Verktyg för elever i språklig sårbarhet

Ta del av pedagogiska strategier och verktyg som kan underlätta elevens förståelse och kommunikation.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller kursen?

I våra klasser finns det elever som av olika anledningar har språkliga svårigheter. Elever som har språkstörning, har inte samma språkliga förmåga som jämnåriga vilket påverkar kunskapsutvecklingen i alla ämnen såväl som sociala relationer. Dessa elever är kanske inte hjälpta av uppläsning av text och inlästa böcker utan behöver andra verktyg.

Kursen genomförs på plats på Medioteket. Den kan dock behöva ske på distans via Teams med anledning av restriktioner kopplade till coronapandemin.

Vem kan delta?

Specialpedagoger och annan pedagogisk personal i årskurs 1–9 i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Skoldatateket E-post: E-post skoldatateket@edu.stockholm.se