programmet (Naturvetenskap och teknik för alla) möter du och barnen naturvetenskapliga fenomen på ett lustfyllt och utmanande sätt. På utbildningen får du prova några uppdrag från NTA:s teman.

 • Kurs & föreläsning

  Barnskötarutbildning för förskolan

  Gå en utbildning till barnskötare med bibehållen lön i din tjänst. I kursen reflekterar du över din roll både i undervisningen och ute på din arbetsplats.

 • Kurs & föreläsning

  Fördjupning i skapande för barnskötare

  Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med kreativa, konstnärliga uttryck inom bild och form. Du får här möjligheter att fördjupa dina kunskaper, experimentera i olika material och tekniker. Kursinnehåll har en nära koppling till det pedagogiska arbetet på förskolan. Ditt och barnens eget skapande står i fokus.

 • Kurs & föreläsning

  Barnskötar- och elevassistentutbildning för fritidshemspersonal

  Gå en utbildning till barnskötare och elevassistent med bibehållen lön i din tjänst. Det nationella yrkespaketet för den kommunala vuxenutbildningen är grunden.

 • Kurs & föreläsning

  Svenska och svenska som andraspråk 1 för barnskötare

  Kursen i svenska och svenska som andraspråk vänder sig till dig som är barnskötare inom grundskola och fritidsverksamhet. Du får betyg enligt Skolverkets kunskapskrav. Efter avslutad kurs ska du ska känna dig språkligt trygg i alla situationer som uppkommer inom skola, förskoleklass och fritidshem.

 • Kurs & föreläsning
  Microsoft 365, logotype

  Att mötas på distans med Microsoft Office 365

  Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta med de pedagogiska verktygen som finns i skolplattformen? Delta i en kurs med fokus på att kommunicera och mötas digitalt.

 • Kurs & föreläsning

  Skolyrkessvenska - svenska för nyanlända lärare

  Som nyanländ med lärarbakgrund har du möjlighet att börja läsa skolyrkessvenska, redan innan du fått asyl, uppehållstillstånd eller påbörjat en SFI-kurs.

 • Kurs & föreläsning
  Smart Learning Suite, logotype

  SMART Learning Suite – grundkurs

  Lär dig grunderna SMART Learning Suite och att använda en SMARTboard.