Illustration: Widgit

Verktyg för elever i språklig sårbarhet

Ta del av pedagogiska strategier och verktyg som kan underlätta elevens förståelse och kommunikation.

Vad innehåller kursen?

I våra klasser finns det elever som av olika anledningar har språkliga svårigheter. Elever som har språkstörning, har inte samma språkliga förmåga som jämnåriga vilket påverkar kunskapsutvecklingen i alla ämnen såväl som sociala relationer. Dessa elever är kanske inte hjälpta av uppläsning av text och inlästa böcker utan behöver andra verktyg.

Vem kan delta?

Specialpedagoger och annan pedagogisk personal i årskurs 1–9 i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Boka kompetensutveckling för en grupp

Den här kursen kan även ordnas för en hel grupp på din skola eller på Medioteket. Kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar dig och dina kollegor.